Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med."— Presentationens avskrift:

1 Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker samt med flera nyckelgrupper Ö 2: Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna Ö 3: Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna, en strategi för att på sikt klara kompetensförsörjningen Ö 4: Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens Ö 5: Utveckla samarbetet och samordning mellan kommunerna främst utifrån intentionerna i DigitalAgenda och strategin för eSamhället Ö 6: Utveckla kommunernas förmåga att efterleva de principer för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions) för jämställdhet

2 Prioriterade uppgifter 2014 Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn och utbildning Kultur Folkhälsa FoUI Norrbotten Implementering av Digital Agenda och Strategi för eSamhället Utred och föreslå på vilket sätt förbundets uppdrag och organisation kan utvecklas för att bli en tydligare regional aktör och för att på ett bättre sätt främja kommunernas samarbete och gemensamt nyttjande av resurser och kompetens

3 Konkreta stora uppgifter under 2014 Kommunförbundet Norrbotten 2015 Påverka och aktivt delta i genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik och Europa 2020 strategin Tillskapandet av en samlad FoUI-enhet och stödja evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna Åstadkomma verkstad inom ramen för e-utvecklingen (bredband, mobiltelefoni, e-tjänster, eHälsa)

4 Kostnader 2014 Budget 2014Budget 2013 Styrelse och au Revision Kansli Direktören Socialtjänst Barn- och utbildning Miljö o samhällsbyggnad Eu och internationalisering Tillväxt/regional utveckling Personalfrågor Övriga uppgifter Samverkansberedning FoUI UR/Film Kurser/konferenser Summa

5 Intäkter 2014 Budget 2014Budget 2013 Intäkter kurs/konferens Finansiering Summa


Ladda ner ppt "Övergripande mål 2014: Ö 1: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet genom utökad dialog inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med."

Liknande presentationer


Google-annonser