Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i skolan - En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i skolan - En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i skolan - En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare BoU

2 Vad är viktigast för att nå bra resultat? • Höga förväntningar på era barn • Personalen i skolan har höga förväntningar på eleverna • Läsning och läsförståelse är den enskilt viktigaste kunskapsförmågan att utveckla för att få höga betyg i årskurs 9 • Kvalitén på lektionerna är avgörande • Att eleverna hela tiden får veta vad de ska göra för att utveckla sina kunskaper • Rektor hela tiden arbetar med att utveckla kvalitén på undervisning och lärande

3 Läsningens betydelse • Läsning av olika typer av texter och läsförståelse har väldigt stor betydelse för era barns resultat i skolan • Läs tillsammans med era barn och prata om de texter ni läser, ställ frågor om texterna • Det viktigaste är inte vad barnen läser utan att de läser och pratar om vad de läst • Lite statistik från en läsforskare som heter Bo Sundblad

4 Några viktiga nyheter i skollagen • Ledighet för elever beviljas endast av lärare och rektor • Nya regler för frånvarohantering • Möjligheten att lämna synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalité • Högre antagningskrav till gymnasieskolan • Ny möjligheter för rektor att vidta åtgärder för trygghet och studiero • Möjligheten att överklaga t ex åtgärdsprogram

5 Några viktiga nyheter i Skollagen • Nytt betygssystem • Årskurs 6 får betyg från och med 1/7 2012 • Nationella prov flyttas från åk 5 till åk 6 • Fler nationella prov är på gång…….

6 Nyheter i läroplanen • Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 • I årskurs 3 finns det kunskapskrav i Sv, Ma, So och No • I årskurs 6 finns det i alla ämnen utom B-språk • I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen • Skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ska ges i alla ämnen som eleven läser. Det ska ske inför utvecklingssamtalet varje termin

7 Lokal pedagogisk planering • Ska beskriva vilka förmågor som eleven ska få möjlighet att träna på i arbetsområdet • Ska beskriva hur undervisningen ska gå till • Ska beskriva vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde • Ska beskriva vad som krävs för olika betygssteg när eleverna kommer till åk 6 • Ska beskriva hur eleven ska få visa vad den har lärt sig i slutet av arbetsområdet • Ska finnas för varje arbetsområde

8 Varför lokal pedagogisk planering? • För att föräldrar och elever på ett bättre sätt ska få veta vad som förväntas av eleven • Forskning visar att elevens motivation för att lära sig ökar om man vet vad som förväntas av en innan arbetsområdet börjar • Tydlighet med vad eleven ska lära sig

9 Om ni funderar på någonting • Ta ett exemplar av häftet ” Skolan är till för ditt barn” • Skicka ett mail till lars.thorin@ange.se eller till urban.astrom@ange.selars.thorin@ange.se urban.astrom@ange.se • Inom 2-3 veckor har vi ett material klart som kommer att läggas på Ånge kommuns hemsida som ska förtydliga nyheterna i skollagen på ett enkelt sätt http://www.ange.se/ange/7.html http://www.ange.se/ange/7.html • Framtid Ånge i oktober kommer att ha ett temanummer om skolan och dess förändringar • http://lartho.wordpress.com http://lartho.wordpress.com


Ladda ner ppt "Förändringar i skolan - En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser