Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Janne Dicander Koncern IS-IT strateg a.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Janne Dicander Koncern IS-IT strateg a."— Presentationens avskrift:

1 Janne Dicander Koncern IS-IT strateg janne.dicander@borlange.se janne.dicander@borlange.se a

2 -Människor -Kommunikation -Service

3 Omvärldskartan Komplexitet Förändringstakt Trygga h ö rnet Det kreativa kaoset

4 Synvända

5 24 timmars- medborgaren Projekt Delmål E-servicelandet

6 Kommun Landsting Myndighet Näringsliv Medborgare E-servicelandet

7 Porten till E-service landet Infostruktur Metadata Nomenklatur

8 Förutsättningar •Ta hänsyn till medborgarens - individens varierande förmåga att ta till sig information och använda teknik •Säkra individens rätt till offentlig information och tjänster. •Skapa tillit till tekniken för individen. •Följ etablerade standarder

9 Offentliga Kontoret Struktur - dokument hantering Webb - Publicering Diarie - ärende hantering

10 Borlänge kommunkoncern Sygn Software Borlänge Energi AB Bardeli Stora Tunabyggen AB Samarbetsprojekt Hushagen AB

11 Pilot-Projekt •Ekonomihandbok •Personalhandbok •Karta/Ritningar •Protokoll

12 Viktiga -funktioner - Behörigheter på flera nivåer inom original-dokument - Sökmöjligheter med flera variabler - Titta,skriva ut ”dokument-ritningar” från valfri plats i nätverket - Decentraliserad publicering på intranät och WWW - Tidsstyrd publicering - Enkelhet att bifoga dokument, länkar, karthänvisningar - Goda länkningsmöjligheter i strukturen - Hantera många olika informationsformat - Enkelhet i installation och användande - Ingen klient för att läsa informationen

13 Exempel på nomenklatur för Borlänge kommun Handbok Anvisningar Bestämmelser Föreskrifter Instruktioner Riktlinjer Regler Rutiner Direktiv - ägardirektiv- utredningsdirektiv Mål - inriktningsmål - ledstjärnor - verksamhetsmål - resultatmål - effektmål - kvalitetsmål - produktivitetsmål -delmål Vision Verksamhetsidé Policy Strategi Program Förordning Ordning - delegationsordning - attestordning - bolagsordning Reglemente Stadga - Lokal ordningsstadga Stadgar - föreningsstadgar Modell Norm Koncept

14 Önskemål på framtida funktioner -Möjlighet att använda ritningarna som underlag för beräkning av ytor, koppla rum till personer, telefoner, utrustning i övrigt mm. -Bättre koppling för att hämta metadata från profilkortet i ärendehanteringen - Kopplingar mellan olika dokument för att ha möjlighet till bläddringsfunktioner mellan flera dokument -Statistikfunktion - Textversion - Enklare länkning till dokumenthanteringssystemet - Möjlighet till direktlänkar från rubriker i navigeringsfältet

15 Framgångsfaktorer Ärende – Diarium hantering - Enhetlig utformning av mallar för protokoll och publicering Struktur och Dokumenthantering - Styrning av struktur - Namnstandarder - Registreringsbegrepp Publicering - Enkel tidsstyrd publicering. - Bifoga dokument, länkar, karthänvisningar mm. - Decentraliserad publicering.

16 Framgångsfaktorer -Viktigt med beslut på högsta nivå vid införandet -Säkra resurserna -Informera -Flexibilitet -Utbilda och ge support till användarna -Utbildning i lagar och reglementen som styr ärende och dokumenthantering -Eliminera möjligheten att arbeta den gamla och nya processen parallellt. -Ansvar för gemensamma grundrutiner behörighet, strukturstyrning, namnstandard, registreringsbegrepp och versionshantering

17 Teknisk bas  Sygn Icom Publicering  WDDX format idag  Soap kommer  Plattform Cold Fusion  Sygn Manager Dokumenthantering  WDXX intern kommunikation mellan server och klient  Soap API  Java plattform  XML

18 Ta en E tjänst


Ladda ner ppt "Janne Dicander Koncern IS-IT strateg a."

Liknande presentationer


Google-annonser