Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Maria Borgelöv. Många aktörer i samverkan FN EU staten regionen kommunerna © Maria Borgelöv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Maria Borgelöv. Många aktörer i samverkan FN EU staten regionen kommunerna © Maria Borgelöv."— Presentationens avskrift:

1 © Maria Borgelöv

2 Många aktörer i samverkan FN EU staten regionen kommunerna © Maria Borgelöv

3 Verksamhetsområden som bidrar till Skånes utveckling hälsa / hälso- och sjukvård miljö och klimat utbildning kommunikationer näringsliv infrastrukturplanering kultur arbetsliv innovationer forskning och utveckling

4 Ett livskraftigt Skåne – vision för 2016 - Skåne i centrum i södra Östersjöregionen - Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter - Hela Skåne växer - Det är här de spännande jobben finns - Magnet för kreativiteten - Starka internationella forskningsmiljöer - Ledande i miljö- och klimatfrågor - Varierat boende för alla behov och önskemål - Spännande kultur och häftiga evenemang - Stark sammanhållning och tillit - Samverkan är ett honnörsord

5 Utmaningar  Skåne ska vara en ledande kunskapsregion  Delaktigheten ska öka och utanförskapet måste minska  Minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning  Skånes tillgänglighet ska utvecklas  Integrationen i Öresundsregionen måste öka

6

7 Uppdrag / erbjudande …att ta fram utmaningar och möjligheter i det regionala tillväxtarbetet i länet till och med 2020 prioriteringar (med relation till läns- och gränsövergripande satsningar) koppling till de fem målen i Europa 2020 till Näringsdepartementet senast 15 dec

8 Vision och prioriteringar Europa 2020 Smart tillväxt – innovation, utbildning och ett digitalt samhälle Hållbar tillväxt – klimat, energi och rörlighet samt konkurrenskraft Tillväxt för alla – sysselsättning och kompetens samt fattigdomsbekämpning

9 Mål Europa 2020 Höja sysselsättningen för befolkningen i åldrarna 20-64 år från nuvarande 69% till minst 75% Sverige 78,7% EU 68,6% Nå målet att investera 3% av BNP i FoU särskilt genom att förbättra villkoren för den privata sektorns FoU-investeringar och utveckla en ny indikator för att kartlägga innovation Sverige 3,62% EU 2,01% Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20% jämfört med 1990 års nivåer och med 30% på vissa villkor, Sverige 88,3% EU 88,7% öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20% Sverige 44.4% EU 10,3% och öka energieffektiviteten med 20% Sverige 147,88% EU 165,2% Minska den andel ungdomar som slutar skolan i förtid till 10% från nuvarande 15% Sverige 9,7% EU 14.1% och öka den andel av befolkningen i åldrarna 30-34 som har avslutad högre utbildning från 31% till minst 40% Sverige 45,8% EU 33,6% Minska antalet EU-medborgare som lever under de nationella fattigdomsgränserna med 25%, vilket skulle innebära att över 20 miljoner personer lyfts ur fattigdom Sverige 15,9% EU 23,1%

10 Sveriges nationella reformprogram - mål Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80% för kvinnor och män i åldrarna 20-64 till år 2020. Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och nän ska minska genom en ökning av kvinnors sysselsättningsgrad. Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14% 2020. Att andelen 18-24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än 10% 2020 och att andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40-45% 2020. Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till ungefär 4% av BNP år 2020 (det statliga åtagandet omfattar inte att garantera övriga aktörers insatser för att nå målet) Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 17% 2020 jämfört med 2005. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40% lägre 2020 än utsläppen 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS). Sverige har också åtagit sig att andelen förnybar energi ska öka till 49% 2020. Det nationella målet är satt till minst 50% av den totala energianvändningen 2020. Riksdagen har dessutom beslutat om ett mål för energieffektivitet, uttryckt som en minskad energiintensitet med 20% till 2020 jämfört med 2008. Det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitikens genomförande i Sverige ska bidra till att nå dessa mål.

11 Processen för framtagande av nytt utvecklingsprogram för Skåne augusti – september: dialog i befintliga sammanhang kring sektorsprogrammen / respektive verksamhetsområde november: dialoger med kommunledningar och statliga myndigheter 14 december: Skåneöverenskommelse om utmaningar, möjligheter och prioriteringar under 2012 utveckling till mer detaljerat utvecklingsprogram

12


Ladda ner ppt "© Maria Borgelöv. Många aktörer i samverkan FN EU staten regionen kommunerna © Maria Borgelöv."

Liknande presentationer


Google-annonser