Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital samverkan illustrerad genom tillämpning i en sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital samverkan illustrerad genom tillämpning i en sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess."— Presentationens avskrift:

1 Digital samverkan illustrerad genom tillämpning i en sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess

2

3

4 •Gemensam processbild •Processbeskrivning Vägledning på www.boverket.se/vagledningar/PBL- kunskapsbanken www.boverket.se/vagledningar/PBL- kunskapsbanken •Beskrivit det digitala flödet •Beskrivit behov av samverkan och tjänster Beskrevs i ”harmoniseringsrapporten” Vad har SPF gjort? Hit men inte längre!

5 Med medborgaren i centrum Söker & får bygglov

6 Medborgare Företag IDÉ INFLYTTNING Länsstyrelsen Lantmäteriet Medborgare Företag Kommun nämnd Kommun förvaltning Planarbete och fastighetsbildning kräver samverkan mellan många aktörer

7 IDÉ INFLYTTNING Information tillförs, skapas och tillhandahålls Fastighets- bildning ÖverklaganVA etc. Gällande planer Bygglov Ritningar Idéskisser Grundkarta Samråd/ granskning Utredningar Beslut Ärende- hanterings- system

8 SPF:s mål för digital samverkan Snabbare från idé till färdig byggnad •Enkelt att återanvända information •Informationen ska kunna vidareanvändas Nyttor: •Bättre fungerande marknad – kommuner blir oberoende av programvarufamilj •En knuff framåt i innovativ riktning •Bättre innehåll i handläggningsstöden

9 Demonstratorerna visar hur det fungerar idag – men också vad som behöver förbättras •Digpro Solutions AB & CGI med Stockholms stad •S-GROUP Solutions AB & EDP Consult AB •Tekis AB tillsammans med andra Addnodeföretag (Mittbygge, CAD-Q) •Vianova System Sweden AB med Skövde kommun Demonstratorerna visar hur digital samverkan kan förverkligas med dagens teknik och dagens informationsresurser

10 IDÉ INFLYTTNING Information tillförs, skapas och tillhandahålls Fastighets- bildning ÖverklaganVA etc. Gällande planer Bygglov Ritningar Idéskisser Grundkarta Samråd/ granskning Utredningar Beslut Ärende- hanterings- system

11 Våra erfarenheter om – Information ska tillföras processen Finns delvis, men •svårfunnen •inte självklart tillgänglig – måste köpas •inte lätt att hantera •inte strukturerad så den lämpar sig för återanvändning •har kvalitetsbrister •saknar vanligen kvalitetsdeklarationer Informationsansvaret är inte anpassat för digital samverkan

12 IDÉ INFLYTTNING Information tillförs, skapas och tillhandahålls Fastighets- bildning ÖverklaganVA etc. Gällande planer Bygglov Ritningar Idéskisser Grundkarta Samråd/ granskning Utredningar Beslut Ärende- hanterings- system

13 Våra erfarenheter om – Tankar och åsikter ska utbytas i samråd och yttranden •Fungerar väl inom avgränsade verksamheter - ”öar” •Förutsätter samma IT-system eller samma familj av systemlösningar •Finns inte lösning för utbyte mellan stat och kommun •Ärendehanteringssystem kan inte byta information sinsemellan. Det saknas generella lösningar för integration.

14 IDÉ INFLYTTNING Information tillförs, skapas och tillhandahålls Fastighets- bildning ÖverklaganVA etc. Gällande planer Bygglov Ritningar Idéskisser Grundkarta Samråd/ granskning Utredningar Beslut Ärende- hanterings- system

15 Våra erfarenheter om – Beslut ska fattas och expedieras •Fungerar inom kommuner. Eleganta lösningar i flera demonstratorer •Fungerar inte mellan stat och kommun •saknas författningsstöd •saknas begreppsdefinitioner för centrala begrepp som t.ex. ärende •administrativt betungande (skriv ut på papper, skicka med post, digitalisera på nytt genom skanning) •Signering – eller inte? •Tveksamhet vad som gäller för digital arkivering

16 IDÉ INFLYTTNING Information tillförs, skapas och tillhandahålls Fastighets- bildning ÖverklaganVA etc. Gällande planer Bygglov Ritningar Idéskisser Grundkarta Samråd/ granskning Utredningar Beslut Ärende- hanterings- system

17 •Kommunens informationsansvar för planinformation är inte anpassat för digital samverkan •Finns som analoga handlingar och i digitala bildformat •Finns inte som strukturerad information lämpad för digital vidareanvändning i - bygglov - fastighetsbildning - projektering - förvaltning - statistik och analys för uppföljning Våra erfarenheter om – Information ska tillhandahållas till nästa steg RIGES: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik

18 Broar behövs för digital samverkan •Generella gränssnitt för ärendehanteringsystem •Generella regler för hur begrepp ska beskrivas •Regler för hur man strukturerar och förmedlar information •Definiera vad det är för information i t.ex. plankarta eller grundkarta

19 För detta behövs •En statlig organisation som tar nationellt ansvar och med tydligt mandat, att utveckla och förvalta digital samverkan •Informationsansvar måste delas ut och etappmål för genomförande sättas upp – ”finns i sjön” •Lagstiftning måste anpassas till digital hantering så att digitala handlingar och digitala ritningar accepteras som beslutshandlingar.

20 Förändringsledning = utmaningen för oss – och för andra myndigheter i samma situation •SPF ska beskriva vad det generellt innebär för detaljplanering och fastighetsbildning •SKL tar sen vid och beskriver vad digital samverkan innebär för kommunerna •Att förmå vår egen organisation att agera – vilka incitament finns?

21 Nytt projekt tillsammans med näringslivet! •Enskilda statliga myndigheter och enskilda kommuner klarar inte detta själva •Ges vi möjligheten att under ett år driva ett projekt kan vi lösa en stor del av den generella problematiken tillsammans med de företag som har medverkat i demonstratorprojektet! •Just nu har vi organisationen och upparbetade kontakter.

22 För detta behövs Flera pågående projekt är i samma situation: •RIGES SKL:s bygglovsprojekt •Generella gränssnitt •Generella regler för hur begrepp ska beskrivas •Regler för hur man strukturerar och förmedlar information •Definiera vad det är för information i t.ex. plankarta eller grundkarta

23 1.Information ska tillföras processen 2.Tankar och åsikter ska utbytas i samråd och yttranden 3.Beslut ska fattas och expedieras 4.Information ska tillhandahållas till nästa steg Ärendehanteringssystemet håller samman processerna Planarbete i digital miljö bygger på digital samverkan

24 Med medborgaren i centrum – idag

25 •Gemensam processbild •Processbeskrivning Vägledning på www.boverket.se/vagledningar/PBL- kunskapsbanken www.boverket.se/vagledningar/PBL- kunskapsbanken •Beskrivit det digitala flödet •Beskrivit behov av samverkan och tjänster •Beskrivit hur man skulle kunna samverka Digital samverkan

26 SPF mer information www.boverket.se Maria.Rydqvist@boverket.se www.lantmateriet.se Ewa.Swensson@lm.se


Ladda ner ppt "Digital samverkan illustrerad genom tillämpning i en sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser