Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk GIS-samordnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk GIS-samordnare"— Presentationens avskrift:

1 Strategisk GIS-samordnare
Eskilstuna Strategisk GIS-samordnare Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? Förutsättning? Finns det resurser och kompetens? Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? Kvalitet i arbetsformer och resultat? Teknisk plattform och systemarkitektur? Geodata, lagring och metadata? Efterfrågan på GIS från kommunorganisationen?

2 Eskilstuna idag tre år senare
Systemförvaltningsmetod, tydligare systemarkitektur, ArcGIS Geosecma, SDE och Eskilstunakartan Opensource Geodataförvaltning processer, Metadata i geodatakatalog finns, Primärlyftet Kvalitetsutveckling Geografisk Information i Planerings Processen, Statistik projekt, GIS-analyser Verksamhetsdriven efterfrågan på GIS och geodata ökar. Tuffa mål med intern verksamhetsutveckling och tydligare roller med ansvar och mandat Strategi för geografisk information i Eskilstuna kommun ska påbörjas nu

3 Geografisk information som resurs
Ett steg vidare? Verksamheternas processer effektiviseras där geografisk information kommer in som stöd Värdering av nyttan av stödet av geografisk information i verksamheternas processer Finansieringsmodell för geografisk information baserad på tidsåtgång, nyttovärdering och uppföljning

4 www.eskilstuna.se Kartor

5 Nyttovärdering Nyttan av Eskilstunakartan Gräsytor för kommunen
kr Kostnadsandel 630 kr/år

6 Strategisk GIS-samordning
Eskilstuna Strategisk GIS-samordning Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? Förutsättning - Resurser och kompetens Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? Kvalitet i arbetsformer och resultat? Teknisk plattform och systemarkitektur Geodata lagring och metadata Efterfrågan på GIS från kommunorganisationen

7 strategisk GIS-samordnare!
En förmån att jobba som strategisk GIS-samordnare! Tajming Teamwork Tur Erfarenhet Engagemang Efterfrågan

8 Nyttovärdering Vilken nytta ger Eskilstunakartan i den kommunala verksamheten Gräsytor? Parkavdelningens gräsytor klipps av entreprenör Nyttan med Eskilstunakartan har analyserats och värderats utifrån verksamheten med Gräsytor Informationen om gräsytorna i Eskilstunakartan skapas och uppdateras av Parkavdelningen i ArcGIS Upphandling och Uppstart Genomförande år 1 Genomförande år 2 Genomförande år 3 Genomförande år 4

9 Nyttovärdering Nyttan av Eskilstunakartan Gräsytor för kommunen och entreprenören Kommunen sparar kr Mjuka värden kr Entreprenör sparar kr Upphandling och start 8 100 4 500 9 000 År 1 52 400 7 500 År 2 År 3 År 4

10 Kostnader Eskilstunakartan
Nyttovärdering Kostnader Eskilstunakartan Eskilstunakartan har ca 9000 unika användare per år (2013) Gräsytor används av ca 9 personer Nyttan i verksamheten Gräsytor kan ställas mot 1 promille av kostnaderna för Eskilstunakartan Kostnaden fördelad lika på alla unika användare Kostnad 630 kr /år Engångs kostnad för utveckling av Eskilstunakartan ≈ kr IT- Drift av teknik per år Underhåll och fortsatt utveckling av Eskilstunakartan kr per år Gemensam geodataadministration kr per år Summa kr /år ( )


Ladda ner ppt "Strategisk GIS-samordnare"

Liknande presentationer


Google-annonser