Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbete med unga som varken arbetar eller studerar Studie av arbetet med unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar 21 kommuner och 38.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbete med unga som varken arbetar eller studerar Studie av arbetet med unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar 21 kommuner och 38."— Presentationens avskrift:

1

2 Arbete med unga som varken arbetar eller studerar Studie av arbetet med unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar 21 kommuner och 38 stadsdelar med lokala utvecklingsavtal Frågeformulär via mail till kommunernas arbetsmarknadsenheter Fördjupning, besök i sex utvalda kommuner

3 Kommuner som har tecknat lokala utvecklingsavtal 1999-2001, 2007, 2008-2010 Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm, Södertälje 2007, 2008-2010 Borås, Gävle, Halmstad, Jönköping, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Nacka, Norrköping, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Växjö

4 Begränsad kunskap om målgruppen Kunskapen ofta uppdelad mellan verksamheter och finns inte samlad Hälften av kommunerna svarade inte på frågan om hur många unga mellan 16 och 25 år som finns i kommunen Endast en femtedel uppgav hur många som står utanför arbete och utbildning Hälften hade inga uppgifter centralt om deltagare i verksamheter Mer information om de under 20 år än de som är äldre

5 Kommunernas informationsansvar En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Skollag (1985:1100), 1 kap 18§

6 Kommunernas informationsansvar Organiseras ofta inom barn- och utbildningsförvaltningen, i en del fall bredare samarbete Kartläggning av vilka unga – inrapportering från skolor om avhopp Olika sätt att kontakta – från brev till att knacka dörr Erbjuda åtgärder – vilka?

7 Svårt att få reda sysselsättningen bland de som berörs av informationsansvaret – 90 procent/30 procent Kommunerna upplever lagstiftningen som otydlig och att omfattningen av deras ansvar är oklart Diskussion kring tillvägagångssätt för att kartlägga de som omfattas av informationsansvaret och hur de ska kontaktas Vilka resurser finns för arbetet? Kommunernas informationsansvar

8 Diskutera! Hur fungerar informationsansvaret i din kommun/på din skola? - Samarbetar olika förvaltningar? - Hur kartläggs vilka som ingår i gruppen? - Hur kontaktas de unga? - Vilka alternativ erbjuds? Vilka förbättringar kan göras?

9 Verksamheternas resultat Kommunernas uppföljning av verksamheter skiljer sig åt Resultat och effekter av insatser är sällan samlade centralt i kommunen Saknas likartat bedömningsinstrument för att identifiera framgångsrika verksamheter

10 Samverkan kan bli bättre Bristande överblick och otydlig ansvarsfördelning både inom kommunen och gentemot myndigheter Sekretessregler begränsar informationsutbyte Risk för parallella insatser Utvecklingsarbete för förbättrad samverkan pågår

11 Diskutera! Hur ser det ut i din kommun/verksamhet när det gäller samverkan? - Vilka samverkar ni med? - Behöver samverkan förbättras? - I så fall hur?

12 Framgångsfaktorer i arbetet Helhetsbild av den unges livssituation och kartläggning Tidiga insatser Flexibla lösningar inom verksamheterna, alternativa etableringsvägar Inspirerande personal med bred kompetens Ungas delaktighet

13 Framgångsfaktorer i arbetet Samverkan – navigatorcentrum och en dörr in Nära samarbete med arbetsgivare Att vara på plats – öppen ingång för unga Nätverk och kunskapsutbyte

14 ”En sak är säker. Vi kan inte reducera de människor som idag står utanför arbetsmarknaden till ett statistiskt material på nationell nivå. Vi kan inte avfärda dessa människor som ett problem. Det är verkliga människor och de bor i Sveriges samtliga kommuner och deras framtida bidrag på arbetsmarknaden är avgörande för svensk ekonomi och välfärd.” Sundsvalls kommun

15 Frågor? Lidija Kolouh lidija.kolouh@ungdomsstyrelsen.se Fabian Sjö fabian.sjo@ungdomsstyrelsen.se Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Arbete med unga som varken arbetar eller studerar Studie av arbetet med unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar 21 kommuner och 38."

Liknande presentationer


Google-annonser