Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal."— Presentationens avskrift:

1 Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal med kommunala, landsting och privata aktörer • En rad andra lagstiftningar • En rad föreskrifter • Reglementen och Arbetsordningar

2 Viktiga frågor under 2013 • Den tekniska utvecklingen fortsätter i förbundet och stora utbildningsinsatser har genomförts under 2012 då brandfordon och utrustning bytts ut. Dessa insatser behöver även pågå under 2013 för att kordinera, personal, fordon och teknik. • Förbundets största utmaning i framtiden är hur vi skall kunna rekrytera deltidsbrandmän. • Redan nu är det stora problem, med höga kostnader och arbetsbelastning som följd. Skälen till detta är många, ex: höga krav på utbildning, körkortsbehörighet för tunga fordon, höga fysiska krav, all övningstid på kvällar, krav från familjen, ekonomisk ersättning. • Om man inte skall hamna där att endast Lysekil och Munkedals tätorter på sikt kommer att ha fullvärdig räddningstjänst, och de mindre orterna rent utav läggs ned p.g.a. att det inte går att rekrytera längre, måste kommunerna ta sitt ansvar och på största allvar diskutera möjligheten till kombinationstjänster, där vissa kommunala heltidstjänster kombineras med att vara tillika brandman.

3 Budget 2013 • Sammantaget är det finansiella utgångsläget gott. Våra marginaler kommer dock att krympa snabbt, och vi blir sårbara för svängningar både på intäkts- och kostnadssidan. • Långsiktigt är utvecklingen av kommunbidraget den viktigaste förutsättningen för vår ekonomi. • Nämnas kan att hyror, vatten, sopor, från kommunerna ökade enbart under 2012 med 463 tkr. Löner med ca: 900 tkr. • Behov inför 2013 var budgettillskott på 610 tkr. Efter förbundet jagat kostnader kunde denna summa minskas till 367 tkr. Inför budget 2013 har förbundet fått kommunbidrag på 23 013.000 kr fördelat på Lysekil 220 200 kr och Munkedal 146 800 kr. • Noteras skall att detta var det första budgettillskott förbundet fått sedan start 2010

4 Budget 2013 Medlemsavgift 2010 Medlemsavgift 2011 Medlemsavgift 2012 Medlemsavgift 2013 Medlemsavgift 2014 22 622 00022 335 00022 646 00023 013 000? Kostnadsminskning 2011 beror på att en engångssumma (350 tkr) anslagits för uppstartskostnader för förbundet 2010. Att medlemsavgifterna ökar något 2012- 2013 beror helt på kostnader för investeringar i fordon Lysekil förband sig till vid uppstart motsvarande 10,0 milj. varav Lysekil hittills har investerat ca: 7,2 milj. För Munkedals del har kostnaderna minskat från 9 338 000 år2010 Till 9 205 200 år 2013

5 Framtiden • Budget 2014 Ännu inte påbörjad. • Viktigt som nämnts innan, att förbundet måste ha täckning för investeringar i fastigheterna och kostnadsökningar såsom hyror, avgifter samt löner. För att kunna uppnå de politiska mål och krav som ställts i handlingsprogrammet. • Ombyggnad/anpassning av Huvudstationen i Lysekil måste komma till stånd omgående • Samverkan med våra grannkommuner pågår i en rad olika avtal om gränslös utnyttjande av varandras resurser. Någon fördjupad samverkan med någon specifik kommun kommer troligen inte att bli möjlig under de närmsta åren. • Förbundsdirektionen håller dock dörren öppen, för fler kommuner/medlemmar i förbundet i en framtid. • En personlig reflektion är att vi inom 5 år måste bli större/fler kommuner för att över huvud taget klara utav de ökande krav samhället ställer på räddningstjänsten och kommunerna.


Ladda ner ppt "Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser