Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi. Begriplig, hanterbar och meningsfull Visioner och mål inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi. Begriplig, hanterbar och meningsfull Visioner och mål inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och."— Presentationens avskrift:

1 Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi

2 Begriplig, hanterbar och meningsfull Visioner och mål inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och deras närstående Likvärdig Livskvalitet

3 Hur kan vi professionellt arbeta för att livskvalitet för den enskilde personen med demens och anhöriga ska uppnås?

4 Livskvalitet förutsätter helhetssyn i vården av personer med demenssjukdom

5 Vad innebär helhetssyn? Att se hela människan ur fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv

6 Palliativ vårdfilosofi •Symtomkontroll •Kommunikation och relation (bemötande) •Teamarbete •Anhörigstöd

7 Teamarbete •En grupp människor med olika färdigheter som arbetar tillsammans under en utsedd ledare mot ett gemensamt mål •Målet är identifierat, accepterat, förstått och omprövat av alla (Doyle)

8 Teamarbete •Gemensam värdegrund •Kunskap och kompetens •Respekt för varandra

9 Teamarbete •Klart ledarskap •Klart mål •Klara yrkesroller •Klara krav •Realistiska förväntningar •Tillräckliga resurser •Trygg anställning

10 Teamarbete krävs för… •Diagnos och uppföljning Och i… •Hemtjänst •Dagverksamhet •Vård och omsorgsboende Helt enkelt på alla nivåer

11 Det goda teamarbete •Tydlig kommunikation

12 Det goda teamarbete •Gott självförtroende

13 I teamet Är anhöriga eller närstående alltid med!

14 Jag har ansvaret Det gäller mitt individuella ansvar för det gemensamma bästa

15 Alla har vi vår givna roll och det är bara tillsammans som vi kan skapa en god vård för våra patienter och en god och trygg relation med anhöriga och närstående samt en bra arbetsdag !


Ladda ner ppt "Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi. Begriplig, hanterbar och meningsfull Visioner och mål inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och."

Liknande presentationer


Google-annonser