Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att följa lärande Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att följa lärande Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer."— Presentationens avskrift:

1 Att följa lärande Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer

2 Huvudpunkter • Var befinner sig eleverna i sitt lärande? • Lärare planerar ofta undervisningsaktiviteter i detalj • Lärare planerar inte så ofta för hur de ska få veta vad eleverna kan och inte kan…… • Är det så hos oss också? Hur kommer det sig i så fall? • Bikupa 5 min

3 Övning • Vilket bråk är minst? • A: 1/6B: 2/3C: 1/3D: 1/2 • Vilket bråk är störst? • A: 4/5B: 3/4C: 5/8D: 7/10

4 En viktig fråga • Tar läraren reda på vad eleverna kan innan de lämnar klassrummet eller får de reda på det vid rättning av böcker, prov mm? • Bikupa 10 min

5 Frågekompetens • Hur ställer vi frågor till eleverna idag? • Vilken typ av frågor dominerar? • Ordningsfrågor enligt Williams……57% • Frågor som handlar om förmågor……8% • Två goda skäl att ställa frågor i klassrummet - Generera tänkande hos eleverna - Förse läraren med information om vad de ska göra härnäst i klassrummet

6 Viktigt att tänka på när det gäller frågor • Elevengagemang • Väntetid mellan fråga och svar • Väntetid mellan svar och återkoppling • Förståelsefördjupande • Alternativ till frågor är påståenden • ”Alla fyrkanter är rektanglar” • ”Det var Rysslands fel att första världskriget bröt ut”

7 Praktiska tekniker • IRE – inledning, respons och evaluering • ”Fråga – paus – nedslag – studs” • ”Heta stolen” • Utgångspass • ABCD-kort • Skrivplattor • System med svar från hela klassen

8 System med svar från hela klassen • Its on its way • Hävstångsprincipen • Vilken av principerna har en vanlig pincett? I: Gungbräda II: Skottkärra III: Metspö för djuphavsfiske

9 Utvärderande och tolkande lyssnande • ”Lyssna är det bästa sättet att lära sig på” • ”Du måste lyssna på dem du handleder” • Utvärderande lyssnande – fokus på att få rätt svar • Tolkande lyssnande- fokus på att få reda på hur eleven tänker • ”När fröken gav oss en fråga var hon tidigare intresserad av om vi kunde rätt svar, nu är hon intresserad av vad vi tänker”

10 Varför - eller hurfrågor • Är det här en mening eller sats? ( Sv ) • Varför är det här en mening och inte en sats? • Är fladdermusen ett däggdjur? ( NO ) • Varför är fladdermusen ett däggdjur och inte pingvinen? • Är etre ett regelbundet verb? ( M spr Fra ) • Varför är etre ett oregelbundet verb?

11 Diskussion eller diagnostiska frågor • Istärningar läggs i ett glas vatten. Vad händer med vattenytan när isen smälter? • A – vattennivån sjunker • B – vattennivån förblir densamma • C – Vattennivån stiger • D – Det behövs mer information för att man ska vara säker • Fundera 5 min och var beredd på att ge ett svar och förklara hur du tänker

12 Ett exempel till…… • Vilken typ av fråga är det här? • Vilket år började andra världskriget? • A – 1937 • B - 1938 • C - 1939 • D - 1940 • E - 1941

13 Hur påverkas eleverna av det här? • Fundera i par hur ni tror att eleverna i era klassrum skulle reagera om ni anammade Williams tankar? • Tid 10 min

14 Diskussionsfrågor till kap 4 • Hur får vi eleverna ( och vårdnadshavarna ) att acceptera att vi inte bara vill ha rätt och fel svar i klassrummen? • Hur får vi så trygga lärmiljöer i våra klassrum så vi vågar fråga vilka elever som helst och att vi vågar att ställa fördjupande följdfrågor? • Hur kan vi ”träna” bort handuppräckning ( där vi bara får reda på vad en elev kan ) i våra klassrum och istället få reda på vad alla elever kan? • Hur kan vi själv öva upp oss att inte ha så bråttom, att skapa väntetid både kring svaren och kring återkopplingen när ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav är ganska omfattande? • I vilka situationer ska vi/kan vi använda diskussionsfrågor eller diagnosfrågor? • Hur kommer ni att tänka i era klassrum när ni kommer hem kring förmågan att ställa rätt frågor i rätt situationer?

15 Slutsats • ”Den viktigaste faktorn för att påverka lärandet är vad eleverna redan vet, och att lärarens arbete är att ta reda på detta och undervisa därefter” • När man vet vad eleverna redan vet då kan man ge feed-back till eleverna, något som nästa kapitel i boken handlar om…….

16 Uppgift: Skapa bedömningsuppgift • Skapa 1-2 uppgifter som ni ska presentera för gruppen • Använd någon av modellerna vi pratat om idag • Genomför den med gruppen • Tänk på att ställa rätt frågor till gruppen så ni får reda på hur gruppen tänker • Planera 30 min • Genomför 15 min

17 Dagens avslutande fråga • Göra ett utgångspass för att kartlägga vad vi behöver lägga fokus på nästa gång • Om eleverna ska lära sig mer så räcker det inte med att vi som pedagoger lär oss en massa metoder för att kartlägga elevernas kunskaper, varför?

18 Nästa träff • Kapitel 5 i Dylan Williams bok • Framtidsveckan Tema Hållbar utveckling V 40 • Ta med läroplan och ämnesplan/kursplan • Ämnesövergripande tema någon gång under den veckan • Vi startar upp planeringsarbetet varje skola för sig och berättar för varandra hur vi tänker

19 Planering rektor + piloter • Hur ska ni gå vidare med dagens kunskaper till era kollegor på skolan?


Ladda ner ppt "Att följa lärande Kap 4 Dylan Williams - Att ta fram belägg för elevernas prestationer."

Liknande presentationer


Google-annonser