Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIA - Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen har registeransvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIA - Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen har registeransvar"— Presentationens avskrift:

1 KIA - Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen har registeransvar
Alla stadsdelar i Göteborg skall bistå med kartläggning (10 stadsdelar) Vägledningscentrum via Drop In ökar tillgängligheten till studie och yrkesvägledning för ungdomar i Göteborg

2 Organisation –befintlig och projektanställda
Registeransvarig Uppföljningsansvariga i stadsdel (12) Vägledningscentrum (Drop In) Uppföljare (2) Process/projektledare (1) SYV (6 timmar)

3 Vårt uppdrag: Utveckla det kommunala informationsansvaret i Göteborg
Kontakta 100%, nå 90%, kartlägga 80% + erbjuda aktivitet – studier som första alternativ Upprätta handlingsplan för Göteborg Sammanställa metodhandbok Skapa aktiv uppföljning Metoder för att hitta alla ungdomar Utveckla arbetet på fältet – uppsökande arbete

4 Uppföljningsansvariga i stadsdel + uppföljare och process/projektledare samarbetar = enhet på distans

5 Metodhandbok Skapa rutiner för kommunikation och arbetsfördelning UBF-SDF Kontaktuppgifter Gemensamma studiegrupper (kategorier) Vad uppföljningsansvarig bör känna till (vad som finns i Gbg ) Sekretess - KIA Ordlista Första upplagan klar april 2013 Kontinuerlig utvärdering Publicering på Intranätet

6 Arbetsmetod – avhopp från skola
Utbildningsförvaltningen får besked av skola att ungdom inte kommit till skolstart/ hoppat av studierna Utbildningsförvaltningen skickar ett brev. Om inte information/svar kommit inom två veckor lämnar Utbildningsförvaltningen över till stadsdelen. Stadsdelen går igenom sina register för att se om ungdomen redan är aktuell. Om inte skickar man brev samt ringer till ungdomen. Förslag finns färdigt. Om man inte får kontakt försöker man spåra via skola, fältassistenter, fritidsgård, föreningar, AF. Som sista alternativ används hembesök.

7 Uppsökande arbete Hembesök i samarbete med stadsdelar
Information och besök på familjestödsenheten Besök på fritidsgårdar Besök/kontakt med idrottsföreningar/övriga föreningar Besök och kontakt med fält

8 Resultat Vi når de flesta ungdomarna (från 45% till ca 90%)
Fler ungdomar börjar/återupptar studier Fler ungdomar erbjuds hjälp Kännedom om uppdraget ökar och uppdraget diskuteras i de flesta stadsdelar; nya aktiviteter på gång, inventering av behov och verksamhet Samverkan generellt ökar – Skolor, SYV, socialsekreterare….. Uppsökande arbete på ungdomarnas arenor/övrigt Samverkan inom stadsdelar

9 Resultat forts Metodhandbok – första upplagen klar
Handlingsplan för Göteborg - klar Plan för uppföljning av handlinsplan – klar

10 Framgångsfaktorer Gemensamt arbete UBF-SDF – kompletterande kompetenser/områden Samverkan andra aktörer Samverkan inom förvaltning UBF/SDF God tillgång till studievägledning via Drop In Samordnande funktion Uppsökande arbete Frågan har aktualiserats på många plan Uthållighet

11 Se möjligheter – inte problem!
Tydligt mål för verksamheten


Ladda ner ppt "KIA - Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen har registeransvar"

Liknande presentationer


Google-annonser