Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB Illustration och animation: Fabian Göransson och Leo Hallin 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB Illustration och animation: Fabian Göransson och Leo Hallin 1."— Presentationens avskrift:

1 En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB Illustration och animation: Fabian Göransson och Leo Hallin 1

2 Tänk tvärtom – för en jämställd sjukskrivningsprocess DEL 1. Genushanden DEL 2. De viktiga frågorna DEL 3. Sjukliga liv eller sjukliga kroppar? En rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning 2

3 Medikalisering av livets bekymmer leder till sjukskrivningar utan medicinsk grund Livets bekymmer löser man inte med läkemedel och sjukskrivning. Tänk tvärtom! 3

4 Kvinnors livssituation medikaliseras, medan mäns familjesituation glöms bort  Det är vanligare att män inte anger sociala faktorer som anledning till ohälsa, de relaterar främst till arbetet och viktiga detaljer riskerar därmed att utelämnas.  Kvinnors tunga privatliv bidrar till deras ohälsa på ett sätt som vården inte alltid kan avhjälpa, de patienterna har rätt till hjälp från andra instanser än vården.  Vården kan arbeta för att tydliggöra både för patienten och vårdgivaren var det huvudsakliga problemet ligger och hur det kan lösas. 4

5 Brist på jämställdhet påverkar kvinnors hälsa negativt 5

6 Patientfall: Medikalisering  Vad gör att ni tänker att patientens livssituation riskerar att medikaliseras?  Vilka konsekvenser har det fått för patientens sjukskrivningsprocess?  Hur hade man kunnat göra annorlunda i detta fall? 6

7 Filmen om Laura 7

8 Fallet Laura Analysera fallet Laura utifrån fingrarna på Genushanden. Hur kan ni förbereda er på arbetsplatsen inför möten med patienter som Laura? 8

9 Fyrfältaren som analysverktyg 9

10 Fokus Helhetsansvar  Vi kan stärka män i deras behov av att vårda sina nära relationer, att lyssna till och förstå sina känslomässiga reaktioner och att respektera sina kroppars gränser.  Vi kan stärka kvinnor i deras behov av att värdera sina yrkesmässiga prestationer, att sätta gränser mot omvärldens krav och att inse sina kroppars styrka.  Genom att tänka tvärtom kan vi balansera upp obalanser mellan förväntningar på kvinnor och män.  Genushandens fingrar är ett enkelt verktyg för att se hela patienten. 10

11 Samverkan och teamarbete ger bättre vård  När kollegor ur olika yrkesgrupper får på sig “genusglasögon” undviker ni fällorna tillsammans och förutsättningarna för ett gott resultat ökar.  I helhetsperspektivet ser ni vårdens begränsningar lättare och övriga instansers ansvar blir tydligare. 11

12 Patientfall: Fyrfältaren 12  Vilken information kom fram som annars kanske hade uteblivit?  Hur kan vårdteamen hjälpas av att använda fyrfältaren i fortsättningen? Jobba två och två och genomför patientsamtal utifrån fyrfältarens frågor. Diskutera sedan:

13 Ur Region Skånes likabehandlingspolicy: ”I Region Skåne ska bemötande, kommunikation och service ges utifrån alla människors lika värde och individuella förutsättningar och behov - inte utifrån bemötarens föreställningar.” – TÄNK TVÄRTOM! 13

14 Processdokument  Formulera gemensamt de tre viktigaste slutsatserna som ni tar med er från dagens utbildning.  Formulera sedan tre handlingar som följer som konsekvens av era slutsatser. Komplettera processdokumentet.  Skriv ut dokumentet och bifoga det till er handlingsplan för sjukskrivningsprocessen.  Utse någon som har till uppgift att fördela uppgifterna i processdokumentet.  Bestäm en tid för uppföljning. 14


Ladda ner ppt "En utbildningssatsning i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB Illustration och animation: Fabian Göransson och Leo Hallin 1."

Liknande presentationer


Google-annonser