Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Asperger Till Sysselsättning Arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Asperger Till Sysselsättning Arbete"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Asperger Till Sysselsättning Arbete
Projekt SATSA syd Samverkan Asperger Till Sysselsättning Arbete

2 SATSA syd Finansieras av FINSAM
Start pågår till och med 2013 Två personal, kontor i Askersund och Kumla Finansieras av FINSAM Kommunerna i sydnärke Landstinget Arbetsförmedlingen Försäkringskassan

3 Mål SATSA syd Att 30 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha möjlighet att finna , få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden Att minst 6 deltagare går vidare till anställning eller studier under projekttiden Att förbereda deltagaren till en plats på den öppna arbetsmarknaden Att informera och stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen Att samordna insatser tidigt för att uppnå kontinuitet genom kontakt och samarbete med gymnasieskolan

4 Målgrupp Personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism
Bosatt i någon av sydnärkes kommuner Motiverad Bedömas ha eller kunna få en arbetsförmåga Deltagare till projektet initieras av handläggare på respektive myndighet

5 Projektorganisation

6 SATSA i Örebro Start hösten 2008, pågår hela 2012
Syfte: Att hitta nya strukturer och modeller för att öka möjligheten för personer med AS/ HF autism att närma sig/ta sig in på arbetsmarknaden. SATSA-modellen 55 deltagare, 18 anställning

7 Strategier/metoder Omvärldsbevakning/erfarenheter från andra projekt och verksamheter Forskning inom området - arbetsmarknad - arbetsförmåga - autism/asperger – samverkan Kunskap om målgruppen Pedagogiskt arbetssätt - Teacch - sociala berättelser Supported employment Samarbete med näringslivet

8 Arbetsprocess SATSA-modellen
Steg1: Grundläggande kartläggning av styrkor, svårigheter, stödbehov och intresse. Ca 12 möten Steg 2: Företagskontakter - matchning Steg 3: Praktik, information, introduktion, stöd och uppföljning, anställning (lönebidrag)

9 Framgångsfaktorer Samma arbetskonsulent hela processen
God kunskap om personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism Mycket god kunskap om deltagaren Anpassad arbetsmodell för målgruppen Grundläggande kartläggning av styrkor/svårigheter Fungerande samverkan Lång och individuell uppföljning Aktivt deltagande inom näringslivet

10

11

12

13

14 INDA support Ekonomisk förening med start hösten 2010
Arbetar sedan vidare med SATSA-modellen som en del av implementeringen av SATSA-projektet i Örebro Förhoppningen är att det sker en implementering av SATSA-modellen på lång sikt även i sydnärke.

15


Ladda ner ppt "Samverkan Asperger Till Sysselsättning Arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser