Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärargnäll måste ersättas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärargnäll måste ersättas"— Presentationens avskrift:

1 Lärargnäll måste ersättas
Personal som går på knäna når aldrig sin fulla längd. /Per Naroskin Gnällig skolkultur bland lärare – på en skala 1-10? Gnälls för mycket – förpestar + når ej framgång. Ej tyst tigande: konstruktiv, tydlig och professionell dialog både inom och utåt. Förändra organisationskulturen. Normen är att det är synd om lärarna vilka ständigt utsätts av nya pålagor utifrån. Får samtidigt inte vara svag ”klara sin klass” – överjordisk uppoffring.

2 OK att gnälla? Men vad ska vi då göra åt saken, rent konkret?
”den enskilda individen har svårt att motstå grupptrycket – hon behärskas snarare av ’gruppsjälens’ attityder och uppvisar mycket litet personligt mod eller originalitet”. /Freud utifrån Svedberg ”Vi är en del av samhället och samhället en del av oss – det individuella och det gemensamma är sammanvävda. Men var och en av oss har trots allt möjligheten att slita oss ur väven och göra ett personlig val. Det är utmaningen!” /Lars Svedberg själv

3 Alla dessa kvinnor? ”Kvinnorna är inte ifrågasättande utan arbetar intensivt med alla de uppgifter som åläggs dem och upplever inte heller att de har någon makt att påverka eftersom de uppfattar att det är ekonomin som främst styr verksamheten.” /Söderberg Forslund

4 Läraryrkets skuldfällor
Klargör ramar, ansvar, befogenheter, ambitionsnivå. Sätt sedan upp gränser och strukturer.

5 Lärarlaget: välsignelse och förbannelse
Är människor besvärliga eller blir de besvärliga när arbetsvillkoren är det? ”Varje människa gör så gott den kan i varje givet ögonblick utifrån sina förutsättningar, behov, sin kunskap och sin föreställningsvärld”. Ta tag i konfliktarbetet: Erkänn och tydliggör olikheter och konflikter Skapa enighet om vari oenigheten består. Identifiera problemet – vad kan hända om oenigheten består. Identifiera möjligheter och resurser – vad kan uppnås och på vilket sätt. Skrid till verket! Effektivast arbete: Ensam / Arbetslag / Kommitté ?!? ” Man utgår förhoppningsfullt från att det inte behövs någon särskild metodik när sympatiska, kloka och vuxna personer ska arbeta ihop”/Lars Svedberg

6 Skolan är amatörstyrd Klargör ramar, ansvar, befogenheter, ambitionsnivå. Sätt upp gränser och strukturer. Konflikter på kort sikt, belöning på sikt i form av färre destruktiva konflikter Ansvar och befogenheter måste följas åt

7

8

9 Skolledarskap Tydlig vision Kommunikation Lyhördhet Konkret handling
Tydliga beslutsnivåer Ansvar + Befogenhet Uthållighet: ”… genom beprövad erfarenhet och forskning vet vi ganska mycket om vad som krävs för att ett förändringsarbete ska få önskvärt resultat.” /Lars Svedberg


Ladda ner ppt "Lärargnäll måste ersättas"

Liknande presentationer


Google-annonser