Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allvarligt skadade i vägtrafiken. 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allvarligt skadade i vägtrafiken. 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas."— Presentationens avskrift:

1 Allvarligt skadade i vägtrafiken

2 2Utkast Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas allvarligt i personbil och på cykel Det skadas ungefär lika många motorcyklister som mopedister allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15

3 3Utkast Andel mycket allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥10 %) trafikanter fördelat på färdsätt mycket allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Flest skadas mycket allvarligt i personbil och på cykel. Det skadas ungefär lika många motorcyklister som mopedister.

4 4Utkast Medelrisk att skadas allvarligt givet personskada fördelat på färdsätt personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 När man skadas är risken störst att skadas allvarligt/mycket allvarligt på motorcykel och som fotgängare

5 5Utkast allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Skadefördelning samt medelrisk att skadas med medicinsk invaliditet ≥1 % givet personskada fördelat på färdsätt 8 % av de som skadas allvarligt är motorcyklister När man skadas på motorcykel är risken 31 % att skadan är allvarlig

6 6Utkast Skadefördelning – invaliditet på moped 607 allvarligt skadade baserat på skador och personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Huvudskador utgör största andelen av mycket allvarliga skador på moped Benskador utgör hög andel av alla typer av allvarliga skador

7 7Utkast Skadefördelning – invaliditet på motorcykel allvarligt skadade baserat på skador och personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Huvud samt benskador utgör största andelen av mycket allvarliga skador på mc Arm och benskador utgör hög andel av alla typer av allvarliga skador

8 8Utkast Andel skadade trafikanter med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på färdsätt allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15

9 9Utkast Medelrisk för medicinsk invaliditet ≥1 % givet personskada fördelat på färdsätt personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 När man skadas är risken störst att skadas allvarligt/mycket allvarligt på motorcykel och som fotgängare

10 10Utkast Andel skadade barn (0-17 år) med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på färdsätt allvarligt skadade barn baserat på barn sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Barn skadas allvarligt i de flesta fall på cykel och moped

11 11Utkast Andel skadade barn (0-17 år) med medicinsk invaliditet ≥10 % fördelat på färdsätt 409 mycket allvarligt skadade barn baserat på barn sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Barn skadas mycket allvarligt i de flesta fall på cykel och moped

12 12Utkast Barns (0-17 år) medelrisk att skadas allvarligt givet personskada fördelat på färdsätt barn sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Få barn (2 %) skadas på motorcykel, men när barn skadas är risken störst att skadas allvarligt/mycket allvarligt på motorcykel. I övrigt är risknivån för oskyddade barn lika.

13 13Utkast Andel skadade barn (0-17 år) med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på färdsätt allvarligt skadade barn baserat på barn sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Barn skadas allvarligt i de flesta fall på cykel (ökande) och moped (minskande)

14 14Utkast Motorcyklisters skadefördelning samt medelrisk att skadas med medicinsk invaliditet ≥1 % givet personskada fördelat på ålder allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Inom åldersgruppen skadas flest allvarligt När man skadas ökar risken för allvarlig skada med åldern

15 15Utkast Skadade på MC med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på hjälmanvändning personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta som skadas allvarligt har gjort det trots hjälmanvändning

16 16Utkast På MC – Medelrisk för medicinsk invaliditet givet personskada fördelat på hjälmanvändning personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Hjälmanvändning minskar risken för allvarlig personskada

17 17Utkast Skadade på motorcykel med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på olyckstyp 964 allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta (4 av10) som skadas allvarligt på motorcykel gör det i singelolyckor

18 18Utkast Skadade på motorcykel med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på olyckstyp 964 allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta (4 av10) som skadas allvarligt på motorcykel gör det i singelolyckor

19 19Utkast Skadade på motorcykel per olyckstyp Källor: polisrapporterade olyckor samt 964 allvarligt skadade baserat på personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta (4 av10) som skadas allvarligt på motorcykel gör det i singelolyckor

20 20Utkast Skadade på moped med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på olyckstyp personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta (6 av10) som skadas allvarligt på moped gör det i singelolyckor De flesta som omkommer eller skadas svårt gör det i kollision med andra motorfordon

21 21Utkast Andel skadade på moped med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på klass personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Klass 1 Klass 2 inkl okänd De flesta som skadas allvarligt på moped gör det på klass 1

22 22Utkast Andel skadade på moped med medicinsk invaliditet ≥1 % fördelat på klass personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta som skadas allvarligt på moped gör det på klass 1

23 23Utkast Medelrisk för skadade på moped med medicinsk invaliditet fördelat på klass personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 När man skadas är risken högre att skadas allvarligt på klass 2

24 24Utkast Skadade mopedister med medicinsk invaliditet ≥1 %fördelat på hjälmanvändning personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 De flesta som skadas allvarligt har gjort det trots hjälmanvändning

25 25Utkast Medelrisk för skadade mopedister med medicinsk invaliditet fördelat på hjälmanvändning personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Hjälmanvändning minskar risken för allvarlig personskada

26 26Utkast Skadade mopedister med medicinsk invaliditet ≥1 %fördelat på hjälmanvändning personer sjukvårdsrapporterade i STRADA aug 15 Andelen (80 %) allvarligt skadade som har använt hjälm är relativt konstant över tid

27 27Utkast Utveckling av antal allvarligt skadade ”oskyddade” fördelat på färdsätt STRADA sjukvård (uppräknat)

28 28Utkast Utveckling av antal barn (0-17 år) allvarligt skadade ”oskyddade” fördelat på färdsätt STRADA sjukvård (uppräknat)


Ladda ner ppt "Allvarligt skadade i vägtrafiken. 2Utkast 2012-01-13 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥1 %) trafikanter fördelat på färdsätt Flest skadas."

Liknande presentationer


Google-annonser