Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärares planeringsarbete! Jenny Frohagen, Mariaskolan, Stockholm 20120321.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärares planeringsarbete! Jenny Frohagen, Mariaskolan, Stockholm 20120321."— Presentationens avskrift:

1 Lärares planeringsarbete! Jenny Frohagen, Mariaskolan, Stockholm 20120321

2 Problem i slöjdundervisningen Elever förstår inte nyttan med slöjdkunskaper. Lärandet och reflektion i arbetet lyfts sällan – osynlig kunskap. Andra slöjdkunskaper än de rent hantverkstekniska fokuseras sällan (estetik, miljö, ekonomi, kultur).

3 Slöjden får aldrig vara en ”isolerad ö”, ett rekreationsämne. Slöjd är ett likvärdigt skolämne med likvärdiga kunskaper och likvärdiga krav som i övriga obligatoriska ämnen.

4 Slöjden i Lgr11 Begreppet praktiskt-estetiska ämnen är borttaget. Slöjden är ett estetisk ämne! …vad innebär detta för oss? …behov av kompetensutveckling?

5 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (1 kap. 5§ I nya skollagen)

6 Vem ansvarar för ämnets utveckling? Gruppstorlek Längden på slöjdlektioner Den pedagogiska miljön - slöjdsalen Hur säkerställer vi att eleverna ges möjlighet att lära sig det vi vill att de ska lära sig? Bedömningsformer

7 Läraren som proffs! Uppdrag: att åstadkomma lärande - då krävs att vi själva som yrkeskår tar ansvar för ämnets utveckling, för forskning i ämnet, för att driva ett systematiskt arbete!

8 Professionell kunskap = delad kunskap Kollegiala samtal, kritisk granskning av undervisningen, delad kunskap genom nätverk. Forskning i slöjd – lärardrivna forsknings- och utvecklingsarbeten Stort behov av att utveckla slöjddidaktiken – ett gemensamt professionellt språk. Tidskrifter och nätforum.

9 Ny teknik i slöjden Hur långt har vi kommit med att integrera IT och digitala redskap i den dagliga undervisningen? Elevers användning av digitala resurser + Lärares användning av digitala resurser

10 ETT ämne (s) perspektiv! Hanterar vi verkligen slöjden som ETT ämne? Låter vi traditioner styra för mycket? Dold läroplan i slöjd, symbolernas makt. Vi måste erbjuda slöjduppgifter som både är slöjdartsspecifika och materialintegrerande!

11 Utgå från läroplanen Skapa konkreta lärandemål genom att koppla samman förmåga + centralt innehåll Knyt an undervisningen till kapitel 1-2: 4 perspektiv: historiskt, miljö, internationellt och etiskt 4 kunskapsformer: färdighet, fakta, förtrogenhet, förståelse 16 generella kunskapsmål Men allra viktigast: utgå från vårt professionella vetande!!!

12 Utvecklingstorg för planeringar 6 områden, olika fokus: 1.Tekniken 2.Materialet 3.Uttrycket 4.Föremålet 5.Ämnesövergripande 6.Slöjden i samhället Studera, granska, utveckla… Fika… Återsamling här 19:30! Studera, granska, utveckla… Fika… Återsamling här 19:30!

13 Konklusioner!...? Olika benämningar – ”momentblad” Didaktisk planering, Lokal pedagogisk planering – behövs samsyn? Olika typer av dokument, olika mottagare… Exempel från Brandbergsskolan: bilder på progressioner i betygsstegen. Formativ bedömning.(se skolans hemsida) Textilen ofta tekniken i fokus medan Trä/metallslöjden oftare föremålet i fokus. Vem ska läsa dokumentet? Ett verktyg i undervisningen? Ett sätt för oss lärare att positionera sig som lärare? Både och? Ideella nätverk, lokala nätverk kan ge ringar på vattnet, få till att det läggs in i schemat, organiseras uppifrån.


Ladda ner ppt "Lärares planeringsarbete! Jenny Frohagen, Mariaskolan, Stockholm 20120321."

Liknande presentationer


Google-annonser