Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIA - Göteborgs Stad • Utbildningsförvaltningen har registeransvar • Alla stadsdelar i Göteborg skall bistå med kartläggning (10 stadsdelar) • Vägledningscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIA - Göteborgs Stad • Utbildningsförvaltningen har registeransvar • Alla stadsdelar i Göteborg skall bistå med kartläggning (10 stadsdelar) • Vägledningscentrum."— Presentationens avskrift:

1 KIA - Göteborgs Stad • Utbildningsförvaltningen har registeransvar • Alla stadsdelar i Göteborg skall bistå med kartläggning (10 stadsdelar) • Vägledningscentrum via Drop In ökar tillgängligheten till studie och yrkesvägledning för ungdomar i Göteborg

2 Organisation –befintlig och projektanställda • Registeransvarig • Uppföljningsansvariga i stadsdel (12) • Vägledningscentrum (Drop In) • Uppföljare (2) • Process/projektledare (1) • SYV (6 timmar)

3 Vårt uppdrag: Utveckla det kommunala informationsansvaret i Göteborg • Kontakta 100%, nå 90%, kartlägga 80% + erbjuda aktivitet – studier som första alternativ • Upprätta handlingsplan för Göteborg • Sammanställa metodhandbok • Skapa aktiv uppföljning • Metoder för att hitta alla ungdomar • Utveckla arbetet på fältet – uppsökande arbete

4 Uppföljningsansvariga i stadsdel + uppföljare och process/projektledare samarbetar = enhet på distans

5 Metodhandbok • Skapa rutiner för kommunikation och arbetsfördelning UBF-SDF • Kontaktuppgifter • Gemensamma studiegrupper (kategorier) • Vad uppföljningsansvarig bör känna till (vad som finns i Gbg ) • Sekretess - KIA • Ordlista • Första upplagan klar april 2013 • Kontinuerlig utvärdering 2013-2014 • Publicering på Intranätet

6 Arbetsmetod – avhopp från skola • Utbildningsförvaltningen får besked av skola att ungdom inte kommit till skolstart/ hoppat av studierna • Utbildningsförvaltningen skickar ett brev. Om inte information/svar kommit inom två veckor lämnar Utbildningsförvaltningen över till stadsdelen. • Stadsdelen går igenom sina register för att se om ungdomen redan är aktuell. Om inte skickar man brev samt ringer till ungdomen. Förslag finns färdigt. • Om man inte får kontakt försöker man spåra via skola, fältassistenter, fritidsgård, föreningar, AF. • Som sista alternativ används hembesök.

7 Uppsökande arbete • Hembesök i samarbete med stadsdelar • Information och besök på familjestödsenheten • Besök på fritidsgårdar • Besök/kontakt med idrottsföreningar/övriga föreningar • Besök och kontakt med fält

8 Resultat • Vi når de flesta ungdomarna (från 45% till ca 90%) • Fler ungdomar börjar/återupptar studier • Fler ungdomar erbjuds hjälp • Kännedom om uppdraget ökar och uppdraget diskuteras i de flesta stadsdelar; nya aktiviteter på gång, inventering av behov och verksamhet • Samverkan generellt ökar – Skolor, SYV, socialsekreterare….. • Uppsökande arbete på ungdomarnas arenor/övrigt • Samverkan inom stadsdelar

9 Resultat forts • Metodhandbok – första upplagen klar • Handlingsplan för Göteborg - klar • Plan för uppföljning av handlinsplan – klar

10 Framgångsfaktorer • Gemensamt arbete UBF-SDF – kompletterande kompetenser/områden • Samverkan andra aktörer • Samverkan inom förvaltning UBF/SDF • God tillgång till studievägledning via Drop In • Samordnande funktion • Uppsökande arbete • Frågan har aktualiserats på många plan • Uthållighet

11 • Se möjligheter – inte problem! • Tydligt mål för verksamheten


Ladda ner ppt "KIA - Göteborgs Stad • Utbildningsförvaltningen har registeransvar • Alla stadsdelar i Göteborg skall bistå med kartläggning (10 stadsdelar) • Vägledningscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser