Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Heidi Thörnberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Heidi Thörnberg."— Presentationens avskrift:

1 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Heidi Thörnberg

2 Lag om Kollektivtrafik 2012-01-01 Regional kollektivtrafikmyndighet

3 Organisation Kommuner och landstinget Region Västerbotten förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen/Kollektivtrafikutskott Kollektivtrafikmyndighet – Myndighetschef – Kollektivtrafikstrateg - Länstrafiken i Västerbotten AB - Norrtåg AB - Umeå Busstation - Samtrafiken i Sverige AB - Svensk kollektivtrafik

4 Ansvarsfördelning Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län Strategiska val för kollektivtrafiken Tar fram ett trafikförsörjningsprogram Upprättar och fastställer mål och budget för trafikförsörjningen Beslutar om trafikplikt och taxor Uppdrar till Länstrafiken att upphandla i enlighet med beslut om trafikplikt Ansvarar för samverkansavtal Prioritering av hållplatser att åtgärdas med nationell pott, i samråd med Länstrafiken

5 Ansvarsfördelning Kommunerna Planerar trafiken Fastställer trafikplan Informeras om trafikkostnaderna Betalar till Länstrafiken i Västerbotten AB Landstinget Planerar trafiken Fastställer trafikplan Informeras om trafikkostnaderna Betalar till Länstrafiken i Västerbotten AB

6 Ansvarsfördelning Länstrafiken i Västerbotten AB Upphandlar och driver trafik - tecknar avtal och utför avtalstolkningar Kostnadsberäkningar - Sammanställer budget för trafiken Ersätter entreprenörerna Tillhandahåller resandestatistik och övrigt underlag för uppföljning Information, marknadsföring, kundtjänst Äger och förvaltar teknisk infrastruktur - Drift och underhåll samt utveckling av biljett- och betalsystem Delta i och driva utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken Ansvar för produkten bussgods

7 Tuta och kör eller……………………..? Fokus på lagens krav Nationella mål Regional vision och Mål Samverkansparter Angränsande kollektivtrafikmyndigheter Trafikverket Länsstyrelsen Stöd SKL (Sveriges kommuner och landsting) Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik m fl. Kontroll Transportstyrelsen Trafikanalys m fl.

8 Regional kollektivtrafik Inom regionen (länet) Länsgränsöverskridande Kommungränsöverskridande Kollektivtrafik på vatten Särskild kollektivtrafik Allmän kollektivtrafik

9 Trafikplikt? Beslut om allmän trafikplikt - Omfattning av trafik - Krav på upphandlad trafik på sträckor med allmän trafikplikt - Tillgänglighet - Miljö - Trafiksäkerhet Beslutet innebär ett verkställande av trafikförsörjningsprogrammet RKM skall annonsera före upphandling Samråd inför upphandling (SIU) RKM tar ställning till kommersiell eller upphandlad trafik Överklagande Avtal Årlig rapport

10 Trafikförsörjningsprogrammet gäller den regionala kollektivtrafiken. Strategiskt verktyg för önskad samhällsutveckling Kopplingar mot de flesta samhällsområden. Samordning med samhällsplaneringen Bebyggelse och trafik- infrastruktur har stor betydelse för kollektivtrafikens framkomlighet attraktivitet och framgång. Trafikförsörjningsprogram

11 Nationella mål och riktlinjer Transportpolitiska mål Tillväxtpolitiska mål Nationella miljökvalitetsmål Nationella miljömål för kollektivtrafiken Målsättningar avseende tillgänglighet Barnkonventionen

12 Trafikförsörjningsprogram ÖKA RESANDET MED 5 % Möjligt - tätbefolkade områden - starka stråk Svårt / utmanande - glesbygden - långa avstånd

13 Trafikförsörjningsprogram Hur jobbar vi vidare med programmet? Mål och åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: Samråd, utredning, baka in i programmet (september 2012-feb 2013) Samordnas med RUS-processen (september 2012-maj 2013) Samråd mål och åtgärder under höstens Kommunrunda (Okt-dec 2012) Uppdatera Nuläge med GIS-analyser (Jan-mars 2013), önskeläge enl. plan Omarbeta mål, åtgärder och övriga delar (januari-mars 2013), pågår Remiss och samråd (maj - aug 2013) Remisskonferens den 13 juni 2013 i Umeå Reviderad version antas i november2013?

14 Kollektivtrafikens robusthet, beredskap och Samverkansbehov ? Vad planerar vi för? - om…….? - om inte……..? Vem planerar? Vem beslutar?

15 Kommer vi till …………………………… Jobbet Skolan Sjukhuset

16 Broar skapar möjligheter


Ladda ner ppt "KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Heidi Thörnberg."

Liknande presentationer


Google-annonser