Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetpropositionen för 2013 Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Nationalekonomiska föreningen 24 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetpropositionen för 2013 Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Nationalekonomiska föreningen 24 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 Budgetpropositionen för 2013 Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Nationalekonomiska föreningen 24 september 2012

2 Bilder och kommentarer kring fyra områden 1.Utvecklingen på arbetsmarknaden 2.Arbetslöshetsförsäkringen 3.Stabiliseringspolitik och inflationsmål 4.Skatter 2

3 1. Utvecklingen på arbetsmarknaden 3

4 Arbetslöshet 16-64 år, andel av AK 4

5 Arbetslöshet och ”total” arbetslöshet 15-74 år, % 5

6 Arbetslöshetsförändringar efter 2007-kv4 6

7 Relativa AK-tal 16-64 år, % 7

8 Relativa AK-tal i olika åldersgrupper, % 8

9 Sysselsättningsgrad, olika åldersgrupper 9

10 Sysselsättningsgrad 15-74 år 10

11 Arbetade timmar per vecka 11

12 Vad har politiken betytt? Enskilda åtgärder Samlade politiken Behovet av utvärderingar Har matchningen förbättrats? 12

13 Arbetslöshet och lediga jobb (% av AK) 13

14 14

15 Arbetslöshet och lediga jobb (% av AK) 15

16 Sjuka utanför arbetskraften, 1000-tal 16

17 Prognoser för arbetslösheten 17

18 Prognoser för arbetslösheten 18

19 Ungdomsarbetslösheten 19

20 Arbetslöshet, 16-24 och 25-54 år, % 20

21 Relativ ungdomsarbetslöshet (u1624/u2554) 21

22 NEET rate Mått på ”inaktivitet” bland ungdomar: Not in Employment, Education or Training 22

23 NEET rates 15-24 år Not in Employment, Education or Training 23

24 Genomsnittliga arbetslöshetstider för olika åldersgrupper, veckor 24

25 Långtidsarbetslöshet (>26 veckor) relativt total arbetslöshet, 16-24 år 25

26 Långtidsarbetslöshet 16-64 år (>26 veckor), % 26

27 Långtidsarbetslöshet 16-64 år (>26 veckor), % 27

28 Långtidsarbetslöshet 2011 i olika länder (> 26 veckor, procent av total arbetslöshet) 28

29 Långtidsarbetslöshet 2011 i olika länder (> 26 veckor, procent av total arbetslöshet) 29

30 Långtidsarbetslöshet 2011 i olika länder (> 26 veckor, procent av total arbetslöshet) 30

31 Långtidsarbetslöshet 2011 i olika länder (> 52 veckor, procent av total arbetslöshet) 31

32 2. Arbetslöshetsförsäkringen Oförändrat nominellt tak sedan 2002 – Högsta dagpenning: 680 kr (vid månadslön 18700 kr) Allt färre får 80% av tidigare lön – Närmare 90% av heltidare får lägre än 80% Nominellt tak politiskt attraktivt – Skapar ”reformutrymme” – Underlättar sänkning av ersättningen 32

33 Arbetslöshetsförsäkringen Snabb tillväxt av kompletterande inkomstskydd via facket – TCO och Saco över 90%, LO närmare 70% – Oklart hur stor andel av de arbetslösa som omfattas Allt svårare att bedöma effekterna av höjt tak Incitamentseffekter av tilläggsförsäkringar Taket i a-kassan bör löneindexeras 33

34 3. Stabiliseringspolitik och inflationsmål Finanspolitik och penningpolitik – Finansiell stabilitet, bostadsmarknaden Fungerar aktiv finanspolitik? – Osäkerhet om multiplikatorer – ”Spadfärdiga” projekt, kortare ”inside lags” – Budgetneutral expansion: den balanserade budgetens multiplikator Högre inflationsmål, t ex 4% – Förstärker penningpolitiken – Mildrar effekterna av nominella trögheter 34

35 4. Skatter Bolagsskatten – Forskningsstöd för att lägre skatt är bra för tillväxten Värnskatten – Vad är optimal högsta marginalskatt? – Beror på utbudets (skattebasens) elasticitet och hur ”tjock” fördelningen är i toppen på fördelningen Ju tjockare fördelning, desto större intäktsförluster av skattesänkning – Avskaffande av värnskatten har antagligen inga negativa effekter på skatteintäkterna Relativt ”tunn” fördelning i toppen 35

36 Skatter Bolagsskatten Värnskatten Fastighetsskatten är inte skadlig för tillväxten 36


Ladda ner ppt "Budgetpropositionen för 2013 Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet Nationalekonomiska föreningen 24 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser