Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi"— Presentationens avskrift:

1 Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi

2 Begriplig, hanterbar och meningsfull
Visioner och mål inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och deras närstående Begriplig, hanterbar och meningsfull Likvärdig Livskvalitet

3 Livskvalitet Hur kan vi professionellt arbeta för att livskvalitet för den enskilde personen med demens och anhöriga ska uppnås?

4 Livskvalitet förutsätter helhetssyn i vården av personer med demenssjukdom

5 Vad innebär helhetssyn?
Att se hela människan ur fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv

6 Palliativ vårdfilosofi
Symtomkontroll Kommunikation och relation (bemötande) Teamarbete Anhörigstöd

7 Teamarbete En grupp människor med olika färdigheter som arbetar tillsammans under en utsedd ledare mot ett gemensamt mål Målet är identifierat, accepterat, förstått och omprövat av alla (Doyle)

8 Teamarbete Gemensam värdegrund Kunskap och kompetens
Respekt för varandra

9 Teamarbete Klart ledarskap Klart mål Klara yrkesroller Klara krav
Realistiska förväntningar Tillräckliga resurser Trygg anställning

10 Teamarbete krävs för… Helt enkelt på alla nivåer
Diagnos och uppföljning Och i… Hemtjänst Dagverksamhet Vård och omsorgsboende Helt enkelt på alla nivåer

11 Det goda teamarbete Tydlig kommunikation

12 Det goda teamarbete Gott självförtroende

13 I teamet Är anhöriga eller närstående alltid med!

14 Jag har ansvaret Det gäller mitt individuella ansvar för det gemensamma bästa

15 Alla har vi vår givna roll och det är bara tillsammans som vi kan skapa en god vård för våra patienter och en god och trygg relation med anhöriga och närstående samt en bra arbetsdag !


Ladda ner ppt "Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi"

Liknande presentationer


Google-annonser