Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan Staffan Mårild Björn Fagerberg Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö Gemensamt uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan Staffan Mårild Björn Fagerberg Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö Gemensamt uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan Staffan Mårild Björn Fagerberg Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö Gemensamt uppdrag för Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Folkhälsokommitténs kansli

2 Bakgrund Visionen för Västra Götaland - Det Goda Livet- utgör projektets grund och står för helhetsperspektivet. Visionen för Västra Götaland - Det Goda Livet- utgör projektets grund och står för helhetsperspektivet. Det nya arbete som nu påbörjas skall anpassas till och bygga på den slutgiltiga utformningen av barnprojektets rekommendationer, som varit ute på remiss.

3 Övergripande mål och syfte  Fastställa strategier och riktlinjer för hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser för fetma.  Gemensam kunskapsbas och tydliga definitioner som plattform.  Definiera målgrupper för programmet och tydliggöra ansvarsfördelningen för olika typer av insatser.  Ange inriktningsmål och effektmål som är realistiska och mätbara för uppföljning.

4 Forts. Övergripande mål och syfte  Beakta tillgång till och fördelning av resurser, prioritering, nivågruppering samt regler för remisshantering.  Harmonisera handlingsprogrammet för barn och vuxna i hela VGR.  Utforma kostnadseffektiv uppföljning och utvärdering av gjorda insatser.

5 Arbetsprocessen  Arbetet utgår och följer strukturen från tidigare genomförda projekt gällande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar.  Slutprodukten blir ett tillägg av insatser mot vuxna och en harmonisering av programmen för barn och vuxna.

6 Arbetsprocessen  Basen i handlingsprogrammet är arbetsprocessen, strävan att förbättra kunskap, kvalitet och kommunikation.  Befintliga resurser är utgångspunkter.  Öka och fördjupa kunnandet/ attityder hos personal.  Nytt sätt att organisera arbetet kring fetma där dokumentationen endast är ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet.

7 Projektorganisation Projektägare: Lars-Olof Rönnqvist Johan Jonsson Styrgrupp: Axel Bergh, Johan Jonsson Projektledningsgrupp: Staffan Mårild, Björn Fagerberg, Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö projektledare Arbetsgrupperna: Består av experter som tar fram underlag. Basen för arbetet är en uppdragshandling med tidsram.

8 Arbetsgrupperna med experter  Epidemiologi  Fetmaförebyggande  Hälsofrämjande  Behandling – ta fram vårdprogram, kvalitetsuppföljning  Utbildning av personal med plan  Riskgrupper

9 Avstämningsgrupper/samverkan  VästKom – kommunerna  Folkhälsosamordnare  Livsstil i Väst  Företagshälsovård  Berörda sektorsråd  Politiker regionalt, HSU, HSN 12st  Regionala ledningsmöten sjukvårdsgrupp m fl m fl

10 Verktyg för kommunikation 1.Interaktiv hemsida för kommunikation inom projektet. 2.Hemsida/Vårdportalen informationstjänster för att skapa intresse, motivation och delaktighet.

11 Resurser – preliminiär budget  Projektledningsgrupp viss tid per vecka  Arbetsgrupperna 6st, budget per grupp för framtagande av underlag inom given ram.  Möteskostnader  Hemsida/vårdportalen  Seminarier/avstämningsmöten


Ladda ner ppt "Handlingsprogram mot övervikt och fetma i VGR Förslag till projektplan Staffan Mårild Björn Fagerberg Annika Nilsson-Green Susanne Tedsjö Gemensamt uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser