Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansarbete Träff med Ö-team 2011-10-21. Mål med dagen Öka förståelsen för det arbete vi gör med rektorer/förskolechefer och läroplanspiloter Öka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansarbete Träff med Ö-team 2011-10-21. Mål med dagen Öka förståelsen för det arbete vi gör med rektorer/förskolechefer och läroplanspiloter Öka."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansarbete Träff med Ö-team 2011-10-21

2 Mål med dagen Öka förståelsen för det arbete vi gör med rektorer/förskolechefer och läroplanspiloter Öka förståelsen för den kunskapssyn som finns i våra läroplaner Öka förståelse för vilken typ av bedömning som ska genomsyra elevernas arbete Öka förståelsen för hur vi arbetar med planering av undervisning och lärande

3 Innehåll Kunskapssynen i läroplanen Vad ska en lokal pedagogisk planering innehålla och hur ska den se ut? Allmänna råden för planering och bedömning av undervisning Bedömning för lärande Hur kopplar vi arbetet med läroplanspiloter och rektorer/förskolechefer till ert arbete?

4 Vad kännetecknar läroplanens kunskapssyn? Fundera enskilt i 3-4 minuter Reflektionsrunda som lärande samtal

5 Fakta Bedömning av hur fakta memoreras Behavoiourism Förståelse Kommunikation Problemlösning Konstruktivismen Tillämpning Social interaktion Bedömning av Förståelse och Tillämpning Innehållsmål

6 Vad innebär det i klassrummet? Läraren måste kartlägga var varje elev befinner sig för att kunna lägga undervisningen strax ovanför deras tidigare kunskapsnivå. Då utmanas eleverna att ta nästa steg i sin utveckling. Det kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. Läraren måste organisera lärandet så eleverna får lära sig i sociala samspel istället för att sitta själv och klura på uppgifterna eller studera enskilda fakta. Lärandet sker i samspel med andra och inte ensam. Gruppaktiviteter är centrala enligt läroplanens kunskapssyn

7 Vad innebär det i klassrummet? Elevens vardagsbegrepp måste vara utgångspunkter för undervisningen. Man utgår från elevernas intressen och begreppsvärld för att därefter succesivt närma sig de begrepp som undervisningen ska handla om. Om vi organiserar undervisningen på det sättet så kommer elevernas motivation för lärande och elevernas nyfikenhet att öka ordentligt Läraren måste vara nyfiken på elevernas funderingar och inte ”veta allt” från början. Läraren måste vara genuint intresserad för elevernas funderingar och begrepp. Här har de förståelsefördjupande frågorna som man använder sig av i lärande samtal en väldigt viktig funktion att fylla. Hur tänker du nu? Kan du förklara lite mer? är exempel på frågor som inte kan besvaras med ja eller nej och som fördjupar elevernas tankar. Viktigt att ställa frågor till eleverna som fördjuper elevens tankegångar istället för att ge svaren för snabbt

8 Vad innebär det i klassrummet? Eleverna måste lära sig om sitt eget lärande. Läraren måste organisera bedömningssituationer där eleverna själva får fundera ut vad de lärt sig, varför de gjort det och hur de kan lära sig mer. Det måste också skapas situationer för eleverna att själv bedöma sitt lärande. Låta eleverna ge varandra feed- back är ett exempel på där eleverna får träna sina bedömningskunskaper. Även olika typer av självvärdering av sitt lärande blir viktigt

9 Vad betyder det för Ö-teamets arbete? Fundera enskilt 3-4 minuter Reflektera i ett lärande samtal

10 Planering av undervisning Ökad tydlighet för elever och vårdnadshavare Vad ska eleven lära sig? Hur ska det gå till? Hur ska eleven bedömas? Förmågor som ska bedömas och inte så mycket fakta och innehåll Ska presenteras innan varje nytt arbetsområde Vara skrivet på ett språk som eleverna förstår

11 Kort utvärdering av dagen Har vi nått målen med dagen? För min egen utveckling vill jag att ni skriver ned på en lapp och lämnar till mig Öka förståelsen för det arbete vi gör med rektorer/förskolechefer och läroplanspiloter Öka förståelsen för den kunskapssyn som finns i våra läroplaner Öka förståelse för vilken typ av bedömning som ska genomsyra elevernas arbete Öka förståelsen för hur vi arbetar med planering av undervisning och lärande


Ladda ner ppt "Läroplansarbete Träff med Ö-team 2011-10-21. Mål med dagen Öka förståelsen för det arbete vi gör med rektorer/förskolechefer och läroplanspiloter Öka."

Liknande presentationer


Google-annonser