Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olycksutveckling Moped. 22014-06-23 Moped - allmänt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olycksutveckling Moped. 22014-06-23 Moped - allmänt."— Presentationens avskrift:

1 Olycksutveckling Moped

2 22014-06-23 Moped - allmänt

3 32014-06-23 Försäljning av mopeder 2001-2009 * Källa: McRF

4 42014-06-23 Trafikförsäkrade mopeder *From 2004 trafikförsäkrade per sista december Källa: Försäkringsförbundet

5 52014-06-23 Antal registrerade respektive avställda mopeder klass 1 * Källa: Transportstyrelsen och SCB

6 62014-06-23 Utveckling av antalet omkomna mopedister De senaste tio åren har ca 12 mopedister omkommit per år. Under de senaste åren omkom flest på klass 1 mopeder.

7 72014-06-23 Utveckling av antalet svårt skadade mopedister Antalet svårt skadade mopedister har fördubblats de senaste tio åren. Under de senaste åren skadades flest svårt på klass 1 mopeder.

8 82014-06-23 Utveckling av antalet omkomna motorcyklister och mopedister i trafiken enligt officiell statistik under de senaste 12 månaderna

9 92014-06-23 Utveckling av antalet svårt skadade motorcyklister och mopedister i trafiken enligt polisuppgifter under de senaste 12 månaderna

10 102014-06-23 Utveckling av antalet omkomna oskyddade trafikanter enligt officiell statistik

11 112014-06-23 Utveckling av antalet svårt skadade oskyddade trafikanter enligt polisuppgifter

12 122014-06-23 Antal omkomna och svårt skadade barn (0-17 år) i trafiken enligt polisuppgifter per trafikantkategori Antalet svårt skadade barn under 18 på moped har fortsatt öka under de senaste åren. Moped är det färdsättet som ger upphov till flest svårt skadade barn i trafiken.

13 132014-06-23 Utveckling av antalet omkomna och svårt skadade mopedister per mopedklass Det totala antalet omkomna och svårt skadade mopedister har ökat. Ökningen står klass 1 mopederna för. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

14 142014-06-23 Utveckling av antalet svårt skadade enligt sjukvård (PAR) per trafikantgrupp Källa: SIKA statistik 2009:24

15 152014-06-23 Utveckling av antalet svårt skadade MÄN enligt sjukvård (PAR) per trafikantgrupp Källa: SIKA statistik 2009:24

16 162014-06-23 Antal omkomna mopedister 2000-2008 (105 omkomna) per åldersgrupp Nästan hälften av de omkomna mopedisterna var yngre än 18 år Källa: polisrapporterade trafikolyckor

17 172014-06-23 Antal svårt skadade mopedister 2000-2008 (2422 personer) per åldersgrupp 7 av 10 av alla svårt skadade mopedister var yngre än 18 år. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

18 182014-06-23 Åldersutveckling 2170 omkomna och svårt skadade mopedister 2003 – 2009 Mopedskador drabbar främst barn. Antalet skadade ökar i åldersgruppen.

19 192014-06-23 Åldersutveckling – klass 1 987 omkomna och svårt skadade mopedister 2003 – 2009 Skador med klass 1 mopeder drabbar främst barn. Antalet skadade ökar i alla åldersgruppen.

20 202014-06-23 Åldersutveckling – klass 2 1183 omkomna och svårt skadade mopedister 2003 - 2009 Skador med klass 2 mopeder drabbar främst barn. Antalet skadade minskar i denna åldersgrupp.

21 212014-06-23 Andel olyckstyp i dödsolyckor med mopeder 2000-2008 (89 olyckor) per mopedklass Olyckstyperna skiljer sig inte mycket åt mellan de två mopedklasserna.

22 222014-06-23 Andel olyckstyp i dödliga och svåra olyckor med mopeder 2003-2008 (1852 olyckor) 2 av 3 dödsolyckor skedde i kollision med annat motordrivet fordon. Antal Moped-mf1120 Moped singel553 Moped-moped 97 Övrigt82 Källa: polisrapporterade trafikolyckor

23 232014-06-23 Ej rätt använd hjälm Totalt 43% Alkoholpåverkad totalt 31% Trimning totalt 40% Barn 0-17 förare totalt 44% 10% 7% 5% 9% 8% 12% 17% 10% 5% 2% •7 av 10 omkomna mopedister antingen var alkoholpåverkade eller körde en trimmad moped eller hade ej rätt använd hjälm. •4 av 10 omkomna mopedister under 18 år använde hjälm rätt, var nyktra och hade en otrimmad moped. •Inget barn under 18 år som kört moped i dödsolyckor var alkoholpåverkat. Korrelationer hjälm, trimning, alkohol, ålder i dödsolyckor med mopeder 2005-2008

24 242014-06-23 Utbetalda trafikskadekostnaderna samt antal trafikskador i trafikförsäkringen, för mc och moped Källa: Försäkringsförbundet kkr Antal

25 252014-06-23 Svåra skador – mopedister Andel svåra skador (AIS 3-5) per kroppsregion i icke dödliga trafikolyckor * Kroppsregion Ben37% Huvud exkl ansikte22% Bröstkorg16% Hand10% Arm4% Fot3% Buk3% Nacke1% Axel1% Ansikte1% Rygg1% *Källa: STRADA sjukvård

26 262014-06-23 Omkomna och svårt skadade mopedister under de senaste 5 åren, per län

27 272014-06-23 Moped – fordon

28 282014-06-23 Andel omkomna mopedister kontra trimning 2005-2008 Minst 4 av 10 mopeder inblandade i dödsolyckor var trimmade. I dödsolyckor där föraren var under 18 var minst hälften av mopederna trimmade. Källa: djupstudier av dödsolyckor

29 292014-06-23 Utveckling av andelen konstaterad trimning på mopeder inblandade i dödsolyckor Källa: djupstudier av dödsolyckor Minst 4 av 10 mopeder inblandade i dödsolyckor var trimmade.

30 302014-06-23 Moped – väg

31 312014-06-23 Väghållare i dödsolyckor med mopeder 2000-2008 (89 olyckor) Flest mopedister omkommer på det statliga vägnätet.

32 322014-06-23 Andel omkomna och svårt skadade mopedister 2005-2008 per hastighetsgräns De flesta omkommer på vägar med hastighetsgräns 70 km/h. De flesta skadas svårt på vägar/gator med hastighetsgräns 50 km/h. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

33 332014-06-23 Moped - användning

34 342014-06-23 Andel personer som använder moped en gång i veckan eller oftare år 2008, per åldersgrupp Var femte 15-17-åring använder moped oftare än en gång i veckan. Källa: Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 2008

35 352014-06-23 Antal omkomna mopedister 2000-2008 (105 omkomna) per månad Nästan hälften av de omkomna mopedisterna dog under juni-augusti. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

36 362014-06-23 Antal svårt skadade mopedister 2000-2008 per månad Nästan hälften av de svårt skadade mopedisterna skadades under juni-augusti. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

37 372014-06-23 Antal omkomna mopedister 2000-2008 (105 omkomna) per veckodag Källa: polisrapporterade trafikolyckor

38 382014-06-23 Antal omkomna mopedister 2000-2008 (105 omkomna) per tidpunkt Hälften av mopedisterna omkom mellan kl. 18-03. Källa: polisrapporterade trafikolyckor

39 392014-06-23 Könsfördelning i dödsolyckor med mopeder 2000-2008 (105 omkomna) 9 av 10 som omkom på moped var män. Antal omkomna Kvinnor12 Män93 Källa: polisrapporterade trafikolyckor

40 402014-06-23 Placering i dödsolyckor med mopeder 2000-2008 (105 omkomna) Minst 7 av 10 av alla omkomna på moped var förare. Antal På förarplats75 Pass bak7 Okänd placering23 Källa: polisrapporterade trafikolyckor

41 412014-06-23 Andel alkohol och droger i dödsolyckor med mopeder 2005-2008 Ingen person under 18 år som kört moped i dödsolyckor var alkohol- eller drogpåverkad. I åldersgrupp 18-64 omkommer flera påverkade än opåverkade. Källa: djupstudier av dödsolyckor

42 422014-06-23 Hjälmanvändning i dödsolyckor med mopeder 2005-2008 Minst 4 av 10 omkomna under 18 år saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället. 6 av 10 omkomna i åldersgruppen 18-64 saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället. Källa: djupstudier av dödsolyckor

43 432014-06-23 Ljusförhållanden i dödsolyckor med mopeder 2000-2008 (105 omkomna) 4 av 10 dödsolyckor skedde i mörkret, gryning eller skymning. Antal I dagsljus59 I mörker37 I gryning/ skymning 7 Uppgift saknas2 Källa: polisrapporterade trafikolyckor

44 442014-06-23 Väderlek i dödsolyckor med mopeder 2000-2008 (105 omkomna) Antal I uppehållsväder91 I dis/dimma2 I regn 10 I snöfall1 Uppgift saknas1 Källa: polisrapporterade trafikolyckor

45 452014-06-23 Moped – klasser Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

46 462014-06-23 Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006 Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor

47 472014-06-23 Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006 Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor

48 482014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006 Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

49 492014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

50 502014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

51 512014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

52 522014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

53 532014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

54 542014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

55 552014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

56 562014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

57 572014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

58 582014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

59 592014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

60 602014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

61 612014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

62 622014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

63 632014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

64 642014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket

65 652014-06-23 Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006. Kvalitativ analys – Klass 1 och klass 2 i dödsolyckor. Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande – Ett projekt finansierat av Vägverkets skyltfond. Kontaktperson: Johan Strandroth, Vägverket


Ladda ner ppt "Olycksutveckling Moped. 22014-06-23 Moped - allmänt."

Liknande presentationer


Google-annonser