Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3. Ett organisationsgemensamt GIS – Att bara behöva hämta information på ett ställe KoordinaterFotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar EgenskaperVideo-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3. Ett organisationsgemensamt GIS – Att bara behöva hämta information på ett ställe KoordinaterFotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar EgenskaperVideo-"— Presentationens avskrift:

1 3

2 Ett organisationsgemensamt GIS – Att bara behöva hämta information på ett ställe KoordinaterFotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar EgenskaperVideo- (Attribut)sekvenser

3 Kommunen är en utpräglad kunskapsorganisation Att införa GIS i verksamheten är att möjliggöra att varje kommunalt beslut baseras på en gemensam, enhetlig, och så långt möjligt kvalitetssäkrad kunskapsbakgrund Den kanske främsta nyttan

4 GIS möjliggör förändrat arbetssätt = högre effektivitet och bättre arbetstillfredsställelse

5 Alla har tillgång till samma information oavsett var man är i organisationen = snabbare resultat ’TittskåpsGIS’ Enkla analyser Skapa data mm GIS-specialist Handläggare Enhetschef Avdelningschef Förvaltningschef

6 Teknisk lösning – GIS och verksamhets- system verkar tillsammans = högre rationalitet i informationsanvändningen Datautbyte inom den valda tekniska lösningen GIS Verksamhetssystem ’TittskåpsGIS’ GIS-specialist

7 Kostnader och Nytta Ekonomisk nytta – Tidsvinst i arbetet Tillgång till information (struktur, kvalitet, känd, sökbar) Arbetsmetoder (handläggning, remisser, beslutsunderlag, information, tidsåtgång) Lagring av information (gemensam, metadata, inga ”skuggregister”) Kvalitativ nytta Bättre beslut - färre överklaganden Medborgarnas insyn - relevanta förhållanden - påverka i tid Flera slags relevant information - selektering Hela informationshanteringen

8 Kostnader och Nytta Kostnader Datahantering (Insamling, lagring, konvertering) Kompetensuppbyggnad och kompetensutveckling Teknisk lösning (datorer, nätverk, kommunikation, behörighet) Programvaror Kostnads - nyttoanalyser Tidsförhållanden för kostnader resp nyttoeffekter

9 Kommunen har satsat oerhört stora resurser för att, under lång tid bygga upp sin informationsbas Att systematiskt utnyttja GIS är att, på ett bättre sätt än hittills, tillvarata denna stora investering Avkastning

10 Ett GIS blir lönsamt om… 1. Den strategiska vikten görs tydlig 2. GIS integreras i verksamhetsstrategierna 3. GIS-möjligheter skapas för olika intressenter 4. GIS ej bara är för utförare & experter

11 Att utvärdera kostnader och nytta – ett bra verktyg FinansiellStrategisk Samarbets- Mål & Internt partners Strategi perspektiv Individer &Förnyelse & företagUtveckling

12 Kostnad / Nytta mellan 1:4 och 1:40 Kostnads/nyttoanalys för CAD/GIS-användning - aktuella metoder av Katarina Lindgren och Christer Lindgren rBred användning - gemensamma data rVinsten kan inte räknas de första åren Så här kan det te sig – ett verkligt exempel

13 Ökad kundservice Analyser Uppföljning av mål Ökad kvalitet Effektiv åtgärdsplanering Driftstöd Intelligenta kartor Nyttan med GIS vid hantering av ledningsnät Ex hämtat från Stockholm Vatten


Ladda ner ppt "3. Ett organisationsgemensamt GIS – Att bara behöva hämta information på ett ställe KoordinaterFotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar EgenskaperVideo-"

Liknande presentationer


Google-annonser