Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES. Regional Innovativ GIS- och E-tjänstSamverkan Samarbetsprojekt i Västernorrlands län med Örnsköldsvik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES. Regional Innovativ GIS- och E-tjänstSamverkan Samarbetsprojekt i Västernorrlands län med Örnsköldsvik,"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES

2 Regional Innovativ GIS- och E-tjänstSamverkan Samarbetsprojekt i Västernorrlands län med Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner. EU-stöd - delfinansierat av regionala utvecklingsfonden. Projekttid 20110101-20140630 Åsa Jadelius, projektledare

3

4 Utgångspunkter Kommunernas geodataskatt!! En vision om att tillgängliggöra och skapa större nytta av information. Fokus plan- och byggs verksamhetsområde Att utmana genom att sätta SIS standard för detaljplaner i tillämpning E-tjänster till företag och medborgare identifierades som ”medlet” som realiserar nyttan

5 Projektets syfte Förbättra dialogen mellan kommunen och företag/privatpersoner Förenkla bygglovsprocessen för sökande Tillgängliggöra information relaterat till planerings- och bygglovsfrågor

6 Nyttja digitaliseringens möjligheter Informationsorienterat - rätt information på rätt plats vid rätt tillfälle Nyttoorienterat – fokus på att nyttja funktion där den gör störst nytta Företags- och medborgarorienterat – vem ska dra nytta av möjligheterna/för vem ska utvecklingen skapa värde

7 Hur vi arbetat för att lägga grunden för utveckling av smarta e-tjänster Samverkan mellan de fem kommunernas verksamheter – dra nytta av vår gemensamma kompetens Samverkan mellan flera kompetensområden - IT, Webb, bygglov, plan, verksamhetsutveckling Samverkan med nationella aktörer – Boverket, Lantmäteriet, SKL, SIS

8 Arbetssätt – verksamhetsarkitektur Informationsbehov IntegrationBehov av IT-stöd Information Se karta Sök bygglov Restriktioner fastighet … Verksamhet Tjänster

9 Användningsfall I - Bygglovansökan Att lämna en rätt och komplett bygglovansökan på ett effektivt sätt!

10 Användningsfall II – Vad får jag göra på min tomt? Att få tillgång till information om bestämmelser och restriktioner på en fastighet.

11 Användningsfall I - Bygglovansökan Att lämna en rätt och komplett bygglovansökan på ett effektivt sätt!

12 Kundprocessen Bygglovansökan Översiktlig processkarta

13 Bygglovansökan - ”anmäla eldstad”

14 Processens informationsbehov

15 Information - Geodata Begrepps- och informationsmodellering Följa befintliga standarder och andra nationella riktlinjer eller defactostandarder Definiera bakgrundskarta Definiera och ta fram processernas behov av geodata Harmonisering av geodata mellan kommunerna

16 Vill du bada i en bassäng?

17 Eller kanske i en pool!

18 Från krav till lösning Utvärdering av befintliga lösningar visar på begränsad kravuppfyllnad Kravställan på utveckling i OpenSource och i ramverket Open Hierarchy (som Sundsvall redan har flera lösningar i) Utvecklingspartners Nordic Peak och SWECO Position Samarbete med Funka.nu avseende användbarhet Utveckling under 2013-2014 med ett agilt (inspirerat) arbetssätt. Leveranser under våren 2014.

19 Resultat

20

21

22

23

24

25

26 En GIS-plattform i OpenSource

27 Användningsfall II – Vad får jag göra på min tomt? Att få tillgång till information om bestämmelser och restriktioner på en fastighet.

28 Vad säger detaljplanen?

29

30

31

32

33 Vad säger näringslivet Exploatören är mycket intresserad av åtkomst av information Enkelheten ökar särskilt för enklare typ av bygglov, ex vis skylt, transformatorstation Flera initiativ till fortsatt utveckling av funktionalitet e-id för företag möjlighet att påbörja ansökan för kunds räkning ökad enhetlighet för fler kommuner

34 Stödinformation

35 Rätt information från rätt källa Boverket har efter att ha lyssnat på RIGESs önskemål öppnat sin PBL Kunskapsbanken med nya informationstjänster för hjälptexter i e-tjänsterna via ett webbaserat API (REST API).

36 Utbyte av status

37 Vad händer sen Projektet delar med sig av erfarenheter, metoder och lösningar Samarbetsorgansiation för hela Västernorrland förbereds Vi hoppas på att fler vill vara med och utveckla våra idéer och lösningar!

38 Åsa Jadelius asa.jadelius@sundsvall.se Projektinfo: www.harnosand.se/riges Premiär under Offentliga rummet: www.oeplatform.org Kommande publicering: www.oemap.org


Ladda ner ppt "Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES. Regional Innovativ GIS- och E-tjänstSamverkan Samarbetsprojekt i Västernorrlands län med Örnsköldsvik,"

Liknande presentationer


Google-annonser