Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsspåret.se ett steg framåt……...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsspåret.se ett steg framåt……..."— Presentationens avskrift:

1 framtidsspåret.se ett steg framåt……..

2 framtidsspåret.se Projekt Framtidsspåret.se är ett initiativ gemensamt framtaget av representanter i beredningsgruppen, från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, Vuxenpsykiatrin och Individ- och familjeomsorgen i Mariestad- Töreboda- och Gullspångs kommuner. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Norra Skaraborg, som består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VG-regionen och kommunerna i MTG.

3 framtidsspåret.se Målgrupp:
Behovsgruppen skall vara inom området unga vuxna, år som står utan egen försörjning och har behov av ett samordnat samhällsstöd. Deltagaren har behov av: stöd från flera myndigheter/kompetenser att återskapa rutiner i vardagen att uppnå en förbättrad livskvalité en samlad utredningsprocess i samverkan att upptäcka sina egna resurser att under processen ska individen påverkas till eget ansvar ett samordnat stöd kontinuerligt för att gå vidare

4 framtidsspåret.se Projketinriktning: Kartläggning i samverkan
• objektiv information • analys av hinder • analys av resurser Anpassad och stegvis arbetsträning Studie- och Yrkesvägledning Motivationshöjande insatser Kontinuerlig uppföljning – dagboksanteckningar Stresshantering Kommunikation, Konflikthantering, kroppsspråk Förståelse för kraven i samhället och arbetslivet Hälsoprofil

5 framtidsspåret.se Mål Målet är att:
självförsörjningen ökar och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska anställningsbarheten öka ohälsotalen minska individen skall få insikt om och se sitt eget ansvar i processen till egen försörjning individens upplevelse av utanförskap skall minska individens upplevelse av förbättrad livskvalitet öka individen skall efter projektet vara klar över sin personliga möjlighets-profil ökad samverkan och samsyn på individen från berörda myndigheter i samverkan deltagarna skall stå närmare arbetsmarknaden eller gått vidare till arbete, utbildning eller annan permanent försörjning.

6 framtidsspåret.se Utvärdering
Från start av projektet skall en strategi för uppföljningen och utvärderingen göras. All deltagaraktivitet skall följas med redovisningsverktygen SUS och Dis. En opartisk utvärdering bör ingå i projektet för att säkerställa att processen styrs med utgångspunkt från den enskilde individen och samverkansparters intresse och uppdrag. Rapport till styrelse och beredningsgrupp bör lämnas löpande och en sammanfattning under tredje kvartalet för verksamhetsåret.

7 Uppföljningssystem SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsmarknadsstyrelsen , Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting. Dis, uppföljning av Deltagare I Samverkan förenklad excelfil, sköts lokalt och skickas in för redovisning


Ladda ner ppt "Framtidsspåret.se ett steg framåt……..."

Liknande presentationer


Google-annonser