Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2014-05-09 Tema Feedback och hållbar utveckling Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2014-05-09 Tema Feedback och hållbar utveckling Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff 2014-05-09 Tema Feedback och hållbar utveckling Välkomna!

2 Program för förmiddagen •8.30Kort presentation •8.40Genomgång av kap 5 (Lars) •9.00Diskussionsfrågor +feedback uppg •9.30Fika •9.50Kort summering från grupperna •10.10Tema Hållbar utveckling - Vilka ämnen kan ingå? - Vilka kunskapskrav ska ingå och hur gör vi dem tydliga för eleverna? - Hur ska eleverna bedömas? •11.40Planering rektor + piloter •12.00Avslutning

3 Diskussionsfrågor till kap 5 •Hur ger vi våra elever feedback idag? •Varför är det svårare att ge feedback kring kunskapsutveckling än feedback kring andra frågor? •Hur kan vi i arbetslagen på våra skolor träna att ge feedback som är utvecklande? •Hur använder vi beröm som feedback idag? Hur tänker ni kring Williams funderingar kring beröm? •Hur bedömer vi och sammanställer vi elevernas resultat idag? Jmf tabell på sid 139 •Hur får vi alla medarbetare på våra skolor att följa dessa forskares tankar?

4 Uppgift: Tema Hållbar utveckling •Skapa en elevvänlig pedagogisk planering - Vad ska eleven lära sig? Skapa en enkel matris - Hur ska eleven bedömas formativt under arbetsområdet? Vilka bedömningsuppgifter kan vi skapa? - Hur ska vi jobba i klassrummet för att träna på förmågorna? •Uppgiften kan användas skarpt under den temavecka om Hållbar utveckling som vi ska ha V 40 •Tid 70 min

5 Pedagogisk Planering Vilka förmågor ska eleven träna? Vilket centralt innehåll ska användas? Hur ska eleven bedömas? Planera undervisnings innehåll Planeringsprocessen enligt Lgr 11 och Gy 2011 De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen Övergripande mål som finns i kap 1 och 2 ska genomsyra verksamheten. Lust, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, motivation, analys, problemlösning, kommunikation, samspel mellan elever, metakognition och språkutveckling ska därför genomsyra all undervisning Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur dessa få visa sina nyvunna kunskaper Bedömningarna ska dokumenteras Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Lägg med fördel in centralt innehåll från flera ämnen för att göra större arbetsområden Eleverna med Eleverna inte med Hur ska eleverna få träna på förmågorna i ämnets syfte? ”The big 5” Hur jobbar vi med de förmågor som dominerar kursplanerna Bedömning för lärande – tydlig feedback på elevernas kunskapsutveckling under varje arbetsområde. Feed-backen ska följas upp med förslag på hur eleven ska träna vidare

6 Vilka tankar har ni? •Hur tänker ni göra på era skolor? •Vilka ämnen ska involveras? •Hur ska ni presentera kunskapskraven för eleverna? •Omfattning på temat •Aktiviteter

7 Nästa träff •Läs kap 6 och 7 •2/6 8.30-12.00 •Tema: Eleverna som resurs för varandra i lärandet

8 Hur går vi vidare på våra skolor? •Planering rektor + pilot •Vad ska vi fokusera på? •När och hur ska vi göra det?


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2014-05-09 Tema Feedback och hållbar utveckling Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser