Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderingens resultat. Både förutsättningar och individuella aspekter har betydelse för hållbarhet • Förutsättningar i form av: • krav i arbetet • relation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderingens resultat. Både förutsättningar och individuella aspekter har betydelse för hållbarhet • Förutsättningar i form av: • krav i arbetet • relation."— Presentationens avskrift:

1 Utvärderingens resultat

2 Både förutsättningar och individuella aspekter har betydelse för hållbarhet • Förutsättningar i form av: • krav i arbetet • relation till egen chef • socialt stöd och klimat – har samband med hållbarhet (förklarar 9-26% av variationen i olika indikatorer på hållbarhet). • Individuella aspekter • självförtroende • social kompetens – ökar den förklarade variationen med ytterligare 3-17% i sex av åtta indikatorer

3 Hypoteser Förutsättningar Rimlig kravnivå Högt inflytande Högt stöd från chef och kollegor Utvecklande och rättvist ledarskap Uppmuntran från egen chef Positivt socialt klimat Innovationsklimat Låg ojämlikhet Hög personalinriktning Hållbarhet hos chefer Psykiskt välbefinnande Låg utmattning, cynism och ineffektivitet Hög energi, engagemang och flow God allmänhälsa Inga negativa effekter på privatliv Vilja att fortsätta som chef Individuella aspekter av chefsrollen Mastery/måluppfyllelse Self-efficacy - identifiera förändringsbehov och sätta upp mål - få med sig medarbetare - lösa problem Social kompetens - etablera nätverk - social skicklighet - påverka andra - hög rollklarhet - låg rollkonflikt - KASAM Programmet Sekundär intervention, dvs med fokus på individer som löper risk att utveckla symptom - Kunskaper - Färdigheter Ledarutveckling: fokus på färdigheter och att tydliggöra chefsroll

4 Resultat Förutsättningar Rimlig kravnivå Högt inflytande Högt stöd från chef och kollegor Utvecklande och rättvist ledarskap Uppmuntran från egen chef Positivt socialt klimat Innovationsklimat Låg ojämlikhet Hög personalinriktning Hållbarhet hos chefer Psykiskt välbefinnande Låg utmattning, cynism och ineffektivitet Hög energi, engagemang och flow God allmänhälsa Inga negativa effekter på privatliv Vilja att fortsätta som chef Individuella aspekter av chefsrollen Mastery/måluppfyllelse Self-efficacy - identifiera förändringsbehov och sätta upp mål - få med sig medarbetare - lösa problem Social kompetens - etablera nätverk - social skicklighet - påverka andra - hög rollklarhet - låg rollkonflikt - KASAM Programmet Sekundär intervention, dvs med fokus på individer som löper risk att utveckla symptom - Kunskaper - Färdigheter Ledarutveckling: fokus på färdigheter och att tydliggöra chefsroll

5 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation Jag blir helt, jag blir rundad hela tiden... jag har fått en information och så meddelar jag att "ni gör så här och så här". Så säger alla: "men för fan så där kan det ju inte vara". "Jo men det är den informationen jag har fått"... Så går det ett tag och så kommer [närmsta chefen] och dementerar på ett eller annat sätt. Bara nämen så var det inte, utan så här, och så här, ja men vad händer med mig då? Då försvinner jag ytterligare ett steg från sidan. Så det är dilemmat att jag har inte tillåtits att få vara chef heller.

6 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation

7 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation Det här att hitta sig själv, värdera sig själv..se sina bra sidor, även begränsningar utan att för den skull nedvärdera sig som person..inse att jag har ett värde..dom andra börjar faktiskt också att inse det, markera min position för andra, inte backa för att vara serviceminded... vinner man också i respekt

8 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation

9 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation..jag tar besluten utan att gå och fråga min chef, eller gå högre upp. Kommer och säger nu har jag gjort såhär... Chef:... våra redskap, vad behöver vi som chef? Det ska vara tydlighet, jag ska veta mina ramar, vad har jag för befattning, vad har jag för befogenheter, alltså sånt där har ju inte varit uttalat.... Jag håller på och skaffar dem nu. Intervjuare: På vilket sätt då? Chef: Ja, genom diskussioner med [min chef], och jag ställer krav.

10 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation

11 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation Jag lärde mig jättemycket på det där programmet och det kändes som att man utvecklades varje gång. Och jag fick någon sorts bild av hur man skulle vara liksom, hur man skulle kunna lösa det här, inte världsproblemen men ledarskapsproblem, och så, ja, så kommer man hit och så bara [smäller ihop händerna]. Rakt in i väggen bara, ingen intresserad ens, så att det blev lite bakslag...... tycker mer att jag har fått upp ögonen för andras, kanske brister eller oförmögenhet att säga nej..inte tidigare hade sett kanske..nog snarare tydligare syn på hur vi bedriver vårt dagliga arbete, hur vi kanske blir på vissa områden hos oss när en chef inte säger nej och delegerar...insikten i ledarskapet har kommit där... känns som att man, i och med kursen, ligger lite före, ser saker på annat sätt.

12 Feedback och lärande Distansering Insatser som stärker individen (ledarutveckling) + norm om hur organisation bör fungera Stödjande miljö Ökat självförtroende Ökad social kompetens Nya initiativ Hållbarhet Miljö som inte motsvarar normen Nya initiativ frustreras Chefssituation

13 Självförtroendets dynamik • Programmets resultat – Kunskaper om chefsroll, verktyg och förutsättningar – Ökat självförtroende • Självförtroende i sitt sammanhang – Ökas av lyckade försök till förändring – Ökas av förklaring av misslyckaden -> distans • Frågor – Vilken kunskap är handlingsbefrämjande? – I vilken organisatorisk kontext? – Vad ger hållbarhet i de mer problematiska ledarskapskontexterna?

14 Vilka kunskapstillskott ger studien? • Både förutsättningar och individuella aspekter har betydelse för hållbarhet • Program av denna typ bidrar i någon utsträckning till hälsosamma ledarskapsroller (och i förlängningen till hållbarhet)

15 Diskussion • KASAM som teori för att utveckla hållbarhet? • Både förutsättningar och individuella aspekter har samband med hållbarhet, både primära och sekundära interventioner kan behövas. • Hur involvera det sociala systemet? • Ledarutveckling och ledningsutveckling • Rätt målgrupp? Identifiera grupper som är i ”riskzonen”.


Ladda ner ppt "Utvärderingens resultat. Både förutsättningar och individuella aspekter har betydelse för hållbarhet • Förutsättningar i form av: • krav i arbetet • relation."

Liknande presentationer


Google-annonser