Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för matematikutveckling Matematikutvecklarna skall initiera, stödja och driva enheternas: • Arbete med målen • Planering • Genomförande •

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för matematikutveckling Matematikutvecklarna skall initiera, stödja och driva enheternas: • Arbete med målen • Planering • Genomförande •"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för matematikutveckling Matematikutvecklarna skall initiera, stödja och driva enheternas: • Arbete med målen • Planering • Genomförande • Uppföljning • Utvärdering • Inspiration • Dokumentation

2 Målarbete Hjälpa arbetslagen med: •Vad eleverna med utgångspunkt från styrdokumenten skall lära sig i matematik. • Att få eleverna att förstå syftet och målet med studierna i matematik.

3 Planering •Bistå lärarna med att skapa ett relevant och begripligt innehåll med utmanande matematikuppgifter, både ur läroböcker och från elevnära situationer. • Verka för att matematiklärandet anpassas till elevers förkunskaper, förståelse, intresse och studieinriktning. •Stödja varierade arbetssätt med laborativa metoder, inslag av praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser.

4 forts... •Initiera ämnesövergripande samarbete. •Utbilda i familjematematik för att involvera hemmet i ämnet.

5 Genomförande •Hjälpa arbetslagen med att organisera matematiklärandet utifrån individen, grupper eller klasser. •Föra diskussioner om hur läraren kan interagera med eleverna i olika grupperingar och situationer.

6 Uppföljning •Visa på olika verktyg för bedömning, reflektion och uppföljning av elevernas kunskaper i matematik. •Visa på den formativa bedömningens betydelse för elevens matematikutveckling. •Föra diskussioner som följer upp och utvecklar de mål som är uppsatta av den egna skolan.

7 Utvärdering •Lyfta fram olika kvaliteter i matematiklärandet, med fler bedömningsinstrument än skriftliga poängsatta prov. •Fokusera på vad som är bra och vad som kan förbättras/utvecklas?

8 Inspiration •Initiera och ordna inspirationsdagar med workshops i matematik där de olika skolorna kan presentera sina utvecklingsarbeten. •Fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial om matematik och matematiklärande samt föra diskussioner om lärandets innehåll med matematiklärarna i skolan. •Organisera möjligheter till att ta del av varandras lärandesituationer i matematik.

9 Kontinuerlig dokumentation •Hjälpa lärarna med arbetsplan i matematik samt att föra loggbok och dokumentation om elevens lärande och utveckling i matematik.


Ladda ner ppt "Handlingsplan för matematikutveckling Matematikutvecklarna skall initiera, stödja och driva enheternas: • Arbete med målen • Planering • Genomförande •"

Liknande presentationer


Google-annonser