Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storyline Storyline är en pedagogisk metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som ursprungligen utvecklades i Skottland 1965 fick Skottland en ny läroplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storyline Storyline är en pedagogisk metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som ursprungligen utvecklades i Skottland 1965 fick Skottland en ny läroplan."— Presentationens avskrift:

1 Storyline Storyline är en pedagogisk metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som ursprungligen utvecklades i Skottland 1965 fick Skottland en ny läroplan som krävde att lärarna skulle arbeta ämnesövergripande. Lärarna begärde hjälp från lärarutbildningen och en ämnesövergripande metod utvecklades i samarbete med verksamma lärare. Steve Bell – en av grundarna

2 Berättelse Metoden bygger på att lärare och elever tillsammans skapar en berättelse i klassrummet. Utifrån kursplanernas mål skriver lärarna ramberättelsen. Eleverna fyller den sedan med liv genom att skapa berättelsens karaktärer och iscensätta händelser.

3 Karaktärer Eleverna lever sig in i berättelsen genom karaktärerna. Detta gör eleverna motiverade och de får en djupare förståelse för ämnesområdet då de lär sig i ett sammanhang. Det blir naturligt att integrera olika ämnen för att göra berättelsen realistisk och karaktärerna levande.

4 Förförståelse Elevernas bild av verkligheten - deras förförståelse - är alltid utgångspunkten i storyline. Man börjar med att skapa modeller och bilder av verkligheten för att locka fram elevernas hypoteser. Genom dessa praktiska övningar lyfter man fram hur eleverna tror att saker och ting förhåller sig.

5 Nyckelfrågor För att få eleverna att fundera kring olika företeelser ställer läraren öppna nyckelfrågor. Exempel på sådana nyckelfrågor kan vara: Hur tror ni att en fiskebåt ser ut? Vad tror ni att man behöver för att kunna driva en tidning? Hur tror ni att man byggde hus på stenåldern?

6 Hypoteser och teorier Syftet med de öppna nyckelfrågorna är att eleverna ska fundera över hur de tror att saker och ting förhåller sig. De ställer upp hypoteser och teorier och föreslår möjliga lösningar. Elevernas lösningar presenteras för övriga i klassen i form av modeller, skisser, ritningar mm. Det eleverna presenterar diskuteras i klassen och eleverna får möjlighet att pröva sina argument. Slutligen jämförs elevernas förklaringar med verkligheten.

7 Fris Frisen är exponeringen av allt eleverna gör; karaktärer, redskap, personbeskrivningar, modeller av hus, annonser, maskiner, dikter, ordlistor mm som sätts upp på väggarna eller exponeras på bord. Det är klassens gemensamma utgångspunkt, diskussionsunderlag, presentationsunderlag och mycket viktig för att ge berättelsen liv.

8 Variation och struktur
Inom storyline lägger man stor vikt vid att aktiviteterna i klassrummet ska varieras så att alla elever oavsett styrkor och svagheter ska komma till sin rätt. Man poängterar också vikten av att alla elever måste få känna att de lyckas. Därför ger man alltid eleverna en stödjande struktur för arbetet innan det påbörjas. Elevernas arbeten Lärarens struktur

9 Trafikkontoret i Göteborg har tagit fram tre storylines där trafik integreras med andra ämnen. Dessa finns att ladda ner från vår hemsida.


Ladda ner ppt "Storyline Storyline är en pedagogisk metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som ursprungligen utvecklades i Skottland 1965 fick Skottland en ny läroplan."

Liknande presentationer


Google-annonser