Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg."— Presentationens avskrift:

1 Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

2 Begränsad klimatpåverkan Lars Nyberg Michael Erman Kerstin Gustavsson

3 Klimat- och energistrategi för länet Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

4 Klimat- och energistrategi för länet Minskade klimatpåverkande utsläpp Energieffektivisering Robust energiförsörjning Anpassning till ändrat klimat ingår inte Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

5 Klimat- och energistrategi för länet Tematiska delstrategier Transporter & resande Bebyggelse Energiproduktion Samhällsplanering Bärkraftig konsumtion Kunskapsuppbyggnad Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

6 Klimat- och energistrategi för länet Ny klimat- och energipolitik för Sverige 2009 40% minskning av klimatpåverkande gaser till 2020 50% av energianvändning från förnybara källor 2020 10% förnybar energi i transportsektor 2020 20% effektivare energianvändning 2020 visionen: inga klimatpåverkande utsläpp 2050 Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

7 Klimat- och energistrategi för länet Länets förutsättningar 14% av landets energianvändning 60% av länets energianvändning i bebyggelsen 60% av länets klimatpåverkande utsläpp från transporter 30% av vår energiförbrukning i maten Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

8 Klimat- och energistrategi för länet Relation till andra regionala processer Investeringsplaner för infrastruktur Fysisk planering RUFS handlingsprogram för klimat & energi fjärrvärme avfall biogas samhällsplanering Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

9 Klimat- och energistrategi för länet Tekniska & ekonomiska styrmedel klarar bara 50% av erforderlig minskning av utsläppen till 2050 Offensivt klimatarbete ger handlingsfrihet, utvecklingsmöjligheter för företagen & en attraktiv region Utsläpp som hanteras inom utsläppshandel ej påverkbara Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

10 Klimat- och energistrategi för länet Processen Bred remiss före sommaren KSL tar ställning till bearbetat version Landshövdingen fastställer strategin Kommunerna kan anta strategin Aktörerna budgeterar och genomför åtgärder Vid behov kompletterande handlingsplaner Stödjande seminarier Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

11 Klimat- och energistrategi för länet Processen Bred remiss före sommaren KSL tar ställning till bearbetat version Landshövdingen fastställer strategin Kommunerna kan anta strategin Aktörerna budgeterar och genomför åtgärder Vid behov kompletterande handlingsplaner Stödjande seminarier Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg

12 Kollektivtrafik, cykel & gång som förstahandsval - hur kan samhällsplanering medverka till det? Hållbar externhandel med minskad biltrafik? Tekniska & ekonomiska styrmedel klarar 50% av målet 2050 – hur kan människors rese- & konsumtionsmönster klara resten? Synergier & konflikter med andra samhällsmål? Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg Frågor att diskutera

13 Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg kl 14.00

14 Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg


Ladda ner ppt "Regionala miljömålsdagen 8 juni 2011 Lars Nyberg."

Liknande presentationer


Google-annonser