Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socioekonomisk analys för Övre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socioekonomisk analys för Övre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering."— Presentationens avskrift:

1 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering

2 Europeiska socialfonden 2014-2020  Uppdrag att ta fram socioekonomisk analys  Tre tematiska områden:  Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet  Främja social inkludering och bekämpa fattigdom  Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande  Nationellt program, regionala handlingsplaner  Utgår från Europa 2020

3 Socioekonomisk analys för Övre Norrland  Sociala utmaningar  Inkluderande tillväxt  Välfärdspolitik på europeisk nivå  Utgångspunkter:  Europa 2020  Ramverket för fonderna  Inomregionala skillnader

4 Främja sysselsättning och rörlighet Figur 1: Balanstal som visar tillträdande ungdomar i relation till beräknade pensionsavgångar 2010-2025 Generationsväxlingen och behovet av ökad rörlighet

5 Nettopendling och rörlighet på arbetsmarknaden Främja sysselsättning och rörlighet Figur 3: Nettopendling som förändring i procent mellan förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning per kommun 2012. Källa: SCB

6 Flyttningar och rörlighet på arbetsmarknaden Främja sysselsättning och rörlighet Figur 4: Befolkningsförändringar 2012 Övre Norrland i procent av befolkningen 31/12 2011. Källa: SCB

7 Jämställdhet och rörlighet mellan branscher Främja sysselsättning och rörlighet Figur 8: Andel kvinnor respektive män per bransch 2011 i Övre Norrland. Källa: SCB

8 Sårbarhet hos kommuner Främja sysselsättning och rörlighet Källa: WSP

9 Ungdomar utanför arbetsmarknaden Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Figur 6: Andel ungdomar som varken är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. Källa: SKL, Öppna jämförelser 2012

10 Integration av utrikesfödda Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Figur 11: Sysselsättningsgrad nattbefolkning 20-64 år 2011. Källa: rAps-RIS, SCB

11 Utanförskap på arbetsmarknaden Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Figur 13: Antal arbetslösa 16-64 år för olika grupper i Övre Norrland 2012. Källa: Arbetsförmedlingen

12 Ohälsa och utanförskap Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Figur 14: Ohälsotal (antal dagar per person i genomsnitt) 2012. Källa: Försäkringskassan

13 Enbart grundskoleutbildning Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 15: Andel av befolkningen i åldern 30-34 år med enbart grundskola 2012. Källa: SCB

14 Lika tillgång till bra grundskola Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 17: Antal skolor i regionen efter storlek på elevunderlag 2011. Data: Skolverket, SIRIS

15 Resultat i grundskolan Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 18: Andel elever med godkänt i alla ämnen 2012. Blå stapel: bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Data: SKL, Öppna jämförelser

16 Lika tillgång till bra gymnasium Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 19: Andel elever som slutför gymnasieutbildningen inom 4 år 2012. Data: SKL, Öppna jämförelser

17 Högre utbildning Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 22: Andel med eftergymnasial utbildning i åldern 30-34 år 2012. Data: SCB

18 Regional rekrytering Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 23: Den regionala rekryteringen av nybörjare till Luleå tekniska universitet och Umeå universitet HT12. Data: Universitetskanslerämbetet

19 Livslångt lärande Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 25: Helårsprestationer och helårsstudenter för olika program som distansundervisning (LTU och UmU). Data: Universitetskanslerämbetet

20 Tillgång till rätt kompetens Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Figur 26: Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län och Västerbottens län 2013, Källa: Arbetsförmedlingen

21 Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Tack!


Ladda ner ppt "Socioekonomisk analys för Övre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser