Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plug In - europeisk satsning för enskilda framgångar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plug In - europeisk satsning för enskilda framgångar."— Presentationens avskrift:

1 Plug In - europeisk satsning för enskilda framgångar

2 Bakgrund 60,9% når slutbetyg med grundläggande behörighet på 3 år 66,4% på 4 år Ytterligare förlängning ger marginell positiv påverkan Relativt stor andel byter program under det första året Icke klarade gymnasiestudier medför svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden Tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa Risk för att hamna i destruktiva livsmönster

3 Unikt projekt SKL leder och samordnar projektet I samverkan med: –Göteborgsregionens kommunalförbund –Region Jämtland –Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland –Region Västerbotten –Region Östsam Ett femtiotal kommuner är anslutna Olika kompetenser: skola, arbetsmarknad, hälsa och det sociala området Plug In verkar långsiktigt och på flera nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och inom EU

4 Målsättning Minska avhoppen från gymnasieskolan Halvera andelen elever som inte fullföljer inom 4 år Minska arbetslösheten bland de ungdomar som inte återgår till studier

5 Tidsram Plug In pågår mellan 2012-2014 Stöd från Europeiska socialfonden

6 För att nå dit Öka kunskaperna om vad som underlättar för elever i riskzonen att fullfölja sin utbildning Utveckla samarbetsformer och metoder inom och mellan regioner Utveckla samverkansstrukturer mellan regioner och kommunernas verksamheter inom området Skapa långsiktiga effekter genom att sprida resultat och erfarenheter från projektet så att de kommer till nytta lokalt, regionalt, nationellt och inom EU

7 Framgångsfaktorer Bra bemötande Tydliga mål och betoning på resultat Rätt elev på rätt plats Samarbete och delaktighet skola/elev/näringsliv Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov Rutiner för uppföljning av resultat Samarbete med elevhälsan

8 Verkstäder Emmaboda Kalmarsunds Gymnasieförbund Mönsterås/Högsby Oskarshamn Torsås Vimmerby/Hultsfred Västervik

9 Avslutning & fortsättning Plug In-projekten avslutas under våren och en slutredovisning ska lämnas in Fyra projektområden har lämnat in ansökan om medel för en fortsättning, eventuell utveckling av projekten, till Samordningsförbundet. Regionförbundet har varit behjälpliga vid skrivandet av ansökan, men kommuner söker och är ägare av projekten. –Mönsterås/Högsby –Oskarshamn –Vimmerby/Hultsfred –Västervik I februari kom beslut från Samordningsförbundet: 1 415 000 fördelas till kommunerna för 2014


Ladda ner ppt "Plug In - europeisk satsning för enskilda framgångar."

Liknande presentationer


Google-annonser