Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland. Syfte med mötet Komma överens om hur arbetet ska bedrivas i projektet Tydliggöra uppdrag, syfte, mål, roller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland. Syfte med mötet Komma överens om hur arbetet ska bedrivas i projektet Tydliggöra uppdrag, syfte, mål, roller."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland

2 Syfte med mötet Komma överens om hur arbetet ska bedrivas i projektet Tydliggöra uppdrag, syfte, mål, roller och organisation Inleda arbetet med en tid-och aktivitetsplan för första halvåret 2014

3 Bakgrund Kommunerna har sett behov av organisatoriskt samarbete Hälsingerådet har beslutat om utredning för gemensam HR (PA)- funktion PwC har gjort en utredning Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig har gett uppdrag till genomförande

4 Projektets syfte Projektet ska ta fram underlag för ställningstagande till gemensam HR (PA)-funktion för de fem Hälsingekommunerna Kommunerna ska få ett kvalificerat stöd inom HR (PA) inklusive lönefunktion

5 Mål Formulera en långsiktig strategi för aktuella och framtida behov Förverkliga en HR-funktion som stödjer kommunernas behov Ta fram en lämplig organisationsform för HR- funktionen Säkerställa tillgång till specialistfunktioner Tillvarata stordriftsfördelar

6 Del-/projekt/-mål Avgränsa ansvar/befogenheter Definiera strategiskt/operativt arbete Definiera omfattning av verksamheter Utforma stödfunktioner Ge förslag på förbundsordning/ reglemente

7 Forts. del-/projekt/-mål Ge förslag på personalorganisation Genomföra med verksamhetsövergång? Formulera kommunikationsplan Ta ställning till verksamheternas geografiska placering Säkerställa kommunernas tillgång till kompetens centralt/lokalt Redovisa ekonomiska konsekvenser

8 Gruppens uppgift och roll Arbetsgrupper arbetar operativt för att ta fram underlag och förslag Grupperna ska formeras och sammansättningar ska bestämmas Det ska utses en facklig referensgrupp

9 Organisation Hälsingerådet är politisk styrgrupp Kommuncheferna utgör projektledningsgrupp Projektägare är kommunchef Margareta Högberg Projektledare är Else-Marie Nilsson Arbetsgrupper ska bildas för personal,ekonomi och IT Facklig referensgrupp ska utses

10 Frågeställningar

11 Tid-och aktivitetsplan

12 Gemensamma ramar Besluta om mötesfrekvens och möteslängd Bestämma datum för möten under våren Ta ställning till var mötena ska hållas Bedöma om det behövs ytterligare kompetens

13 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam HR (PA)- funktion i Hälsingland. Syfte med mötet Komma överens om hur arbetet ska bedrivas i projektet Tydliggöra uppdrag, syfte, mål, roller."

Liknande presentationer


Google-annonser