Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branding Strategimöte den 3 maj, 2010. Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Vad är ett varumärke? Funktionell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branding Strategimöte den 3 maj, 2010. Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Vad är ett varumärke? Funktionell."— Presentationens avskrift:

1 Branding Strategimöte den 3 maj, 2010

2 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Vad är ett varumärke? Funktionell och emotionell del Består av innehållet hos en vara eller tjänst, de känslor som den förknippas med och hur den är förpackad Uppfylla löften mot målgrupper

3 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Recruitment Brand Hur potentiella studenter upplever Lunds universitets dragningskraft för studier. Hur potentiella studenter upplever Lunds universitets attraktionskraft när det gäller resultat (jobbmöjligheter, alumner nätverk, möjlighet att få tillträde till avancerad utbildning, etc.) Lunds universitetets allmänna attraktivitet i samhället (arbetsgivare, föräldrar, beslutsfattare, media etc.).

4 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Identitet, profil, image Identitet Image Profil A CB ”Jag vill vara” ”Jag uppfattas” ”Jag är”

5 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Två större projekt de senaste tio åren Bilden av Lunds universitet (år 2000 och omkring) –Lite dokumentation av hela projektet –Få synliga konkreta förslag? –Gallupundersökning av LU:s image Excellenceprojektet (år 2005 och omkring) –Kommunikationsplattform – svag förankring? –Imageundersökning (GfK) – bra underlag men inget stöd att arbeta vidare med frågan? Fungerade som nollmätning när kommunikationsplattformen började gälla

6 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Drivkrafter för varumärkesfrågor inom LU Behov av gemensam bas och kvalitetssäkring mellan projekt Mål, budskap, bildkoncept, annonskoncept, etc Nationell studentrekrytering Internationell studentrekrytering Profilfråga: Ökad synlighet Konkurrens & synlighet Ranking Webbutveckling Regionala samarbeten Forskningskommunikation Fundraising Ledarskapsutveckling och identitet Sociala medier och rörlig bild Infrastruktursatsningar Här brinner det akut!

7 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Branding platform för ”avgiftsstudenter” Akuta behov av: –Budskap –Kommunicera och förpacka vårt utbud och styrkor –Unique selling point (vilka styrkor vi har jämfört med konkurrenter – vad är unikt med LU?) –Bildkoncept –etc Dessa behöver hänga ihop med andra behov inom LU – kopplas till nationell studentrekrytering etc

8 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Varumärkessatsningar på andra universitet Köpenhamns universitet: Stor statlig satsning på branding och profilering (regeringen gick bl a in med 25 MDKK för profilprogram) Stockholms universitet: 3 msek 2007 för internationell marknadsföring –användes till att bygga gemensam bas = visuell identitet - manual, profilprodukter, grund för varumärke, projektledning, konceptarbete, gestaltningsformer etc –Ökad kännedom i Ungdomsbarometern

9 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Andra satsningar: Göteborgs universitet Arbetet drevs internt: Analys av befintlig visuell identitet Benchmarking andra universitet visuell identitet Workshops Bearbetning och framtagning av tre ansikten Beräknad designbyråkostnad: ca 100.000

10 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Andra satsningar: Umeå universitet - varumärkesstrategi Har startat två delprojekt: Sammanlagt 17,5 msek för projekten Internationell information och marknadsföring och Nationell profilering och marknadsföring av Umeå universitet. - Såg ett behov av en gemensam plattform då universitetet är decentraliserat och gav ett splittrat intryck av varumärket “Umeå universitet.”

11 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Umeå, forts: Nationell profilering och marknadsföring av Umeå universitet Total satsning: 5 msek Satsar bl.a. på att att ta fram ett konsekvent bildspråk och därmed skapa igenkänning. Vill skapa positiva attityder till varumärket ”Umeå universitet”, både bland potentiella studenter, nuvarande studenter, näringsliv och anställda. Ska ge en gemensam bas till alla fakulteter och områden

12 Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Umeå, forts: Internationell information och marknadsföring Har i samarbete med Umeås kommun startat projektet med en budget på 12,5 msek, där Umeås kommun bidrar med 5 msek. Inledde projektet med benchmarking, dvs. de besökte utländska universitet som är framgångsrika inom varumärkesstrategi och internationell marknadsföring.


Ladda ner ppt "Branding Strategimöte den 3 maj, 2010. Lunds universitet / Kommunikationsavdelningen/ Branding strategimöte/ 100503 Vad är ett varumärke? Funktionell."

Liknande presentationer


Google-annonser