Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med."— Presentationens avskrift:

1 Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker samt med flera nyckelgrupper Ö 2: Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna Ö 3: Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna, en strategi för att på sikt klara kompetensförsörjningen Ö 4: Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens Ö 5: Utveckla samarbetet och samordning mellan kommunerna främst utifrån intentionerna i DigitalAgenda och strategin för eSamhället Ö 6: Utveckla kommunernas förmåga att efterleva de principer för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions) för jämställdhet

2 Prioriterade uppgifter 2014 Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn och utbildning Kultur Folkhälsa FoUI Norrbotten Implementering av Digital Agenda och Strategi för eSamhället Utred och föreslå på vilket sätt förbundets uppdrag och organisation kan utvecklas för att bli en tydligare regional aktör och för att på ett bättre sätt främja kommunernas samarbete och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens

3 Konkreta stora uppgifter under 2014 Kommunförbundet Norrbotten 2015 Påverka och aktivt delta i genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik och Europa 2020 strategin Tillskapandet av en samlad FoUI-enhet och stödja evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna Åstadkomma verkstad inom ramen för e-utvecklingen (bredband, mobiltelefoni, e-tjänster, eHälsa)

4 Kostnader 2014 Budget 2014Budget 2013 Styrelse och au 709 700684 900 Revision 30 55030 350 Kansli 12 631 06212 910 285 Direktören 400 000170 000 Socialtjänst 203 000 Barn- och utbildning 205 000185 000 Miljö o samhällsbyggnad 120 000 Eu och internationalisering 150 000 Tillväxt/regional utveckling 145 000 Personalfrågor 65 00060 000 Övriga uppgifter 98 000 Samverkansberedning 65 000 FoUI 2 559 5851 991 215 UR/Film 943 000 Kurser/konferenser 3 200 0002 800 000 Summa 21 524 89720 555 750

5 Intäkter 2014 Budget 2014Budget 2013 Intäkter kurs/konferens3 400 0003 000 000 Finansiering 18 124 897 17 555 750 Summa 21 524 897 20 555 750


Ladda ner ppt "Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med."

Liknande presentationer


Google-annonser