Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning och effektivisering av administrativa stödfunktioner Delprojekt 6 inom Fronesis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning och effektivisering av administrativa stödfunktioner Delprojekt 6 inom Fronesis."— Presentationens avskrift:

1 Samordning och effektivisering av administrativa stödfunktioner Delprojekt 6 inom Fronesis

2 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Bakgrund Ny högskolelag och högskoleförordning 2011 Fronesis* projektet inom Lunds universitet Arbetsordning = ”universitetets grundlag” Delprojekt 6: Administration *Ordet Fronesis kommer från grekiskans Phrónesis som betyder praktisk och erfarenhetsbaserad klokskap, förnuft, omdömesförmåga.

3 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Delprojekt 6 Samordning och effektivisering av administrativa stödfunktioner Delprojektet ska lämna förslag på:  Principer kring administration till Arbetsordningen  Samordnad och effektiv administration  Besparingar inom stödverksamheten (på alla nivåer)

4 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Varför?  Jämn kvalitet  Minskad stress  Minskad sårbarhet  Kompetensutveckling för administrativ personal  Kostnadsbesparingar

5 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Hur? Förstudie HR och Ekonomi Kartläggning: Intervjuer, utvärdera processer, befintligt material  Omfattning, vad fungerar väl, vad kan förbättras och hur ser det ut mellan olika nivåer? Benchmark Stöd av Capgemini

6 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Tidplan för förstudie v13v14v15v16v17v18v19v20v21v22v23v24 Nuläge Nyläge Data- insamling Intervjuer med Ekonomi och HR personal Intervjuer med mottagare av Ekonomi och HR stöd Förslag på framtida läge (Framtagande och utvärdering av ca 3 scenarier) Slutpresentation till Styrgrupp

7 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Resultat av förstudien Två – tre scenarier  Konkreta och möjliga att jämföra  Underlag för diskussion och för eventuellt framtida beslut Förslagen klara sommaren 2011

8 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Vanliga frågor och svar Kommer HR och ekonomi att centraliseras? Tanken är inte att administrativa funktioner ska centraliseras, utan att vi ska få en ökad samverkan inom LU. Innebär ökad samverkan att alla inom dessa funktioner ska sitta tillsammans? Närheten till den verksamhet man stödjer är viktig, så det är inte troligt.

9 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Vilka arbetar i projektet? Marianne Granfelt, projektledare Per Göran Nilsson, biträdande projektledare Sofie Magnusson, biträdande projektledare Karin Ekborg-Persson, projektkoordinator Under förstudie HR och Ekonomi: Lise Bröndum, Ekonomidirektör Sonja Mejby, Personalchef LTH Nils Hellman, Personalchef LU

10 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Vilka sitter i styrgruppen för delprojektet? Christina Moëll, dekan Juridiska fakulteten Lynn Åkesson, dekan område HT Susanne Iwarsson prodekanus Medicinska fakulteten Sanimir Resic prefekt Språk- och litteraturcentrum HT Allan T Malm, rektor EHL Per Eriksson, rektor LU Fackliga organisationer LUS

11 Lunds universitet / Fronesis Delprojekt 6, Maj 2011 Var kan man få mer information? På projektets webbsida: www.lu.se/fronesis - under delprojekt 6 www.lu.se/fronesis Skicka gärna frågor, synpunkter och idéer till fronesis.delprojekt6@lu.se. fronesis.delprojekt6@lu.se


Ladda ner ppt "Samordning och effektivisering av administrativa stödfunktioner Delprojekt 6 inom Fronesis."

Liknande presentationer


Google-annonser