Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.innovationsradet.se Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.innovationsradet.se Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40."— Presentationens avskrift:

1 www.innovationsradet.se Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40

2 www.innovationsradet.se Nödvändiga perspektivskiften -Genom att bättre förstå människors och företags behov tydliggörs syftet med verksamheten och servicekraven. -Genom att se helheten utifrån politikens syfte ökar vi förmågan att koordinera verksamheter för att nå bättre resultat och sänka kostnader. -Genom att arbeta långsiktigt kan man fokusera på rätt saker som leder till verkliga samhällspåverkande resultat. -Sverige är byggt på tillit till varandra och våra institutioner. Tillit kontrolleras inte fram.

3 www.innovationsradet.se Vi vill •öka fokus på behov, värdeskapande och system, •öka handlingsutrymmet för offentliga verksamheter att pröva nya tjänster och former för att uppnå syftet med politiken, •upprätta en infrastruktur för idé- och kunskapshantering, •stärka offentliga verksamheters förmåga att bedriva innovat­ions- och förändringsprocesser, samt •pröva nya instrument som främjar långsiktiga investeringar i svårlösta samhällsfrågor.

4 www.innovationsradet.se Livshändelser •Människor kommer ofta i kontakt med det offentliga för att uppnå något som kräver insatser från många myndigheter. •Genom att utgå ifrån s.k. livshändelser kommer offentlig verksamhet i större grad ta den enskildes behov och resa genom systemet som utgångspunkt. •Detta är en ny form för samverkan som ställer stora krav myndigheternas fokus och på regeringens styrning. •Vi vill i ett antal försöksverksamheter testa att utveckla offentlig verksamhet utifrån ett antal livshändelser.

5 www.innovationsradet.se Gör upp med kontrollparadigmet •Det sker allt mer övervakning av offentlig verksamhet. Syftet är gott, men är det rätt? Skapas den kontroll som behövs? •Verklig kontroll grundas genom tillit till myndigheter och ytterst genom tillit till medarbetare. Innovationsrådet vill att: -Riksdag och regering omprövar sina ställningstaganden att inrätta särskilda områdesspecifika kontrollmyndigheter. -Städar upp i det regelverk som inte lyckas skapa den kontroll som behövs för offentlig verksamhet.

6 www.innovationsradet.se Rating & Kommentarer alla anställda experter & coacher innovation/box managers Nya idéer • Evaluera • Göra anspråk på idéer • Belöna idéer Idé- boxar Feedback Tillgång Efterfrågan Idé- och kunskapshanteringssystem

7 www.innovationsradet.se Utvecklings- och kompetenscentrum •Gemensam utveckling av offentliga tjänster utifrån människors och företags behov •Samla olika kompetenser •Stärka myndigheter i deras förändringsarbete •Utveckla idéhanteringssystem

8 www.innovationsradet.se Sociala investeringar •Främja verkliga samhällsresultat genom ökad långsiktighet. •Två försöksområden föreslås: •Statlig social investeringsfond •Obligationer för samhällspåverkan

9 www.innovationsradet.se -Ny och innovativ metod för att generera ytterligare kapital till förebyggande verksamhet som kan spara pengar för offentlig sektor på sikt. -Ingen risk för det offentliga. -Privata investerare kan satsa pengar på ett instrument som kan ge både ekonomisk avkastning, bättre samhällsutfall och goodwill. -Fler utsatta kan få hjälp än vad det offentliga har råd med på egen hand. Obligationer för samhällspåverkan

10 www.innovationsradet.se Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40


Ladda ner ppt "Www.innovationsradet.se Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40."

Liknande presentationer


Google-annonser