Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storyline - ett spännande arbetssätt där en berättelse går som en röd tråd genom temat och fungerar som bas för undervisningen. ”Storyline är ett förhållningssätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storyline - ett spännande arbetssätt där en berättelse går som en röd tråd genom temat och fungerar som bas för undervisningen. ”Storyline är ett förhållningssätt."— Presentationens avskrift:

1 Storyline - ett spännande arbetssätt där en berättelse går som en röd tråd genom temat och fungerar som bas för undervisningen. ”Storyline är ett förhållningssätt för inlärning och undervisning som utgår ifrån att eleverna har kunskaper och erfarenheter som kan tillvaratas i skolan, samt att alla lär sig bäst när inlärningen sker i ett meningsfullt sammanhang som också är inspirerande och känns roligt. En lärare som jobbar med storyline bygger på elevernas tidigare kunskaper, deras erfarenheter och föreställningar. Läraren skapar en inlärningssituation där eleven möter upplevelser som låter henne/ honom använda alla sina sinnen och hela sin kapacitet och personlighet. ” Storyline- händelser (episoder) Nyckel-frågor Aktivitet Organi-sation Material Resultat/ Inlärnings-mål Hand-ledning Evaluering 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2 Ett storyline-tema introduceras vanligen i klassen på ett överraskande sätt. Det att en händelse ger eleverna uppdrag som de ska lösa genom att ta reda på saker eller utföra en uppgift, är återkommande i storyline-undervisning. Läraren driver berättelsen framåt genom s k nyckelfrågor. Eleverna skapar sedan innehållet. Händelserna finns i den berättelse undervisningen följer, uppdragen uppstår ur berättelsen och inlärningen blir på så sätt en sammanhängande process med ämnesintegrering och verklighetsförankring. Man kan utgå från en given berättelse eller från en egen berättelse. Uppgifterna utförs i grupp, par eller individuellt och kan differentieras och individualiseras enligt behov. Praktiskt och estetiskt arbete varvas med faktasökning, diskussioner, reflektioner och skrivande, allt inom ett begripligt och verklighetsbaserat sammanhang. Alla uppgifter är alltså relevanta och upplevs som meningsfulla!

3 De grundläggande elementen i storylinemetoden är alltså
Arbetet konkretiseras genom att eleverna bygger upp en fris, d v s en modell av den miljö temat behandlar. Frisen kan vara en 3D modell, ett väggcollage eller en blandform. Här illustreras hur temat framskrider, medan det praktiskt konstnärliga arbetet samtidigt ger möjlighet till många problemlösningssituationer och samarbetsövningar. För barn i behov av särkilt stöd kan frisen vara till hjälp t.ex. genom att den synliggör det abstrakta, dokumenterar tidigare uppgifter och ger inspiration till nya uppgifter. De figurer som skapas kan (oavsett om de är människor, djur eller fantasivarelser) ge möjlighet till identifikation och känsloengagemang som kan tillvaratas i undervisningen. Temat får ett annat ”liv”. De grundläggande elementen i storylinemetoden är alltså en berättelse som struktur för ämnesintegreringen en miljö, d v s fastslagen tid och plats (konkretiserad i en fris) människor/ djur (även de konkretiserade) ett liv/ flera liv att forska i nyckelfrågor som styr aktiviteterna i berättelsens olika episoder verkliga problem som bör lösas

4 Förslag på aktiviteter
Förslag på tema Vardagen Gatan, Bondgården, Huset, Lekplatsen, Drömskolan, Presidentval, Nya Grannar... Resor Upptäcksfärd, Semester, Turné, Långtradare, Kryssningsfartyg, Resebyrå, Rymdfärd... Service Bank, Hotell, Museum, Sjukhus, Nödcentral, Affärsgata, Torg, Leksaksaffär, Djuraffär... Historia Vikingarna, Borgen, Emigranterna, Antikens Grekland/ Rom, Forna Egypten, Anne Frank, Indianerna, Pauli Resor, Jesu liv... Litteratur Ramsor, Sagor, Böcker... Under-hållning Cirkus, Teater, Biograf, Olympiad, Sportsevenemang, Orkester... Miljö-inriktade Regnskogen, Skogen, Fiskodlingen, Stranden... Fantasi Drakön, Rymdkidnappning, Hos jultomten, Blåkulla, Trollskogen.... Förslag på aktiviteter Teckningar Serier Kartor 3D-modeller Brev Dagbok Dikter Vykort Skriftliga/muntliga berättelser Beskrivningar Instruktioner Tidningsartiklar Intervju Nyhetsinslag för radio/ TV Debatt, argumentation +/- Reklam i tidning/ radio/ TV Drama Ljudspel

5 Att tänka på vid val av aktiviteter...
Storyline erbjuder goda möjligheter att tillmötesgå elever med olika inlärningsstilar: Visuell inlärning Auditiv inlärning Kinestetisk inlärning Taktil inlärning

6 Fördelarna med Storyline (enligt Steve Bell, förälder till metoden)
Elevcentrerad Aktiverande Motiverande Strukturerande Kombinerar grundläggande färdigheter med det verkliga livet Möjliggör diskussion om känsliga ämnen Ömsesidig respekt lärare – elev Användningen av IT Varierad kravnivå Samarbetsinlärning En användbar men ständigt föränderlig modell (möjligheter till effektiv repetition) Läroplansanpassad Hypotesprövande Integrerande på ett ändamålsenligt sätt Rolig och stimulerande!!!


Ladda ner ppt "Storyline - ett spännande arbetssätt där en berättelse går som en röd tråd genom temat och fungerar som bas för undervisningen. ”Storyline är ett förhållningssätt."

Liknande presentationer


Google-annonser