Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

30 – 18 – 11 – 5 189 – 134 – 124 – 71 126 – 76 – 75 – 62.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "30 – 18 – 11 – 5 189 – 134 – 124 – 71 126 – 76 – 75 – 62."— Presentationens avskrift:

1 30 – 18 – 11 – 5 189 – 134 – 124 – 71 126 – 76 – 75 – 62

2 Något kort om undersökningen Sedan 1999/2002 genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner •I år medverkade 38 000 företag i undersökningen •200 företag i kommuner med färre än 1 200 arbetsställen med minst en anställd och 50 000 invånare •400 företag i kommuner med fler än 1 200 arbetsställen med minst en anställd eller 50 000 invånare •600 företag i Malmö och Göteborg •1 200 företag i Stockholm

3

4 Framgångsfaktorer för att skapa ett gott företagsklimat •Att det finns en politisk samsyn och vision •Att visionen bryts ner till konkreta verksamhetsidéer, mål och strategier – som är tydliga och mätbara •Att näringslivsfrågor inte är isolerade från andra frågor/verksamheter – kommunen en helhet •Goda personliga relationer mellan politiker, tjänstemän och företagare •Hela kommunen informeras om vad som görs för att förbättra företagsklimatet – och varför det är viktigt •Leverera – Håll utlovade löften

5 Vilken är den mest verkningsfulla insikten för ett bättre företagsklimat? •När en kommun engagerar sig i ett bättre företagsklimat får det återverkningar inom många områden •Kommuner som brister på en punkt, brister oftast på flera punkter •Generellt går det inte att lyfta ut en enskild faktor – en bred ansats behövs för att lyckas

6 Faktorer som bör prioriteras för att förbättra företagsklimatet

7 1. Kommunalpolitikernas attityder till företagande 2. Kommunens service till företagen 3. Kommunala tjänstemäns attityder till företagande 4. Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän) 5. Kommunens tillämpning av lagar och regler

8 Vilka faktorer ligger bakom klättrarna i Helsingborg Business Region? ÄngelholmÖrkelljungaBåstadTotalt Sammanfattande omdöme73097134 Konkurrens med företag91298119 Service till företag223759118 Kommunala tjänstemäns attityder-26043101 Kommunpolitikers attityder9781097

9 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. Vi vill utveckla Helsingborg till en spännande och framtidsinriktad stad som lockar en mångfald av olika människor som vill bo, leva, arbeta, studera, uppleva, investera eller starta företag i staden.

10 Förhållandet mellan politikers och företagares syn på faktorer som påverkar företagsklimatet Medelvärde på skala från 1-6 där 1 = Dåligt, 2 = Inte helt godtagbart, 3 = Godtagbart, 4 = Bra, 5 = Mycket bra och 6 = Utmärkt

11 Synen på kommunens service och infrastruktur Medelvärde på skala från 1-6 där 1 = Dåligt, 2 = Inte helt godtagbart, 3 = Godtagbart, 4 = Bra, 5 = Mycket bra och 6 = Utmärkt

12 Synen på dialog och information Medelvärde på skala från 1-6 där 1 = Dåligt, 2 = Inte helt godtagbart, 3 = Godtagbart, 4 = Bra, 5 = Mycket bra och 6 = Utmärkt

13 De medverkande företagen

14

15 Har det blivit bättre? Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen Dåligt = 1 poäng Inte helt godtagbart = 2 poäng Godtagbart = 3 poäng Bra = 4 poäng Mycket bra = 5 poäng Utmärkt = 6 poäng

16 Har det blivit bättre? Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen Dåligt = 1 poäng Inte helt godtagbart = 2 poäng Godtagbart = 3 poäng Bra = 4 poäng Mycket bra = 5 poäng Utmärkt = 6 poäng

17 Varför är inte företagsklimatet bättre? •För inte alltför längesedan ansågs lokal tillväxt skapas genom statliga subventioner och utflyttning av statliga myndigheter •Kvarlevande bruksmentalitet – Skarpa gränsdragningar mellan olika grupper, svag entreprenörsanda, attityder kopplade till ”jantelagen” •Mycket arbete bygger på lokala eldsjälar •Stort fokus på start av nya företag istället för att utveckling av befintliga •Bristande kunskap om företagsklimatet betydelse

18 Kommuner med bra företagsklimat Har bättre utveckling i fråga om: - Befolkningsstruktur - Sammansättning av det lokala näringslivet, minskad risk för sårbarhet - Befolkningsutveckling

19 Varför är företagsklimatet viktigt? Företagsklimatets betydelse för kommunal utveckling, Kreicbergs, 2008 Bra företagsklimat Fler och växande företag Arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in Ungdomar Nedsatt arbetsförmåga Invandrare Tillväxt i arbete, befolkning och skatteintäkter

20 Även OECD nämner företagsklimatets betydelse I rapporten ”OECD Territorial Reviews: Skåne, Sweden” betonas företagsklimatets betydelse som en del av helheten om målsättningen att bli ett levande och innovativt nav ska uppnås. Innovations- satsningar Arbetsmarknads insatser Politik för gott företagsklimat Attrahera högutbildade Utveckla innovativa nyetableringar och mikroföretag

21 Uppsnappat - några avslutande tips •Utveckla företagsservicen –Snabba svar vid företagsärenden –Uppföljning bland företag som har haft myndighetsärenden •Skapa engagemang bland företagen - måste själva vara delaktiga i arbetet med att utveckla företagsklimatet •Bygg bort personkopplade faktorer

22


Ladda ner ppt "30 – 18 – 11 – 5 189 – 134 – 124 – 71 126 – 76 – 75 – 62."

Liknande presentationer


Google-annonser