Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allvarligt skadade i vägtrafiken. 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allvarligt skadade i vägtrafiken. 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas."— Presentationens avskrift:

1 Allvarligt skadade i vägtrafiken

2 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas allvarligt i personbil och på cykel Det skadas ungefär lika många motorcyklister som mopedister 18 118 allvarligt skadade baserat på 97 143 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15

3 3Utkast 2012-01-13 Andel mycket allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥10 %) trafikanter fördelat på färdsätt 2 869 mycket allvarligt skadade baserat på 97 143 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Flest skadas mycket allvarligt i personbil och på cykel. Det skadas ungefär lika många motorcyklister som mopedister.

4 4Utkast 2012-01-13 Medelrisk att skadas allvarligt givet personskada fördelat på färdsätt 97 143 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 När man skadas är risken störst att skadas allvarligt/mycket allvarligt på motorcykel och som fotgängare

5 5Utkast 2012-01-13 18 118 allvarligt skadade baserat på 97 143 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Skadefördelning samt medelrisk att skadas med medicinsk invaliditet ≥1 % givet personskada fördelat på färdsätt 8 % av de som skadas allvarligt är motorcyklister När man skadas på motorcykel är risken 31 % att skadan är allvarlig

6 6Utkast 2012-01-13 Skadefördelning – invaliditet på moped 607 allvarligt skadade baserat på 5 734 skador och 2 050 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Huvudskador utgör största andelen av mycket allvarliga skador på moped Benskador utgör hög andel av alla typer av allvarliga skador

7 7Utkast 2012-01-13 Skadefördelning – invaliditet på motorcykel 1 070 allvarligt skadade baserat på 6 000 skador och 1 784 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Huvud samt benskador utgör största andelen av mycket allvarliga skador på mc Arm och benskador utgör hög andel av alla typer av allvarliga skador

8 8Utkast 2012-01-13 Andel skadade trafikanter med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på färdsätt 18 118 allvarligt skadade baserat på 97 143 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15

9 9Utkast 2012-01-13 Medelrisk för medicinsk invaliditet ≥1 % givet personskada fördelat på färdsätt 97 143 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 När man skadas är risken störst att skadas allvarligt/mycket allvarligt på motorcykel och som fotgängare

10 10Utkast 2012-01-13 Andel skadade barn (0-17 år) med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på färdsätt 3 211 allvarligt skadade barn baserat på 19 399 barn sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Barn skadas allvarligt i de flesta fall på cykel och moped

11 11Utkast 2012-01-13 Andel skadade barn (0-17 år) med medicinsk invaliditet ≥10 % fördelat på färdsätt 409 mycket allvarligt skadade barn baserat på 19 399 barn sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Barn skadas mycket allvarligt i de flesta fall på cykel och moped

12 12Utkast 2012-01-13 Barns (0-17 år) medelrisk att skadas allvarligt givet personskada fördelat på färdsätt 19 399 barn sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Få barn (2 %) skadas på motorcykel, men när barn skadas är risken störst att skadas allvarligt/mycket allvarligt på motorcykel. I övrigt är risknivån för oskyddade barn lika.

13 13Utkast 2012-01-13 Andel skadade barn (0-17 år) med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på färdsätt 3 211 allvarligt skadade barn baserat på 19 399 barn sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Barn skadas allvarligt i de flesta fall på cykel (ökande) och moped (minskande)

14 14Utkast 2012-01-13 Motorcyklisters skadefördelning samt medelrisk att skadas med medicinsk invaliditet ≥1 % givet personskada fördelat på ålder 1 399 allvarligt skadade baserat på 4 549 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Inom åldersgruppen 25-54 skadas flest allvarligt När man skadas ökar risken för allvarlig skada med åldern

15 15Utkast 2012-01-13 Skadade på MC med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på hjälmanvändning 4 549 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta som skadas allvarligt har gjort det trots hjälmanvändning

16 16Utkast 2012-01-13 På MC – Medelrisk för medicinsk invaliditet givet personskada fördelat på hjälmanvändning 4 549 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Hjälmanvändning minskar risken för allvarlig personskada

17 17Utkast 2012-01-13 Skadade på motorcykel med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på olyckstyp 964 allvarligt skadade baserat på 1 992 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta (4 av10) som skadas allvarligt på motorcykel gör det i singelolyckor

18 18Utkast 2012-01-13 Skadade på motorcykel med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på olyckstyp 964 allvarligt skadade baserat på 1 992 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta (4 av10) som skadas allvarligt på motorcykel gör det i singelolyckor

19 19Utkast 2012-01-13 Skadade på motorcykel per olyckstyp Källor: polisrapporterade olyckor samt 964 allvarligt skadade baserat på 1 992 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta (4 av10) som skadas allvarligt på motorcykel gör det i singelolyckor

20 20Utkast 2012-01-13 Skadade på moped med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på olyckstyp 8 376 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta (6 av10) som skadas allvarligt på moped gör det i singelolyckor De flesta som omkommer eller skadas svårt gör det i kollision med andra motorfordon

21 21Utkast 2012-01-13 Andel skadade på moped med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på klass 3 325 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Klass 1 Klass 2 inkl okänd De flesta som skadas allvarligt på moped gör det på klass 1

22 22Utkast 2012-01-13 Andel skadade på moped med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på klass 3 325 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta som skadas allvarligt på moped gör det på klass 1

23 23Utkast 2012-01-13 Medelrisk för skadade på moped med medicinsk invaliditet fördelat på klass 3 325 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 När man skadas är risken högre att skadas allvarligt på klass 2

24 24Utkast 2012-01-13 Skadade mopedister med medicinsk invaliditet ≥1 %fördelat på hjälmanvändning 8 376 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 De flesta som skadas allvarligt har gjort det trots hjälmanvändning

25 25Utkast 2012-01-13 Medelrisk för skadade mopedister med medicinsk invaliditet fördelat på hjälmanvändning 8 376 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Hjälmanvändning minskar risken för allvarlig personskada

26 26Utkast 2012-01-13 Skadade mopedister med medicinsk invaliditet ≥1 %fördelat på hjälmanvändning 8 376 personer sjukvårdsrapporterade i STRADA 2007-2011 aug 15 Andelen (80 %) allvarligt skadade som har använt hjälm är relativt konstant över tid

27 27Utkast 2012-01-13 Utveckling av antal allvarligt skadade ”oskyddade” fördelat på färdsätt STRADA sjukvård (uppräknat)

28 28Utkast 2012-01-13 Utveckling av antal barn (0-17 år) allvarligt skadade ”oskyddade” fördelat på färdsätt STRADA sjukvård (uppräknat)


Ladda ner ppt "Allvarligt skadade i vägtrafiken. 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas."

Liknande presentationer


Google-annonser