Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar 391 21 | 0480-41 80 20 | www.anhoriga.se Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Barn som Anhöriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar 391 21 | 0480-41 80 20 | www.anhoriga.se Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Barn som Anhöriga."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Barn som Anhöriga – Ett uppdrag från Socialstyrelsen Ett nationellt utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn (HsL 2 g )

2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Fyra piloter län/regioner  Dalarna  Västra Götaland  Östergötland  Dalarna

3 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Ett nationellt utvecklingsarbete ( hålls samman genom… ) Seminarier och Nätverk (olika teman och målgrupper) Konferenser Hemsida Nyhetsbrev Blandade lärande nätverk Andras erfarenheter förs in i utvecklingsarbetet

4 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Kartläggning av: Antal barn som är anhöriga (2g Hsl) Ålder Syskon Informationsmaterial

5 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Handlingsplaner, policy, riktlinjer Strukturer Logistik Kända av alla Uppdateras och revideras

6 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Utbildning, kompetenshöjande inslag, metodstöd Att samtala med barn Beardslee Föra barnet på tal Stödgruppsverksamhet

7 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Informationsmaterial Film Foldrar Broschyrer Böcker Kultur (teater och musik)

8 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Samverkan Socialtjänsten Skolan Brukarorganisationer mm

9 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Dokumentationsverktyg Sökord Markering (färg)

10 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Intressanta exempel, både från piloterna och övriga landet Barntraumateamet i Norrköping (Östergötland) Samverkar med kyrkan lägervistelse (Dalarna) Barndialogen/Barnpiloter (Jönköping, även Dalarna) Stor kartläggning (Västra Götaland) Gemensam vårdplan (Skåne) Dokumentationssystem (Norrbotten)

11 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Forskning  Forskarnätverk  Forskarseminarium i Stockholm mars 2013 Tel

12 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Barns och ungdomars egna upplevelser och erfarenheter Sandra från Maskrosbarn Mattias från Dalarna Nicole från Skåne

13 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar | | Tack! Information och kontakt: Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Tel


Ladda ner ppt "Nationellt kompetenscentrum Anhöriga | Box 75 | Kalmar 391 21 | 0480-41 80 20 | www.anhoriga.se Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Barn som Anhöriga."

Liknande presentationer


Google-annonser