Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU Sjuhärad Välfärd Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv Eva Lidén, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet och Angela.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU Sjuhärad Välfärd Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv Eva Lidén, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet och Angela."— Presentationens avskrift:

1 FoU Sjuhärad Välfärd Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv Eva Lidén, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad Välfärd 4 juni 2012 Pulsen konferens

2 FoU Sjuhärad Välfärd Tre delar Personalens erfarenheter = intervjuer Observationer av vård- och omsorgsplaneringsmöten + uppföljande intervjuer Reflektionsgrupper (tvärdisciplinära och gränsöverskridande) med syfte att skapa förståelse för varandras kompetens, ansvar och förutsättningar i vårdarbetet – data = inspelade möten + intervjuer

3 FoU Sjuhärad Välfärd Patient/ närstående Primärvård SSK SG AT Läk Vårdavd 1 SSK SG AT läk VPL-enhet SSK Vårdavd 2 SSK SG AT läk Team kommun BB SSK AT SG Kommundel 2 EC AT SG SSK Soc omsorg USK Kommun del1 EC AT SG SSK Soc omsorg Usk

4 FoU Sjuhärad Välfärd Patientens delaktighet som den tolkats vid studier av VOP-möten AktivPassiv Subjekt 1 ”Men det kan jag bestämma så småningom” 2 ”Jag klarar det säkert själv sedan men…..” Objekt 3 ”Jag tänkte, det finns ju de som kommer och kör ut mat” 4 ”Han kanske behöver hjälp med dusch”

5 FoU Sjuhärad Välfärd Vad hände i reflektionsgrupperna? Några synpunkter på hur patienters delaktighet kan främjas Ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse Professionell roll främjar Förståelse för vad patienten behöver info om Fokus på systemen? Kännedom om varandras organisationer Försvåras av skilda uppfattningar i teamet

6 FoU Sjuhärad Välfärd Deltagarnas upplevelser efter mötet Önskemålen infriades Frihet att bestämma Livsavgörande beslut Besvikelse och anpassning Tvivel och osäkerhet

7 FoU Sjuhärad Välfärd Hur kan vårdplaneringar förbättras ur ett Patient-/brukarperspektiv? Organisationsperspektiv? Ledningsperspektiv?

8 FoU Sjuhärad Välfärd Tack! Eva.liden@gu.se Angela.bangsbo@hb.se


Ladda ner ppt "FoU Sjuhärad Välfärd Vårdplaneringsmötet ur patientens perspektiv Eva Lidén, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet och Angela."

Liknande presentationer


Google-annonser