Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarutveckling över gränserna 2012/2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarutveckling över gränserna 2012/2013"— Presentationens avskrift:

1 Ledarutveckling över gränserna 2012/2013
Ulrica Larsson Hultsfred Pernilla Begu, Vimmerby

2 Uppföljning av projektet upprepad korttidssjukfrånvaro i Eksjö kommun
Hur har projektet uppfattats ur de korttidssjukskrivnas perspektiv?

3 Bakgrund, Personalchef Anders Nermo PA-konsult Nathalie Nilsson
Eksjö kommun upplevde att man hade ett högt antal personer med korttids-sjukfrånvaro. Eksjö kommun startade ett projekt augusti 2012 för att arbeta med att förändra situationen.

4 Vid projektets start hade 120 personer fler än sex sjukdomstillfällen under en tolvmånadersperiod.

5 INSATSER: Projektledaren hade samtal/intervjuer med i stort sett samtliga som hade hög korttidssjukfrånvaro Återkoppling till cheferna

6 Stöd till cheferna Akuta insatser Inbjudan till inspirationsseminarium kring kost, hälsa och mental träning.

7 Intervjuer med personer som i en del av sin rehabilitering ingått i projektet.

8 Hur har du upplevt projektet? Vad var positivt/negativt?
+ Samtalet var positivt Bra att få ett annat tänk Bra att man tar tag i det och får chans att ändra ett beteende Tydlig förklaring vad projektet skulle gå ut på - Till en början var det ”taggarna ut”. ”Vad har jag gjort?” Inget samtal med chefen Saknar information om projektet Det kändes som att chefen ”lämnade över”

9 Hur upplevde du samtalet/intervjun?
Bra att tala med en neutral person Jag blev sedd och lyssnad på. Man fick sätta ord på sin arbetssituation. Man fick reflektera över sin egen frånvaro. En skjuts att tänka över sin situation

10 Gjordes akuta insatser för att hjälpa dig?
Nej Fick samtalsstöd Läkarundersökningar Försök till förbättringar av arbetsmiljö genom att ta in ingenjör från Previa

11 Vad har du för tankar kring de inspirationsföreläsningar som du kommer att erbjudas?
Jag känner inte till att föreläsningarna är riktade bara till de som ingått i projektet. Bra så länge man har möjlighet att gå. Bra att man kan få det som kompetensutvecklingstid. Bra men ibland svårt att få tid att gå dit. Det är ingenting för mig. Jag vet redan hur man ska leva. Det är inte hur jag lever som är problemet utan den fysiska och psykiska miljön på min arbetsplats.

12 Vad vill du se för fortsättning?
Jag vill ha en återkoppling. Hur gick det med projektet? Hur tänker man på mina svar som jag gav i intervjun. Förändras något på min arbetsplats? Det behövs ingen fortsättning. Jag har lagt det bakom mig. Ett uppföljningssamtal där man undersöker nuläget vore önskvärt.

13 Hoppas att projektet fortsätter och att man samtalar med den som är sjukskriven. Jag hade ingen aning om att arbetsgivaren skulle ta tag i min sjukskrivning. Det har aldrig hänt tidigare. Jag trodde det här projektet var kommunens sätt att ”rycka upp sig”.

14 Vad kunde ha gjorts annorlunda?
Tidig återkoppling Vad erbjuds för att vi ska kunna må bra? Politiska beslut påverkar vår arbetssituation och är svåra att påverka. Hur kommer mina synpunkter fram till våra politiker? Chefen borde involveras mer i projektet

15 Tydligare information från arbetsgivaren kunde givits innan man blev kallad till intervju.
Valfri friskvård (inte bara simning) Chefen kunde ha tagit tag i problemet. Kommunen borde utveckla rutiner för hur man ska ta hand om sin sjukskrivna personal.

16 Slutsats Från arbetsgivarens sida har projektet lett till en minskad sjukfrånvaro vilket ger både en kvalitetshöjning och en kostnadsminskning. Juli 2012 Juli 2013 Antal personer med korttidssjukfrånvaro 123 101 Antal sjukdagar 4881 4230 Kostnad korttidssjukfrånvaron

17 Från de korttidssjukskrivnas sida har projektet upplevts positivt
Från de korttidssjukskrivnas sida har projektet upplevts positivt. Man känner att man blivit sedd och lyssnad på. Chefen borde varit mer involverad både före, under och efter projektets gång. Uppföljning av projektet önskas.

18 Framåtblickar: Viktigt att redovisa vad projekt går ut på
Viktigt att återkoppla Viktigt att involvera cheferna mer Viktigt att fortsätta se och höra sin personal


Ladda ner ppt "Ledarutveckling över gränserna 2012/2013"

Liknande presentationer


Google-annonser