Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tina Forsberg Kankkunen Goda relationer skapar utrymme för ledaren Tina Forsberg Kankkunen Doktorand Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tina Forsberg Kankkunen Goda relationer skapar utrymme för ledaren Tina Forsberg Kankkunen Doktorand Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet."— Presentationens avskrift:

1 Tina Forsberg Kankkunen Goda relationer skapar utrymme för ledaren Tina Forsberg Kankkunen Doktorand Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet

2 Tina Forsberg Kankkunen Studien handlar om: •Enhetschefers arbetssituation och vilka möjligheter de har att förebygga och avhjälpa arbetsmiljöproblem

3 Tina Forsberg Kankkunen Enhetschefer har intervjuats inom: •Tekniska förvaltningar i två kommuner (kvinnor och män). •Omsorgs- och utbildningsförvaltningar i två kommuner (kvinnor och män)

4 Tina Forsberg Kankkunen Uppföljande intervjuer •Politiker •Förvaltningschefer •Fackliga representanter

5 Tina Forsberg Kankkunen Enhetschefer Strategisk & Förvaltnings- lednings styrning Medarbetares förväntningar Professionell a värderingar Medborgares & brukares förväntninga r

6 Tina Forsberg Kankkunen Enhetschefernas erfarenheter Strategisk & Förvaltningslednings styrning Förutsättninga r & Förväntningar

7 Tina Forsberg Kankkunen Problemlösande strategier Tekniska •Omfördelning av givna resurser 1) Anställer gruppledare •Balanserar krav och förutsättningar genom förhandling med överordnade chefer och politiker Omsorgs- och utbildning •Omfördelning av givna resurser 1) Anställer gruppledare 2) Minskar administrativt stöd

8 Tina Forsberg Kankkunen Illustration: Tekniska förvaltningar … jag gick till politikerna och sa: ´Det här håller inte, ni får tala om för mig vad vi ska göra´. Tidigare hade vi den här lite mer vaga inriktningen, men nu ville jag ha prioriteringsordning mellan de olika jobben, jag ville veta exakt vilken uppgift som skulle prioriteras.

9 Tina Forsberg Kankkunen Problemlösande strategier Tekniska •Omfördelning av givna resurser 1) Anställer gruppledare •Balanserar krav och förutsättningar genom förhandling med överordnade chefer och politiker Omsorgs- och utbildning •Omfördelning av givna resurser 1) Anställer gruppledare 2) Minskar administrativt stöd

10 Tina Forsberg Kankkunen Illustration: Omsorgs- utbildningsförvaltningar … jag försökte prata om problemen med förvaltningsledningen men där är dom ju stenhårda. Där ger dom mig ett tydligt budskap: ´Det bryr vi oss inte om´. På ett möte sa dom till exempel att ni får absolut inte ett öre för dom här nya uppgifterna utan nu ska ni klara verksamheten på ett eller annat sätt.

11 Tina Forsberg Kankkunen Den organisatoriska kontexten Tekniska •Ansvar för i genomsnitt 18 medarbetare •Har ofta administrativ stöd personal •Fortlöpande dialog med överordnade chefer och politiker om krav i relation till förutsättningar Omsorgs- utbildning •Ansvar för i genomsnitt 55 medarbetare •Saknar ofta administrativ stödpersonal •Avsaknad av dialog med överordnade chefer och politiker om krav i relation till förutsättningar

12 Tina Forsberg Kankkunen Två språk •Mättekniker •Kontinuerlig social kommunikation

13 Tina Forsberg Kankkunen Den Sociala Dialogen för att förebygga psykisk påfrestning och skapa arbetstillfredsställelse Krav Hur påverkas verksamheten? Operativa problem

14 Tina Forsberg Kankkunen Konkludering •Förutsättningar att avhjälpa problem är relaterad till verksamhet •Organisationsförändringar implementerats och praktiseras olika •Skillnader i uppgifternas art och tradition: Prioritera och Mäta •Tekniska har sociala arenor för dialog där resurser relateras till konkreta uppgifter och deras kvalité •Omsorgs- utbildning saknar sociala arenor för dialog där konkreta uppgifter och problem kan diskuteras •I Tekniska agerar och löser problem tillsammans: Kollektiva lösningar där verksamheten mål och resurser balanserar •I Omsorgs- utbildning enskilda individer agerar och löser problem: Individuella lösningar innanför givna medel

15 Tina Forsberg Kankkunen Publicerad rapport Könade verksamheter? En studie av hur stressande arbetssituationer för kommunala enhetschefer hanteras inom tekniska respektive omsorgs- och utbildningsförvaltningar Tina Forsberg Kankkunen


Ladda ner ppt "Tina Forsberg Kankkunen Goda relationer skapar utrymme för ledaren Tina Forsberg Kankkunen Doktorand Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser