Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar i skolan En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare BoU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar i skolan En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare BoU."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar i skolan En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare BoU

2 Vad är viktigast för att nå bra resultat?
Höga förväntningar på era barn Personalen i skolan har höga förväntningar på eleverna Läsning och läsförståelse är den enskilt viktigaste kunskapsförmågan att utveckla för att få höga betyg i årskurs 9 Kvalitén på lektionerna är avgörande Att eleverna hela tiden får veta vad de ska göra för att utveckla sina kunskaper Rektor hela tiden arbetar med att utveckla kvalitén på undervisning och lärande

3 Läsningens betydelse Läsning av olika typer av texter och läsförståelse har väldigt stor betydelse för era barns resultat i skolan Läs tillsammans med era barn och prata om de texter ni läser, ställ frågor om texterna Det viktigaste är inte vad barnen läser utan att de läser och pratar om vad de läst Lite statistik från en läsforskare som heter Bo Sundblad

4 Några viktiga nyheter i skollagen
Ledighet för elever beviljas endast av lärare och rektor Nya regler för frånvarohantering Möjligheten att lämna synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalité Högre antagningskrav till gymnasieskolan Ny möjligheter för rektor att vidta åtgärder för trygghet och studiero Möjligheten att överklaga t ex åtgärdsprogram

5 Några viktiga nyheter i Skollagen
Nytt betygssystem Årskurs 6 får betyg från och med 1/7 2012 Nationella prov flyttas från åk 5 till åk 6 Fler nationella prov är på gång…….

6 Nyheter i läroplanen Kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9
I årskurs 3 finns det kunskapskrav i Sv, Ma, So och No I årskurs 6 finns det i alla ämnen utom B-språk I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen Skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ska ges i alla ämnen som eleven läser. Det ska ske inför utvecklingssamtalet varje termin

7 Lokal pedagogisk planering
Ska beskriva vilka förmågor som eleven ska få möjlighet att träna på i arbetsområdet Ska beskriva hur undervisningen ska gå till Ska beskriva vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde Ska beskriva vad som krävs för olika betygssteg när eleverna kommer till åk 6 Ska beskriva hur eleven ska få visa vad den har lärt sig i slutet av arbetsområdet Ska finnas för varje arbetsområde

8 Varför lokal pedagogisk planering?
För att föräldrar och elever på ett bättre sätt ska få veta vad som förväntas av eleven Forskning visar att elevens motivation för att lära sig ökar om man vet vad som förväntas av en innan arbetsområdet börjar Tydlighet med vad eleven ska lära sig

9 Om ni funderar på någonting
Ta ett exemplar av häftet ” Skolan är till för ditt barn” Skicka ett mail till eller till Inom 2-3 veckor har vi ett material klart som kommer att läggas på Ånge kommuns hemsida som ska förtydliga nyheterna i skollagen på ett enkelt sätt Framtid Ånge i oktober kommer att ha ett temanummer om skolan och dess förändringar


Ladda ner ppt "Förändringar i skolan En sammanfattning av de förändringar som påverkar er föräldrar Urban Åström Förvaltningschef BoU Lars Thorin Utvecklingsledare BoU."

Liknande presentationer


Google-annonser