Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEDARSKAP & METODIK Kristina Yondt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEDARSKAP & METODIK Kristina Yondt"— Presentationens avskrift:

1 LEDARSKAP & METODIK Kristina Yondt Kristina.yondt@telia.com

2 - instruktör i 11 år - informell ledare Försvarsmaktens utbildningar - LoS - UGL Försvarsmaktens utbildningar - LoS - UGL - jag är lärare ( inte jobbar som) - 14 år som kördirigent

3 3 tillfällen 1)Grundläggande ledarskap och teorier. Metodik 2) Ledarskap Metodik ev. övning 3) Ledarskap metodik sammanfattning & genomgång inför PM

4

5 Vad är en ledare? ” En ledare är en person som strukturerar och överblickar arbetet i en grupp människor.” (Wikipedia.org)

6 Vad är ett ledarskap? Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare utövar på en grupp männniskor. (Wikipedia.org)

7 ” Forskarna tycks numera vara eniga om att ledarskap inte i första hand är en fråga om vad ledaren är utan vad han gör.” (Grupputveckling, Arne Maltén)

8 Kan man praktisera ett ledarskap utan att vara en ledare? Kan man vara en ledare utan att praktisera ett ledarskap? ?

9

10 - Styr ensam sin grupp - tar själv så gott som alla initiativ - rådgör sällan med gruppen - reglerar i detalj verksamheten - både beröm och kritik från ledaren Auktoritär ledare

11 Demokratisk ledare - låter gruppmedlemmarna ta aktiv del av planering och genomförande - finns tillhands när någon behöver råd/hjälp - samarbetar aktivt och stimulerar till kommunikation inom gruppen

12 Låt-gå ledaren - uppträder passivt - ger råd och upplysningar, endast när han/hon blir tillfrågad - lämnar gruppen åt sig själv - ”laissez fire” på franska - ”la skure” (låt det regna) på norska

13 Är man endast en ledartyp eller kan man vara flera på samma gång?

14 ” En god ledare har förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppen. ” (Okänd)

15

16 METODIK

17 - Nyckelbegrepp: flexibel - ”repetition är inlärningens moder” - motivera genom snabb feedback - släpp perfektionism Trygg i sig själv säker bank Musik= bekräftelse

18 Musik = samarbete. -att arbeta i grupp tränar den sociala kompetensen. (läroplanen förespråkar detta.)

19

20

21 LATHUND för struktur - konkretisera och tydliggör de mål som finns för kursen i läroplanen och kursplanen. - bestäm lämplig metod för att uppnå målen -bestäm hur kursen ska examineras t.ex. skriftligt prov, konsert mm.

22 TIPS - skaffa/uppdatera din bank

23 Ha roligt! Du finns till för eleverna, inte tvärtom Improvisera


Ladda ner ppt "LEDARSKAP & METODIK Kristina Yondt"

Liknande presentationer


Google-annonser