Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender inom statsförvaltningen Viktoria Hagelstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender inom statsförvaltningen Viktoria Hagelstedt."— Presentationens avskrift:

1 Trender inom statsförvaltningen Viktoria Hagelstedt

2 Först några begrepp… Förvaltningen – offentliga organisationer, såsom statliga myndigheter, landsting och kommuner Kund – ett samlingsbegrepp för exempelvis medborgare, privatperson, invånare, brukare, patient, student, ombud, användare, företagare, företag och alla andra som har behov av tjänster eller service från offentlig verksamhet

3 Vad har påverkat utvecklingen den senaste tiden?

4 Tillgången

5 Mobiliteten

6 Enkelheten

7 Dialogen

8 Öppenheten

9 eGenerationen

10 Snabbt

11 E-utveckling

12 Hur ser målbilden ut?

13

14

15 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

16 Vilka krav ställer detta på statsförvaltningen?

17 Privatpersoner och företag önskar enkla och mobila tjänster som utgår från deras behov Myndigheter ska vara effektiva och rättsäkra men ska ge service

18 Vi behöver förstå ”kundens” situation Medborgarens hela liv Medborgarens hela liv Företagets hela livscykel Företagets hela livscykel

19 Detta kräver att myndigheter samverkar

20 Varför E-delegationen?

21

22

23 Vilka är med i E-delegationen? 16 myndigheter och SKL

24 Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium FöretagareStudentBostadslös Förälder NyanländSjukArbetslös Tjänster och information från privata sektorn xx Efterlevande EnklareÖppnareEffektivare Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder, arkitektur, kunskap, säkerhet)

25 Vad har E-delegationen gjort? Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Lämnat förslag på E-legitimationsnämnden, Statens servicecenter och Utvecklingsmyndigheter Vägledningar och riktlinjer Förstudier och projekt för förvaltningsgemensamma tjänster Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och programkontor En nationell utvecklingsportfölj Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning Nätverk och flera olika forum på sociala medier Seminarier och konferenser

26 En kollegial modell

27 Digital samverkan Nyttorealisering Sociala medier Effektiv it-försörjning Direktåtkomst Behovsdriven utveckling Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) m.m. Vägledningar

28 Nationella utvecklingsportföljen http://nationellautvecklingsportföljen.se/

29 Hur åstadkommer vi en sammanhållen förvaltning?

30 Nya tider ställer nya krav Jag och min livshändelse står i centrum Samlade tjänster Enkelhet, tillgänglighet och service Rådgivning istället för information Öppenhet och inflytande

31 Gemensamma tjänster som är på gång Mina meddelanden Min ärendeöversikt Fullmaktstjänster Effektivare informationsförsörjning E-arkiv och e-diarium Katalogtjänster över tjänster och information

32 Önskade framtidsscenarier Utveckling utifrån livshändelser för medborgare och företag Effektivt informationsutbyte på ”baksidan” Möjligheter att anpassa ”min” dialog med myndigheter Samverkande tjänster gör att ”jag” får en helhetsbild Myndigheterna följs upp utifrån förmåga och nytta i samverkan inte enbart enskilt

33 Vad bör jag tänka på?

34 De små stegen är viktigast…

35 Hur kan du göra? Ta tillvara kund-synpunkter och använd den interna förslagslådan! Hur ser ”kundens” process ut och hur ser myndighetens process ut? Vilka myndigheter fler än vi har ”kunden” med att göra i detta fall?

36 Hur kan du göra? Mät nyttan och satsa på projekt som är effektiva båda för myndigheten och användaren Återanvänd lösningar och information! Ställ frågan: Vad bör vi göra, vad kan någon annan göra?

37 Använd E-delegationens vägledningar! Sök i den nationella utvecklingsportföljen och i tjänstekatalogen Hitta nätverk av kollegor på andra myndigheter Några sista tips!

38 Tack för mig! viktoria.hagelstedt@regeringskansliet.se edelegationen.se facebook.com/edelegationen twitter.com/edelegationen


Ladda ner ppt "Trender inom statsförvaltningen Viktoria Hagelstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser