Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-01-15 Erik Langby Källa: watersecretsblog.com Utmaningar kring klimatfrågan i den regionala utvecklingsplaneringen Erik Langby Ordförande i Regionplane-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-01-15 Erik Langby Källa: watersecretsblog.com Utmaningar kring klimatfrågan i den regionala utvecklingsplaneringen Erik Langby Ordförande i Regionplane-"— Presentationens avskrift:

1 2009-01-15 Erik Langby Källa: watersecretsblog.com Utmaningar kring klimatfrågan i den regionala utvecklingsplaneringen Erik Langby Ordförande i Regionplane- och trafiknämnden, Stockholms läns landsting

2

3 2009-01-15 Erik Langby Energi- och klimatutmaningar Tillväxt med mindre utsläpp Minskad klimatpåverkan inom transportsektorn Säkrad bränsletillförsel till rätt pris Robusta system för energiförsörjning Rätt förhållningssätt till omvärldsförutsättningar

4 2008-01-15 Erik Langby Övergripande EU-mål RUFS för 2050: - 80-90% för hela regionen, max 1,5 ton CO2e / capita Stockholmsöverenskommelsen för trafiksektorn: -30% till 2030 Stockholms stad 2050: Fossilfritt  Förslag: Sverige -17% Transporter, jordbruk, bostäder och lokaler, avfall, ”småindustrier” Tung industri Energiproduktion Flyget

5 2009-01-15 Erik Langby RUFS Säkra värden/klimatmål och åtaganden Planeringsmål - Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre - Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva - Transporternas negativa effekter på miljön har minskat - De tekniska systemen är effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal klimatpåverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv Åtaganden Sätt regionala mål (2020) för att minska utsläppen av växthusgaser Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energier Öka energihushållningen Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter Anpassa regionen till klimatförändringarna

6 2009-01-15 Erik Langby RUFS-remissvaren Ännu tydligare plats för klimatfrågan i RUFS 2010 Konkreta, sektorsvisa utsläppsmål 2020 / 2030 för regionen Visa åtgärdsmöjligheter för att uppnå målen i RUFS Mer proaktiv hållning till minskade utsläpp från vägtrafiken En klimatsmartare region

7 2009-01-15 Erik Langby Viktiga utgångspunkter för det fortsatta RUFS-arbetet Formulera åtaganden som adresserar utsläppstaknivåer att uppnå i ett kommande RUFS-handlingsprogram (som beslutas av RTN) Ett handlingsprogram behöver stöd och insatser av både offentliga och privata aktörer Kommuner och näringsliv med nyckelroll

8 Regional rådighet i energi- och klimatfrågan Relevanta energifaktorerRegionalt mandat Vikten för CO 2 / påverkan utsläppsminskning Energiproduktion - Skatter och incitamentNej (staten)Hög - Val av bästa teknikIndikativHög - EnergiomställningIndikativHög - Lokaliseringar anläggningarJaMedel Energiefterfrågan - EffektivitetIndikativHög - Bästa teknikIndikativHög - BebyggelsestrukturerJaMedel - TransportinfrastrukturJaMedel - Pris för energiNejHög - Beteenden IndikativHög CO2 reduktion - SkatterNejHög - UtsläppshandelNejHög - Regionala utsläppsmålJaHög

9 Regional rådighet Främja dialog och samarbete Samordna mellan olika aktörer Förmedla insikter och kunskap … samverkan och samförståndslösningar behövs och att ALLA tar sitt ansvar för att både minska utsläppen och skapa en attraktiv tillväxtregion …

10 Frågeställningar för Open Space-diskussionen Hur får vi ihop ett starkt och framåtblickande samarbete mellan offentlig och privat? Den regionala nivån: vad ska ett energi- och klimathandlingsprogram för Stockholm län innefattar?


Ladda ner ppt "2009-01-15 Erik Langby Källa: watersecretsblog.com Utmaningar kring klimatfrågan i den regionala utvecklingsplaneringen Erik Langby Ordförande i Regionplane-"

Liknande presentationer


Google-annonser