Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland."— Presentationens avskrift:

1 Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland

2 Vad utmärker Annas led?  Den första sammanhållna vårdmodellen i Halland  Alla vårdgivare; närsjukvård, specialistvård och kommun har varit representerade i utformningen av modellen  Bygger helt på de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom  Ledord: Samverkan  Är lättillgänglig och har fått stor spridning

3 Vad har Annas led tillfört?  Riktlinjer för vem som har ansvar för vad i vårdkedjan  Ansvaret har lagts på vårdgivarna  Större samverkan mellan vårdgivarna  Nya kontaktytor har skapats  Ökad kunskap till invånarna Ingen ska falla mellan stolarna

4 Hur långt har vi kommit med samverkan?  De båda Minnesmottagningarna är idag en gemensam mottagning med två utgångspunkter  Regelbundna träffar mellan Minnesmottagning, demenssamordnare i närsjukvård resp kommun.  Påbörjat arbete med att finna former för ”överrapportering” av pat och anhöriga mellan vårdgivare, samtycke forts..

5 Forts.  Genomfört sk ”minnesmingel” för allmänheten  Samarrangemang kring alzheimerdagen nu i höst  Planering av gemensamma anhörigutbildningar Det finns mycket kvar att göra men riktningen är tagen och Annas led är levande i vardagen.


Ladda ner ppt "Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser