Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

J A K O B S T A D S R E G I O N E N En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv REGIONCENTRUMPROGRAMMET FÖR JAKOBSTADSREGION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "J A K O B S T A D S R E G I O N E N En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv REGIONCENTRUMPROGRAMMET FÖR JAKOBSTADSREGION."— Presentationens avskrift:

1 J A K O B S T A D S R E G I O N E N En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv REGIONCENTRUMPROGRAMMET FÖR JAKOBSTADSREGION VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2006 Administation och koordinering (löner + soc.kostn., köptjänster, resor) 82 000 € 1. Inlärning och kunnande / forskarombudet 60 000 € 2. Näringsinriktad verksamhet (förstärkande av båtklustret och utvecklande av nätverken) 66 000 € 3. Den inre identiteten och kommunikation 22 000 € 4. Välfärd 58 000 € ======== 288 000 € ( en ökning på 20 % jmfrt med 2005) B u s i n e s s a s u s u a l

2 J A K O B S T A D S R E G I O N E N B u s i n e s s a s u s u a l En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv 1.Inlärning och kunnande - förstärka synligheten av högskolorna i Vasa och ÅA genom högskole- och forskarombudsverksamheterna - utveckla forskarombudsverksamheten i samarbete med ÅA:s tekniska fakultet och SYH:s kompetensområde inom teknik - förena forskarombudsverksamheten med TEKNO 2005+ för att aktivera teknologikunnandet inom företagen i Österbotten - upprätthålla LearnIT+ projektverksamheten - upprätthålla utbildnings- och utvecklingsprogrammet inom båtbranschen - utreda förutsättningarna för VTT:s ombudsmannaverksamhet i Österbotten inom ramen för kompetenscentret i kemi i Karleby

3 J A K O B S T A D S R E G I O N E N B u s i n e s s a s u s u a l En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv 2. Utveckling av näringslivet - förstärka båtklustret och utveckla nätverken genom fortsatt kompanjonsskap och satsningar på program- och projektbaserat samarbete, fact-finding resor, mässor, OBB- publikationen, workshop- och seminarietillställningar, anordning av mediabesök för att öka branschens synlighet, inleda internationell projektverksamhet - intensifiera samarbetet mellan företagen i plastbranschen och kompetenscentret för kemi i Karleby - aktivera metall- och verkstadsbranschens företag i projektverksamhet, bl.a. process- och produktstyrning samt utveckla underleverantörsnätverken - utvidga mentorsverksamheten till Karlebyregionen och utveckla samarbetet med de nationella aktörerna inom området

4 J A K O B S T A D S R E G I O N E N B u s i n e s s a s u s u a l En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv 3. Den inre identiteten och kommunikation - utarbeta en regional kommunikationsstrategi - öka regionens synlighet genom marknadsföring av regionen i samarbete med regionens aktörer och företag - öka regionens attraktionskraft bland potentiella (åter)flyttare - ibruktagande av en regional (välfärds)portal - en utveckling av ”Heimåt” –verksamheten genom deltagande i rekryteringsmässor och anordnande av småskalig verksamhet i samband med t.ex.Jakobsdagarna - utgivning av regiontidningen Ankaret

5 J A K O B S T A D S R E G I O N E N B u s i n e s s a s u s u a l En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv 4. Välfärd - välfärdsstrategiprocessen slutförs - regionala välfärdstjänster skapas på basen av utförd utredning - invånarnas och olika aktörer delaktighet i processerna utökas - en sysselsättningsstrategi utformas som en del av strategiarbetet - verksamheten kring det europeiska nätverket för social ekonomi REVES förverkligas och förankras lokalt samt utvecklas samarbetet med Karleby- och Vasaregionerna - i samarbete med Karlebyregionen fortsätta planeringen av det nationella resurscenterprogrammet

6 J A K O B S T A D S R E G I O N E N B u s i n e s s a s u s u a l En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv DE NATIONELLA TEMANÄTVERKEN UNDER RC- PROGRAMMET. A)innovationer- och utbildningssamarbete B)välfärd C)kommunikation D)industriella regioner E)samarbete kring andra stadiets utbildning F)kultur


Ladda ner ppt "J A K O B S T A D S R E G I O N E N En trygg boendemiljö Goda utbildnings- möjligheter Ett mångsidigt näringsliv REGIONCENTRUMPROGRAMMET FÖR JAKOBSTADSREGION."

Liknande presentationer


Google-annonser