Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? •Förutsättning? Finns det resurser och kompetens? •Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? •Kvalitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? •Förutsättning? Finns det resurser och kompetens? •Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? •Kvalitet."— Presentationens avskrift:

1 •Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? •Förutsättning? Finns det resurser och kompetens? •Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? •Kvalitet i arbetsformer och resultat? •Teknisk plattform och systemarkitektur? •Geodata, lagring och metadata? •Efterfrågan på GIS från kommunorganisationen? Strategisk GIS-samordnare Eskilstuna

2 1.Systemförvaltningsmetod, tydligare systemarkitektur, ArcGIS Geosecma, SDE och Eskilstunakartan Opensource 2.Geodataförvaltning processer, Metadata i geodatakatalog finns, Primärlyftet 3.Kvalitetsutveckling Geografisk Information i Planerings Processen, Statistik projekt, GIS- analyser 4.Verksamhetsdriven efterfrågan på GIS och geodata ökar. Tuffa mål med intern verksamhetsutveckling och tydligare roller med ansvar och mandat 5.Strategi för geografisk information i Eskilstuna kommun ska påbörjas nu Eskilstuna idag tre år senare

3 Geografisk information som resurs Ett steg vidare? Verksamheternas processer effektiviseras där geografisk information kommer in som stöd Värdering av nyttan av stödet av geografisk information i verksamheternas processer Finansieringsmodell för geografisk information baserad på tidsåtgång, nyttovärdering och uppföljning

4 Kartor

5 Nyttovärdering Nyttan av Eskilstunakartan Gräsytor för kommunen kr Kostnadsandel 630 kr/år

6 •Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? •Förutsättning - Resurser och kompetens •Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? •Kvalitet i arbetsformer och resultat? •Teknisk plattform och systemarkitektur •Geodata lagring och metadata •Efterfrågan på GIS från kommunorganisationen Strategisk GIS-samordning Eskilstuna

7 En förmån att jobba som strategisk GIS-samordnare! Tajming Teamwork Tur Erfarenhet Engagemang Efterfrågan

8 Parkavdelningens gräsytor klipps av entreprenör Nyttan med Eskilstunakartan har analyserats och värderats utifrån verksamheten med Gräsytor Informationen om gräsytorna i Eskilstunakartan skapas och uppdateras av Parkavdelningen i ArcGIS Vilken nytta ger Eskilstunakartan i den kommunala verksamheten Gräsytor? •Upphandling och Uppstart •Genomförande år 1 •Genomförande år 2 •Genomförande år 3 •Genomförande år 4 Nyttovärdering

9 Kommunen sparar kr Mjuka värden kr Entreprenör sparar kr Upphandling och start År År År År Nyttan av Eskilstunakartan Gräsytor för kommunen och entreprenören

10 •Eskilstunakartan har ca 9000 unika användare per år (2013) •Gräsytor används av ca 9 personer •Nyttan i verksamheten Gräsytor kan ställas mot 1 promille av kostnaderna för Eskilstunakartan •Kostnaden fördelad lika på alla unika användare •Kostnad 630 kr /år Kostnader Eskilstunakartan •Engångs kostnad för utveckling av Eskilstunakartan ≈ kr •IT- Drift av teknik per år •Underhåll och fortsatt utveckling av Eskilstunakartan kr per år •Gemensam geodataadministration kr per år •Summa kr /år ( ) Nyttovärdering


Ladda ner ppt "•Förväntningar på rollen? Ansvar och mandat? •Förutsättning? Finns det resurser och kompetens? •Vem rapporterar jag till? Vad vill ledningen? •Kvalitet."

Liknande presentationer


Google-annonser