Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN! 23 april 2014 Om Arenasamverkan i GGVV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN! 23 april 2014 Om Arenasamverkan i GGVV."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN! 23 april 2014 Om Arenasamverkan i GGVV

2 Utveckla ett föredöme! Hur har ni arbetat under 2013?

3 Chefsenkät hösten 2013 •Hur fungerar Arenasamverkan i GGVV? 6 st svar 7-8, 2 st 9-10, 3st ej svar •Förbättringar? bättre statistik, uppdrag och målbild, respekt för överenskomna tider, prioritering, ersättare vid förhinder? •Förbundets stöd? 3 vet för lite, 7 alla former av stöd bra, 4 mycket bra •Gemensam styrgrupp? 9 svar JA (positivt om både psykiatri och primärvård kan delta, vinst för psykiatrin, AF och FK, bra för att få mer gemensam syn, rutiner, gemensam kompetensutveckling mm)

4 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

5 Målgrupp Finsam •personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna, •för att öka sin förmåga till förvärvsarbete Lokal prioriterad målgrupp •unga vuxna (18-29 år) med behov av gemensamma insatser

6 Jobbcenter Unga Projekt 2012-2014 i Värnamo. Projektet vänder sig bl a till unga i åldern 19-24 (29) år som står långt från arbetsmarknaden, med bristande slutbetyg och som varken lyckats komma ut i praktik eller arbete. Det syftar till att ta tillvara den unges resurser och hitta hållbara lösningar för denne i riktning mot arbete och studier. Delfinansiering av Finnvedens Samordningsförbund, med 594.000kr under 2014.

7 Stöd till arbete - Supported Employment Projekt 2012-2014 i Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Syfte att förstärka huvudmännens kompetens i arbets- rehabiliteringsmetoden ”Supported Employment”. Målgrupp: personer med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av samordnade insatser för att kunna bli självförsörjande genom arbete. Arbetsför ålder 18 – 64 år men 18-29 år är prioriterade. Delfinansiering av Finnvedens Samordningsförbund, med 762.000kr under 2014, 50% coach per kommun.

8 Navigatorcentrum i Gislaved Navigatorcentrum är en ny verksamhet som byggs upp i Gislaved, för unga i åldern 16-24 år som står utan sysselsättning. Även unga upp till 29 år, med aktivitetsersättning, kan få stöd genom projektet. Delfinansiering av Finnvedens Samordningsförbund, med 596.000kr under 2014, till samordnare och utvärdering. Projekttid 2013-2015.

9 Behövd från början i Gnosjö Ungdomsprojekt 19-24 (29/35) år Nära samarbete med Gnosjöandans Näringsliv Praktik och anställning i företag 3 månader om företaget lovar fortsatt anställning minst 3 månader Delfinansiering av Finnvedens Samordningsförbund, med 590.000kr under 2014, till arbetscoach mm. Projekttid 2014-2015.

10 Gemensam kompetensutveckling Supported Employment KUR-projektet Samverkan Bemötande Neuropsykiatriska funktionshinder Samarbete med Regionförbundet ”Små” summor men många berörda!

11 Mer om finansiell samordning Hemsidorna www.finsam.se www.nnsfinsam.se www.finsamjonkopingslan.se

12 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Alla överens om fortsatt samarbete, i formell överenskommelse 2014-2015 •En Lokal Arenagrupp per kommun •Representanter som nu, plus ev som saknas. Kontaktpersoner. •Styrgrupp Arena i GGVV ca 2 ggr/år

13 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Allmänna frågor och individärenden •Syfte informationsutbyte och kartläggning, inte planering för att på bästa sätt slippa rundgång, öka möjligheten att arbeta, få förbättrad hälsa, öka delaktigheten i samhället och få rätt försörjning •Gemensam samtyckesblankett •Gemensam folder

14 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Rutiner: -Minst 4 gånger per termin -Möts även om ni inte har ärenden -En sammankallande. I god tid. -Remiss med samtycke. Minst en vecka före, per post eller telefon (ej mail). -Tillfälligt berörda kan bjudas in

15 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Rutiner forts: -Var och en tar med relevant information -Varje berörd dokumenterar i sitt system -För även vidare annan intressant information -Inga gemensamma minnesanteckningar

16 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Kontaktpersoner: -När en ibland berörd verksamhet inte kan utse representant som deltar regelbundet -Vara med i mailgruppen? -Kunskap i allmänna frågor om huvudmannens område -Kontakt med rätt ansvarig i individärende

17 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Statistik: -Behov för styrgruppen att få respons, för uppföljning och fortsatt planering -Förs löpande av en ansvarig per grupp -Redovisas ca 2 gånger per år -Uppgifter om datum, deltagande representanter, kön mm vid individsamråd, typ av samråd och fortsättning

18 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Överenskommelsen, blanketter mm: www.finsamjonkopingslan.se/finnveden/aktiviteter - Aktuella kontaktlistor?

19 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor: - Saknas någon viktig verksamhet i er grupp? -Behöver ni kontaktperson hos någon mer verksamhet?

20 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor: -Frågor om samtyckesblanketten? -Ansvarig?

21 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor fortsättning: -Frågor om foldern? -Behövs fler?

22 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor fortsättning: -Frågor om statistikblanketten? -Första redovisning i slutet av maj inför styrgruppsmöte 2 juni.

23 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor fortsättning: -Önskemål om kompetensutveckling?

24 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor fortsättning: -Frågor om överenskommelsen i övrigt? -Vad innebär den konkret för oss i vår grupp? -Nästa möte med gruppen? (Bild 24 av 25)

25 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Samtalsfrågor fortsättning: -Gislaved: vilka bör bjudas in till workshop om hur vi stöttar unga vuxna i utanförskap? -Alla: för ni vidare dilemman som dyker upp, både angående samverkan och Arenasamverkan?

26 Överenskommelsen om fortsatt Arenasamverkan i GGVV •Lycka till! •Smaklig måltid!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN! 23 april 2014 Om Arenasamverkan i GGVV."

Liknande presentationer


Google-annonser