Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfonden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfonden"— Presentationens avskrift:

1 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Anna Norin, utredare, regional utvecklingsplanering

2 Europeiska socialfonden 2014-2020
Uppdrag att ta fram socioekonomisk analys Tre tematiska områden: Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Nationellt program, regionala handlingsplaner Utgår från Europa 2020

3 Socioekonomisk analys för Övre Norrland
Sociala utmaningar Inkluderande tillväxt Välfärdspolitik på europeisk nivå Utgångspunkter: Europa 2020 Ramverket för fonderna Inomregionala skillnader

4 Generationsväxlingen och behovet av ökad rörlighet
Främja sysselsättning och rörlighet Generationsväxlingen och behovet av ökad rörlighet Figur 1: Balanstal som visar tillträdande ungdomar i relation till beräknade pensionsavgångar

5 Nettopendling och rörlighet på arbetsmarknaden
Främja sysselsättning och rörlighet Nettopendling och rörlighet på arbetsmarknaden Figur 3: Nettopendling som förändring i procent mellan förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning per kommun Källa: SCB

6 Flyttningar och rörlighet på arbetsmarknaden
Främja sysselsättning och rörlighet Flyttningar och rörlighet på arbetsmarknaden Figur 4: Befolkningsförändringar 2012 Övre Norrland i procent av befolkningen 31/ Källa: SCB

7 Jämställdhet och rörlighet mellan branscher
Främja sysselsättning och rörlighet Jämställdhet och rörlighet mellan branscher Figur 8: Andel kvinnor respektive män per bransch 2011 i Övre Norrland. Källa: SCB

8 Sårbarhet hos kommuner
Främja sysselsättning och rörlighet Sårbarhet hos kommuner Källa: WSP

9 Ungdomar utanför arbetsmarknaden
Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Ungdomar utanför arbetsmarknaden Figur 6: Andel ungdomar som varken är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. Källa: SKL, Öppna jämförelser 2012

10 Integration av utrikesfödda
Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Integration av utrikesfödda Figur 11: Sysselsättningsgrad nattbefolkning år Källa: rAps-RIS, SCB

11 Utanförskap på arbetsmarknaden
Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Utanförskap på arbetsmarknaden Figur 13: Antal arbetslösa år för olika grupper i Övre Norrland Källa: Arbetsförmedlingen

12 Ohälsa och utanförskap
Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Ohälsa och utanförskap Figur 14: Ohälsotal (antal dagar per person i genomsnitt) Källa: Försäkringskassan

13 Enbart grundskoleutbildning
Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Enbart grundskoleutbildning Figur 15: Andel av befolkningen i åldern år med enbart grundskola Källa: SCB

14 Lika tillgång till bra grundskola
Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Lika tillgång till bra grundskola Figur 17: Antal skolor i regionen efter storlek på elevunderlag Data: Skolverket, SIRIS

15 Resultat i grundskolan
Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Resultat i grundskolan Figur 18: Andel elever med godkänt i alla ämnen Blå stapel: bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat. Data: SKL, Öppna jämförelser

16 Lika tillgång till bra gymnasium
Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Lika tillgång till bra gymnasium Figur 19: Andel elever som slutför gymnasieutbildningen inom 4 år Data: SKL, Öppna jämförelser

17 Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
Högre utbildning Figur 22: Andel med eftergymnasial utbildning i åldern år Data: SCB

18 Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
Regional rekrytering Figur 23: Den regionala rekryteringen av nybörjare till Luleå tekniska universitet och Umeå universitet HT12. Data: Universitetskanslerämbetet

19 Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
Figur 25: Helårsprestationer och helårsstudenter för olika program som distansundervisning (LTU och UmU). Data: Universitetskanslerämbetet

20 Tillgång till rätt kompetens
Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Tillgång till rätt kompetens Figur 26: Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län och Västerbottens län 2013, Källa: Arbetsförmedlingen

21 Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
Tack!


Ladda ner ppt "Europeiska socialfonden"

Liknande presentationer


Google-annonser