Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektverkstaden Porten (Plug In i Partille) John Nelander E-post: Tfn: 031-7921454 eller 070-980 14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektverkstaden Porten (Plug In i Partille) John Nelander E-post: Tfn: 031-7921454 eller 070-980 14."— Presentationens avskrift:

1 Projektverkstaden Porten (Plug In i Partille) John Nelander E-post: john.nelander@partille.sejohn.nelander@partille.se Tfn: 031-7921454 eller 070-980 14 41

2 BAKGRUND ▪ Utveckla arbetet med det kommunala informationsansvaret. ▪ Många aktörer involverade utan övergripande samordning. ▪ Godtycklig uppföljning. ▪ Förvaltningsövergripande förankring. ▪ Tidigare Ungdomsnätverket övergår i Porten. ▪ Utvidgad målgrupp: arbetslösa ungdomar upp till 25 år. Mål: ▪ Motverka utanförskap genom utbildning eller annan meningsfull sysselsättning för ungdomar 16-25 år boende i Partille kommun. ▪ Driva utveckling av operativ samverkan kring kommunens informationsansvar, initiera en ny verksamhet (Porten) med befintliga resurser och utveckla kartläggnings-/uppföljningsarbetet av målgruppen. ▪ 100 % inom det kommunala informationsansvaret ska nås för kartläggning. ▪ 50 % av de ungdomar som blir aktuella för insatser ska slussas vidare för utbildning eller annan meningsfull sysselsättning efter genomförda projektinsatser.

3 PORTEN ▪ Första mötet ▪ Frivillig verksamhet ▪ Väglednings-/slussinstans ▪ Multikompetent team ▪ Samtyckesblankett ▪ Dokumentation (Treserva) ▪ Samverkan AME-ungdom INSATSER: KIA Arbetslösa ungdomar 18-25 år (Ej KIA) ▪ SYV-insatser ▪ Praktik/arbetsträning ▪ Kurativt samtalsstöd ▪ Friskvård ▪ Individuell coachning ▪ Kontakt med AF ▪ Informationsbrev ▪ Telefonsamtal, sms, mail o.s.v. ▪ Sociala medier, såsom Facebook ▪ Hembesök ▪ Registrering och dokumentation (Extens) ▪ Reell samverkan - sekretesslättnad METOD Folkhögskolor Gymnasiet Vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen Andra myndigheter ▪ Drop In ▪ Hänvisning av samverkansaktörer ▪ Kompletterande stöd för inskrivna på AME ▪ AF-deltagare (första 90 dagarna) GYMNASIEEXAMEN SJÄLVFÖRSÖRJANDE TEAMET: ▪ Jobbcoach ▪ Fältare ▪ SYV ▪ Socialsekreterare ▪ Kurator (UM) ▪ Arbetsförmedlare ARBETE

4 RESULTAT 1. Ordning och reda -Heltäckande bild över målgruppen (KIA). -Registrering och dokumentation i elevregistersystemet Extens. Tillförlitlig lokal statistik kan dras. -Regelbundna samverkansmöten, avstämningar och ärendegenomgångar. -Metod/manual för kartläggnings-/uppföljningsarbetet. -Färre ungdomar faller mellan stolarna. Utmaning(ar): Rutiner för att följa upp tidigare uppföljda KIA-ungdomar regelbundet fram till att de fyller 20 år och hur att hantera arbetet rent statistiskt. Arbetstid och resurser för detta?

5 2. Reell samverkan -Samverkansavtal för sekretesslättnad. -Gemensamma insatser för målgruppen över förvaltnings- och myndighetsgränser, t.ex. ”hälsospåret”. -Projektpersonal från olika förvaltningar har behörighet till varandras IT-stödsystem, såsom Extens och Treserva. -Ny samtyckesblankett för deltagare -Nya samverkansvägar har skapats medan andra har utmanats. -Förstärkt samarbete mellan kommun och AF. Utmaning(ar): Fragmentiserat stöd = ”konstgjord andning”; Hur att säkerställa samverkan på sikt vid hög personalomsättning bland både medarbetare och chefer?

6 3. Avslutade deltagare Under perioden 120901–140301 har 51 deltagare (28 flickor och 23 pojkar) avslutats efter att ha tagit del av olika insatser/ aktiviteter av projektverkstaden Porten. Av detta totala antal: • tillhör 30 individer det kommunala informationsansvaret (KIA) • är 21 individer arbetslösa Partilleungdomar mellan 18-25 år (ej KIA) • saknar 44 individer ett slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasiet (86 %) • har 27 individer en dokumenterad problematik såsom diagnoser, psykisk ohälsa och/eller social problematik (53 %) (2014-03-21 är 16 deltagare inskrivna på Porten och erbjuds insatser. Av detta totala antal är 12 flickor/kvinnor, 75 %, och 4 pojkar/män, 25 %; 15 individer saknar ett fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen från gymnasiet, 94 %; 13 individer har en dokumenterad problematik såsom diagnoser, psykisk ohälsa och/eller social problematik, 81 %)

7 Under perioden 120901–140301 har 51 deltagare (28 flickor och 23 pojkar) avslutats efter att ha tagit del av olika insatser/aktiviteter. • 13 individer har fortsatt sin planering på Arbetsförmedlingen • 16 individer har avslutats till arbete • 9 individer har gått vidare till studier • 3 individer har fortsatt planering hos annan myndighet • 10 individer önskar efter genomförda insatser inte längre ha kontakt med Porten 49 % har återgått till arbete eller till studier.

8 FRAMTID Projektledaren för Porten, Plug In i Partille, har fått i uppdrag av förvaltningsledningen att konkretisera en implementeringsplan – och detta utifrån en tidigare rapport från hösten -13; On-going evaluation/rapport om projektverkstaden Porten (Plug In i Partille) Vad är önskvärt och görbart att implementera? ▪ Ny tvärsektionell organisation? (AME + SYV = Porten – vägledning för arbete eller studier) ▪ KIA inkluderas i det potentiellt nya Porten? ▪ Ett nytt uppföljningsteam?


Ladda ner ppt "Projektverkstaden Porten (Plug In i Partille) John Nelander E-post: Tfn: 031-7921454 eller 070-980 14."

Liknande presentationer


Google-annonser