Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 14 kommuner samarbetar för tillväxt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 14 kommuner samarbetar för tillväxt."— Presentationens avskrift:

1 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 14 kommuner samarbetar för tillväxt

2 Fyrbodalskommunerna 14 till antalet 260 000 invånare 7684 km² Havet i väster Vänern i Öster Beläget mellan Oslo och Göteborg Gränsregion till Danmark och Norge

3 Fyrbodal – en stark länk i regionen Kommunal samverkan Tillväxtfrågor Driva gemensamma projekt Fokusområden: Hälsa Kultur Utbildning Infrastruktur Näringsliv

4 Beredningen Hälsa Folkhälsa, socialtjänst och miljö Nätverk – Socialchefer – Äldreomsorgschefer – MAS:ar – Anhörigstödjare – M fl.

5 FyrNA Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd

6 FyrNA Nätverk 2009 Fyrbodal sammankallande Representanter anhörigstöd i Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edets kommun På uppdrag av social- och omsorgsnämnderna i området.

7 Vision FyrNA skall utgöra en plattform för gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd med fokus på information förhållningssätt innehåll

8 Mål FyrNA Stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga

9 Syfte FyrNA Lyfta fram och driva Fyrbodalsgemensamma frågor kring stöd till anhöriga i enlighet med Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §

10 Forts. Syfte FyrNA Utgöra en plattform för - Samverkansformer - Kunskapsutveckling - Erfarenhetsutbyte

11 Processchema FyrNA 2013-2015 FyrNA INFORMATION MARKNADS- FÖRING UTBILDNING GEMEN- SAMMA RIKTLINJER GEMENSAMT ÖVRIGT GÖR VI RÄTT SAKER?

12 Vad arbetar FyrNA med nu? MARKNADS- FÖRING Spridning av broschyr, distribution Samverkan högskolan Kontaktnät - personer.

13 Vad arbetar FyrNA med nu? GEMENSAMMA RIKTLINJER Checklista för samtalsunderlag till anhöriga, pågår

14 Vad arbetar FyrNA med nu? UTBILDNING GEMENSAM FÖRELÄSNING Personlighets- störning - Borderline, pågår

15 Vad arbetar FyrNA med nu? GEMENSAMT ÖVRIGT Gemensam avlösning för yngre personer, 2014 Gemensam rekreation, pågår

16 www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/halsasocialtjanst/natverk/anhorigstodjare Anhörigstöd i Fyrbodal

17 www.fyrbodal.se


Ladda ner ppt "FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 14 kommuner samarbetar för tillväxt."

Liknande presentationer


Google-annonser