Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö."— Presentationens avskrift:

1 iBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Projektets mål är att skapa en organiserad samordning av IT- verksamheten, med fokus på att definiera ett basblock av IT- tjänster samt skapa en struktur och ett sätt att arbeta som syftar till att öka samordningen. Samordnat IT-stöd vid LU

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Hösten 2009, besök på alla kanslier och sektioner, nästan alla institutioner och områdesbibliotek samt några andra större enheter. De grundläggande behoven av IT-stöd skiljer väldigt lite mellan olika enheter. Kvaliteten i befintligt IT-stöd varierar mycket, flera enheter har ett mycket bra IT-stöd, i några fall är det undermåligt. Generellt brister i administrativt stöd Behovskartläggning

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Ungefär 90% av verksamheten är inventerad: 12285 datorer, 80% Windows, 11% Mac, 8% Linux, 1% annat 138 datorsalar, 217 lärosalar med projektor, 55 serverrum 885 servrar, många olika typer, ”vi har allt!” 164 webbservrar, 33 mailservrar C:a 200 egenutvecklade system –Utbildningsstöd –Forskningsstöd –IT-administration/automatisering Inventeringen

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Omkring 250 personer arbetar med IT inom LU. Motsvarar omkring 170 heltidsekvivalenter. LU har en viktig resurs i IT-medarbetarnas kompetenser. Personalkartläggningen

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Vad kostar IT vid LU? Hur kan IT-kostnaderna mätas? Avsikten är att kunna jämföra kostnader mellan olika verksamheter och förändring över tid. Ger också möjlighet att jämföra med andra universitet. Vad är en rimlig IT-kostnad? IT-kostnader

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Projektet lämnar förslag på: Vilka tjänster som är LU:s Bas-IT-tjänster. En grundläggande prioriteringsordning i det fortsatta utvecklingsarbetet. Några grundläggande krav på hur tjänsterna ska hanteras. Hur samordningen av Bas-IT-tjänsterna ska ske. Bas-IT-tjänster

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Projektet lämnar förslag på: Struktur och arbetsformer för samverkan mellan: –IT-verksamheterna på fakulteterna, LDC och förvaltningen –IT-medarbetare på de olika arbetsplatserna Interaktion och kommunikation inom och mellan strukturerna. Roller och strukturer för samordning

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Projektet levererar: Ett webbverktyg för: –Kommunikation mellan verksamheten och IT –Kommunikation mellan IT-verksamheter på olika platser inom LU –IT-medarbetarnas kompetenser och intressen. Community

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Projektresultatet är en plattform för samverkan och utveckling. Projektet avslutas 31 december Projektresultat och tidplan

11 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / November 2010 Synpunkter och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se Projektets webbplats: www.lu.se/samordnat-it-stod


Ladda ner ppt "IBITS 2010-11-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö."

Liknande presentationer


Google-annonser